Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia 2023/24, WNEiZ, zarządzanie (s2), rok 1 11510319-1-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
1100-12-Z21-EvM-APE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwoli na zaznajomienie się z podstawowymi regulacjami prawnymi związanymi z projektowaniem wydarzeń (sportowych, kulturalnych, turystycznych, naukowych, biznesowych), w tym będzie wiedział jakie dokumenty należy przygotować w procesie realizacji konkretnego wydarzenia

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-NM-BaMwP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem nauczania przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów, ich umiejętności i kompetencji z zakresu badań marketingowych zdobytych w trakcie dotychczasowego procesu dydaktycznego, a także wskazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania w realnych procesach planowania i realizacji badań marketingowych sprzyjających rozwiązaniu konkretnych problemów marketingowych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-BadOp brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest podstawom optymalizacji decyzji zarządczych różnych szczebli i podsystemów organizacji. Student kwantyfikuje problemy decyzyjne oraz stosuje ilościowe narzędzia optymalizacji decyzji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-EtwZA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl dydaktyczny "Etyki w zarządzaniu" stanowi próbę odnalezienia wspólnej płaszczyzny dla grup zagadnień z zakresu etyki i zarządzania w biznesie. Zbudowany jest on na trzech filarach zagadnień, stanowiących jednocześnie wzajemnie uzupełniające się części kursu: 1. Wprowadzenie do etyki, jej specyfiki i swoistości metodologicznej i problemowej; 2. Tradycja filozoficzno-etyczna i jej rola dla tożsamości człowieka XXI wieku i rozumienia współczesnego świata w kontekście praktyki moralnej związanej z zarządzaniem organizacją biznesową i zasobami ludzkimi; 3. Szczegółowe aplikacje problematyki etycznej do biznesu i zarządzania.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-IN-GoNie brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza z zakresu nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Integruje ona zarówno techniczne, prawne, jak i ekonomiczne oraz społeczne aspekty nieruchomości. Problematyka ekonomiczna zajmuje tu szczególne miejsce. Powstanie rynku spowodowało zapotrzebowanie na usługi pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów i zarządców nieruchomości. Stąd nauczanie tego przedmiotu na studiach ekonomicznych jest wyrazem wsparcia teoretycznego problematyki nieruchomości, w tym także finansowania inwestycji realizowanych na rynku nieruchomości.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-LB-ITwTr brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć i przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach zastosowania różnorodnych technologii, które mogą wspomóc procesy transportowe realizowane w łańcuchach dostaw. Wiedza nabyta przez studentów ma być szerokim spektrum technik i rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w dedykowanych rozwiązaniach informatycznych i telematycznych przedsiębiorstw transportowych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-NZP-KNwZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z21-EvM-KoSp brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest teoretyczne wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej i (przypomnienie) podstawowych zasad i technik komunikacyjnych, omówienie i analiza różnic i podobieństw między różnymi podejściami do komunikacji i trudności, które się w niej pojawiają, określenie własnych ograniczeń w komunikacji oraz możliwych barier komunikacyjnych, zrozumienie roli komunikacji niewerbalnej oraz zasad komunikacji werbalnej a także roli wpływu społecznego na zachowania indywidualne.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-HR-KwPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu nauczenie pakietu umiejętności komunikacyjnych warunkujących sprawność interpersonalną każdego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań relacji pracowniczych oraz funkcji i roli menadżera.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-LaZaSt brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z21-HR-MAwHR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z przygotowaniem i aktywnym udziałem w dyskusji nad wyzwaniami w obszarze HRM przy wykorzystaniu map argumentacji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-NZP-MeLS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofią lean sturtup

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-NM-NKoZM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy związanej z różnymi, nowoczesnymi koncepcjami w ramach zarządzania marketingowego organizacją. Są to m.in. takie koncepcje jak: marketing społeczny, marketing społecznie odpowiedzialny, marketing społecznie zaangażowany, zielony marketing, marketing relacji, marketing wartości, marketing zrównoważony, marketing doświadczeń, marketing holistyczny, marketing 3.0, marketing personalny/wewnętrzny, marketing wirusowy, marketing partyzancki, marketing internetowy.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-LB-OCPT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką odnoszącą do istoty obsługi celnej w przepływie zasobów (w tym obowiązujących norm prawnych stosowanych w praktyce gospodarczej).

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-IN-OcPrI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu Ocena projektów inwestycyjnych jest przedstawienie wybranych problemów nauki o inwestowaniu w odniesieniu do dochodowych inwestycji rzeczowych (istota projektu inwestycyjnego, przebieg procesu inwestycyjnego, źródła finansowania itp.), by na tym tle uzasadnić konieczność szczególnie wnikliwej oceny tych projektów i ich rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wyrobić u Studenta umiejętność wykorzystywania tych metod, tak by umiał on dokonywać we własnym zakresie oceny inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa bądź był świadomym partnerem lub pracownikiem-ekonomistą biur consultingowych, projektowych itp. opracowujących w zespołach specjalistów różnych specjalności projekty dużych inwestycji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-IN-PPFRN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstaw prawnych funkcjonowania rynku nieruchomości oraz przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa rzeczowego i zobowiązań przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-HR-PPnRP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków pracy, podstawami polityki zatrudnienia i interwencji państwa na rynku pracy

