Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - WHN - archeologia - studia stacjonarne - 2022/23 1251-20-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
1201-AR2-AF-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia fizyczna - definicje; działy antropologii, historia antropologii; ewolucja człowieka, fizjologia płci, dymorfizm płciowy, dziedziczność, rozwój osobniczy człowieka i jego uwarunkowania, autekologia i synekologia człowieka.

Strona przedmiotu
1201-AR3-AK-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych kierunków teoretycznych w rozwoju klasycznej antropologii kulturowej i społecznej, które wywarły istotny wpływ na rozwój myśli archeologicznej.

Strona przedmiotu
1201-AA-AFCE-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AAR-AAP-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy wybranych zagadnień związanych z początkami architektury na terenie Europy, bazujących na reliktach struktur mieszkalnych, od okresu paleolitu do końca pradziejów.

Strona przedmiotu
1201-APR-AE-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie archeologii doświadczalnej jako jednej z pełnoprawnych metod badań archeologicznych, co zostanie zrealizowane poprzez ukazanie jej możliwości poznawczych i analitycznych. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z metodyką stosowaną w poprawnie prowadzonych doświadczeniach archeologicznych. Podjęta zostanie próba wyrobienia wśród kursantów krytycznego spojrzenia na hipotezy testowane metodą doświadczalną oraz uczulenia na konieczność wieloaspektowego podchodzenia do źródeł archeologicznych

Strona przedmiotu
1201-AH-AMPN-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady mają zapoznać studentów z szeroką pojętą archeologią miejską z metodyką tych badań.

Strona przedmiotu
1201-AP-APBMPB-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z archeologią podwodną basenu Morza Północnego i Bałtyku w szerszym kontekście kulturowym.

Strona przedmiotu
1201-AP-APBMS-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z archeologią podwodną basenu Morza Śródziemnego w szerszym kontekście kulturowym.

Strona przedmiotu
1201-AP-APSSE-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką archeologii śródlądowej Europy. Student powinien poznać typy stanowisk podwodnych występujących w wodach śródlądowych. Ponadto powinien poznać i zrozumieć znaczenie osiedli nawodnych w pradziejach Europy.

Strona przedmiotu
1201-ASGR-APR-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR2-AR-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR2-AG-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy w zakresie archeologii starożytnej Grecji. W toku zajęć studenci zaznajomią się z najważniejszymi stanowiskami z basenu Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Poznane zostaną różne aspekty życia codziennego rozpatrywane w kontekście szczegółowej analizy wytworów rzemiosła. Osobno zostaną omówione problemy związane z wydobyciem surowców, procesem technologicznym, jak i funkcją wytworów rzemiosła. W tym kontekście zostaną także przedstawione zagadnienia związane z transportem i handlem. Szerzej zostaną przedstawione zagadnienia związane z osadnictwem Greków nad Morzem Czarnym i ich kontaktami z ludnością miejscową. Podczas zajęć studenci zapoznają się z fachową terminologią i właściwą analiza źródeł antycznych.

Strona przedmiotu
1201-AH-ASPPSN-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają zapoznać słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym strefy pozamiejskiej w późnym średniowieczu i nowożytności, głównie w oparciu o wyniki badań archeologicznych. Zakres terytorialny to obszar Polski ze szczególnym uwzględnieniem ziemi chełmińskiej. Scharakteryzowane zostaną wybrane przykłady form osadnictwa z tych czasów oraz główne kategorie źródeł ruchomych z badanych stanowisk.

Strona przedmiotu
1201-AA-ASMS-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukształtowanie umiejętności prawidłowego wykorzystywania przesłanek bioarcheologicznych, archeozoologicznych i historycznych do studiów nad relacjami pomiędzy człowiekiem i środowiskiem przyrodniczym w strefie śródziemnomorskiej

Strona przedmiotu
1201-AR2-ASO-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną przedstawione wybrane zagadnienia związane z archeologią Bliskiego Wschodu oraz ich wpływ na świat grecki od okresu minojsko-mykeńskiego po okres hellenistyczny.

Strona przedmiotu
1201-ASGR-ASH-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR1-ASS-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie świata środziemnomorskiego i Bliskiego Wschodu w dziejach jest kluczowe dla formowania się kultury europejskiej. Sama znajomość dziejów obu regionów oparta jest w dużej mierze na efektach prac wykopaliskowych. Archeologia stworzyła możliwość poznania i rozwiązania, a przynajmniej lepszego zrozumienia, szeregu węzłowych problemów w dziejach. W odniesieniu do doby starożytnej uwagi powyższe dotyczą Egiptu, Bliskiego Wschodu oraz Azji środkowej, która z kolei była pomostem między światem basenu Morza Śródziemnego a Chinami. Wydarzenia doby starożytnej leżą u podstaw współczesnej Europy, dzięki osiągnięciom Greków i Rzymian. Bez pomocy archeologii, mimo wielu źródeł pisanych (niektóre z nich wydobyte i poznane zostały podczas wykopaliskowych) nasza wiedza byłaby niepełna, zarówno w odniesieniu do kwestii ogólnych, jak i rozważań szczegółowych. Archeologia śródziemnomorska to nie tylko badania wykopaliskowe, ale również epigrafika, numizmatyka, papirologia.

Strona przedmiotu
1201-AR1-AZP/l-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w zakresie określonym w ich tytule obejmują problematykę dziejów społeczności ludzkich od okresu wpływów rzymskich do okresu późnego średniowiecza. Zagadnienia te są przybliżane w kontekście szerszych europejskich i globalnych (w przypadku epok najwcześniejszych) realiów cywilizacyjnych.