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-PrGo brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych pojęć i instytucji prawa gospodarczego oraz wybranych zagadnień dotyczących spółek cywilnych i handlowych

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-HR-ProPe brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka przedmiotu dotyczy przebiegu podstawowych procesów personalnych w organizacjach (z wyłączeniem systemu motywowania), ich instrumentów i uwarunkowań.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-Prz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, przedsiębiorczości zewnętrznej i wewnętrznej, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć, ryzyka i sposobów radzenia sobie z nim, zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu oraz infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość. Student uczy się także planowania nowych, odpowiedzialnych społecznie przedsięwzięcia biznesowe. Ponadto zdobywa umiejętność analizowania procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w organizacjach o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym oraz w ich otoczeniu (z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki).

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-PsyZa brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci, którzy pomyślnie ukończą ten kurs zrozumieją wiele czynników determinujących ludzkie zachowania w organizacji, zdobędą podstawową wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów wpływu społecznego i psychologii podejmowania decyzji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-RachZa brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapewnienie wiedzy i umiejętności umożliwiającej rozpoznawanie i stosowanie zasad oraz metod racjonalizowania decyzji w biznesie, w szczególności umożliwiających: klasyfikacje kosztów i ich szacowanie dla celów decyzyjnych, analizę progu rentowności i wrażliwości zysku, podejmowanie decyzji cenowych i inwestycyjnych oraz wycenę transferów w podmiotach.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-LB-SyWsL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poruszane zagadnienia:

Istota i przedmiot wsparcia logistycznego, zakres logistyki zaopatrzenia, decyzje związane z logistyką wewnętrzną (produkcji), elementy logistyki dystrybucji, popyt w logistyce, optymalizacja decyzji związanych z zapasami, ocena i wybór dostawcy lub wykonawcy, logistyczny rachunek kosztów

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-WspKZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami zarządzania wykorzystywanymi w organizacjach gospodarczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania stosowane przez liderów światowego biznesu. Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowanie przedsiębiorstw, rosnąca konkurencja, globalizacja rynków, pojawiające się nowe możliwości w zakresie komunikacji, logistyki, wykorzystania systemów informatycznych, powodują, iż kadra zarządzająca jak nigdy dotąd w historii, w realizowanych zadaniach, musi posiąść umiejętność błyskawicznego identyfikowania zarówno pojawiających się szans jak i zagrożeń. Nie jest to jednak możliwe bez wsparcia ze strony nowoczesnych systemów zarządzania.

Uczestnictwo w zajęciach ma pozwolić studentom nie tylko uzyskać informacje w zakresie najnowszych trendów zarządzania ale również posiąść umiejętność zastosowania tej wiedzy przy określaniu sytuacji decyzyjnej i rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-EvM-WsPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z głównymi zagadnieniami związanymi z PR, czynnikami rozwoju PR i funkcjami jakie pełni w komunikacji społecznej. Podczas zajęć zostaną przedstawione relacje między PR a marketingiem, reklamą, propagandą a także mediami. Sporo uwagi zostanie poświęcone oddziaływaniu mediów (media spinning) oraz zarządzeniu relacjami z mediami w sytuacji kryzysowej

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-ZaPro brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne treści kształcenia w ramach tego przedmiotu związane są z pojęciami, obiektami i relacjami, a także z wielkościami oraz miernikami funkcjonującymi w obszarze zarządzania procesami w przedsiębiorstwie.

Podstawowym jego celem jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie i swobodne posługiwanie się podstawowymi kategoriami z zakresu zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania procesami.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-IN-ZaPrI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce organizacji procesów inwestycyjnych, roli poszczególnych uczestników tych procesów, ich współdziałania. Przedstawiona zostanie specyfika działalności na rzecz realizacji projektów inwestycyjnych, a także ryzyka wiążące się z prowadzeniem procesów inwestycyjnych. omówiona będzie specyfika umów zawieranych pomiędzy uczestnikami procesów inwestycyjnych i ich konstrukcja.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-NZP-ZWoK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza o kliencie jest najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa i podstawą do tworzenia indywidualnej oferty. Szczególnie ważna jest wiedza o klientach, gdyż ma wpływ na przebieg większości procesów realizowanych w organizacji gospodarczej. Efektywne jej wykorzystanie determinuje rozwój przedsiębiorstwa i osiągnięcie przez nie przewagi konkurencyjnej. Realizacja celów zarządzania wiedzą o klientach wymaga jednak metodologicznego podejścia, czerpiącego z dotychczasowych osiągnięć koncepcji zarządzania wiedzą. Zajęcia mają na celu przedstawienie specyfiki zachowań konsumentów na rynku w kontekście procesów zakupowych. Zapoznanie z kompleksowym systemem zarządzania wiedzą o klientach w organizacji wspieranym odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-ZasSt brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące metod statystycznych, przede wszystkim statystyki matematycznej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi wspomagającymi proces decyzyjny i zarządzanie.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)