Strona przedmiotu
1201-AR1-AZP/z-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w zakresie określonym w ich tytule obejmują problematykę dziejów społeczności ludzkich od epoki kamienia, poprzez epokę metali do okresu późnego średniowiecza. Zagadnienia te są przybliżane w kontekście szerszych europejskich i globalnych (w przypadku epok najwcześniejszych) realiów cywilizacyjnych.

Strona przedmiotu
1201-AAR-ADWS-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat budownictwa drewnianego wczesnego średniowiecza. Główny nacisk położony zostanie na kilka wybranych zagadnień tematycznych. Wśród nich istotne miejsce zajmuje poznanie surowca drzewnego i jego cech fizykochemicznych i mechanicznych, a także podstawowych narzędzi i technik obróbki drewna; omówienie na konkretnych przykładach pochodzących z badań archeologicznych typów budynków z uwzględnieniem ich funkcji z podziałem na budynki mieszkalne i gospodarcze, określenie ich przeznaczenia, wielkości i planu wewnętrznego. Osobną grupę zagadnień stanowić będą techniki i konstrukcje budowlane związane z architekturą obronną (wałami grodów) oraz infrastrukturą komunikacyjną i użytkową. Ponadto omówione zostaną plany zabudowy miast wczesnośredniowiecznych, wielkość i rozplanowanie zabudowy, rodzaje konstrukcji, infrastruktura komunikacyjna i zaopatrzenia w wodę.

Strona przedmiotu
1201-AZK-AZK-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach studenci zapoznają się z wybraną problematyką dotyczącą budownictwa, przede wszystkim murowanego we władztwie zakonu krzyżackiego, głównie na terenie ziemi chełmińskiej i Prus. Punkt ciężkości tematyki wykładów zostanie położony na obiekty obronne oraz w mniejszym zakresie architekturę sakralną. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyniki przeprowadzonych badań archeologiczno-architektonicznych.

Strona przedmiotu
1201-AA-BSGR-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-APR-CMZP-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z problematyką badań nad ceramiką pradziejową, dyskusje nad stosowanymi metodami, ich wynikami i przydatnością tych ostatnich w wiedzy o prahistorii.

Strona przedmiotu
1201-AR2-DA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci zapoznają się z problemami dotyczącymi postrzegania dziedzictwa archeologicznego przez współczesne społeczeństwo i jego roli w tworzeniu i budowaniu tożsamości lokalnej, narodowej i ponadnarodowej. Znaczenie dziedzictwa archeologicznego dla zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane zostaną różne formy popularyzacji wiedzy na temat dziedzictwa archeologicznego. Zaprezentowany zostanie postrzeganie badań archeologicznych i archeologów w popkulturze.

Strona przedmiotu
1201-AZK-EZK-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Okres średniowiecza to czasy procesów politycznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie Środkowej. Do ważniejszych należało niewątpliwie powstanie państwa polskiego, które objęło swym zasięgiem terytorium Pomorza nadwiślańskiego, będącego strefą nadgraniczną ziem pruskich, sprowadzenie na ziemię chełmińska Krzyżaków oraz ekspansywny rozwój ich państwa. Drugi z procesów był szczególnie znamienny w powstaniu nowej a zarazem obcej struktury, która w sferze ideologii propagowała chrześcijaństwa, a w sferze gospodarczej nowe wzorce produkcji dóbr, a w konsekwencji eksploatacji środowiska przyrodniczego w celu zaspokojenie potrzeb ekonomicznych rozwijającego się dynamicznie Państwa. W tym kontekście przedmiot ekologia zakonu krzyżackiego jest pomyślany jako kompendium wiedzy na temat strategii gospodarczych stosowanych w czasach a) przedkrzyżackich, b) krzyżackich i c) po upadku Państwa oraz o zmianach zachodzących w w krajobrazie przyrodniczym.

Strona przedmiotu
1201-AR2-EM-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR1-EP-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z nauk przyrodniczych z podkreśleniem ich przydatności w badaniach na stanowiskach archeologicznych w trakcie badań terenowych i kameralnych. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu kartografii, paleogeografii, paleobotaniki i geologii. Zapoznanie się ze sposobami prezentacji informacji geologicznej, geomorfologicznej i archeologicznej na mapach i przekrojach.

Doskonalenie umiejętności czytania i kreślenia map. Zapoznanie się z metodą wyznaczania regionów fizycznogeograficznych

Strona przedmiotu
1201-LZR-GDUS-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie znaczenia surowców ze skał krzemionkowych w pradziejach, od paleolitu po wczesne okresy epoki żelaza.

Charakterystyka złóż skał krzemionkowych, najważniejszych pradziejowych kopalń krzemienia, pracowni krzemieniarskich.

Problematyka osad przetwórców i użytkowników, metody badań funkcji narzędzi ze skał krzemionkowych.

Możliwości i ograniczenia stosowania wyników analizy źródeł krzemiennych w interpretacjach zjawisk społeczno-kulturowych w pradziejach.

Strona przedmiotu
1201-AA-GKRE-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z procesem formowania się poleis greckich w kontekście źródeł archeologicznych. Przewiedzione zostaną relacje pomiędzy środowiskiem a ośrodkami greckimi: miasto, osada otwarta, obszary gospodarcze. W trakcie realizowanych zajęć zostaną poruszone także zagadnienia dotyczące spuścizny starożytnego Rzymu w kształtowaniu się oblicza kultury europejskiej.

Strona przedmiotu
1201-AR3-HTA-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie kształtowania się archeologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej (od filozofii starożytnej po koniec XIX wieku). Ukazanie rozwoju myślenia o przeszłości, związanych z nim metod i celów badawczych w kontekście uwarunkowań historycznych i politycznych (archeologia XX wieku). Wskazanie najistotniejszych teorii filozoficznych i antropologicznych (etnologicznych), które miały wpływ na myśl archeologiczną.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)