Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - WHN - archeologia - studia stacjonarne - 2023/24 1251-20-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
1201-MAP-AIP-S2

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR2-AF-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia fizyczna - definicje; działy antropologii, historia antropologii; ewolucja człowieka, fizjologia płci, dymorfizm płciowy, dziedziczność, rozwój osobniczy człowieka i jego uwarunkowania, autekologia i synekologia człowieka.

Strona przedmiotu
1201-AR3-AK-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych kierunków teoretycznych w rozwoju klasycznej antropologii kulturowej i społecznej, które wywarły istotny wpływ na rozwój myśli archeologicznej.

Strona przedmiotu
1201-AA-AFCE-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AAR-AAA-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie kluczowych zjawisk dla architektury antycznej (sakralnej, miejskiej, mieszkalnej, sepulkralnej i obronnej); opanowanie zasadniczych terminów związanych z architekturą antyczną, Egiptu, Mezopotamii, Grecji i Rzymu; geneza i charakterystyka stylów w budownictwie antycznym; zapoznanie z najważniejszymi obiektami architektury starożytnej.

Strona przedmiotu
1201-AAR-AAP-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy wybranych zagadnień związanych z początkami architektury na terenie Europy, bazujących na reliktach struktur mieszkalnych, od okresu paleolitu do końca pradziejów.

Strona przedmiotu
1201-AAR-AAS-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi architektury obejmującej okres od czasów wczesnochrześcijańskich, poprzez architekturę karolińską, ottońską, romańską (obszaru Niemiec, Italii, Hiszpanii, Francji i Anglii) i gotycką (Francji, Anglii, Niemiec i Italii), architektury obronnej w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Strona przedmiotu
1201-AASM-APANS-S2 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AP-APBMS-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z archeologią podwodną basenu Morza Śródziemnego w szerszym kontekście kulturowym.

Strona przedmiotu
1201-AP-APSSE-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką archeologii śródlądowej Europy. Student powinien poznać typy stanowisk podwodnych występujących w wodach śródlądowych. Ponadto powinien poznać i zrozumieć znaczenie osiedli nawodnych w pradziejach Europy.

Strona przedmiotu
1201-ASGR-APR-S2 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR2-AR-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR2-AG-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy w zakresie archeologii starożytnej Grecji. W toku zajęć studenci zaznajomią się z najważniejszymi stanowiskami z basenu Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Poznane zostaną różne aspekty życia codziennego rozpatrywane w kontekście szczegółowej analizy wytworów rzemiosła. Osobno zostaną omówione problemy związane z wydobyciem surowców, procesem technologicznym, jak i funkcją wytworów rzemiosła. W tym kontekście zostaną także przedstawione zagadnienia związane z transportem i handlem. Szerzej zostaną przedstawione zagadnienia związane z osadnictwem Greków nad Morzem Czarnym i ich kontaktami z ludnością miejscową. Podczas zajęć studenci zapoznają się z fachową terminologią i właściwą analiza źródeł antycznych.

Strona przedmiotu
1201-AR2-ASO-S2

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną przedstawione wybrane zagadnienia związane z archeologią Bliskiego Wschodu oraz ich wpływ na świat grecki od okresu minojsko-mykeńskiego po okres hellenistyczny.

Strona przedmiotu
1201-ASGR-ASH-S2 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR1-ASS-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie świata środziemnomorskiego i Bliskiego Wschodu w dziejach jest kluczowe dla formowania się kultury europejskiej. Sama znajomość dziejów obu regionów oparta jest w dużej mierze na efektach prac wykopaliskowych. Archeologia stworzyła możliwość poznania i rozwiązania, a przynajmniej lepszego zrozumienia, szeregu węzłowych problemów w dziejach. W odniesieniu do doby starożytnej uwagi powyższe dotyczą Egiptu, Bliskiego Wschodu oraz Azji środkowej, która z kolei była pomostem między światem basenu Morza Śródziemnego a Chinami. Wydarzenia doby starożytnej leżą u podstaw współczesnej Europy, dzięki osiągnięciom Greków i Rzymian. Bez pomocy archeologii, mimo wielu źródeł pisanych (niektóre z nich wydobyte i poznane zostały podczas wykopaliskowych) nasza wiedza byłaby niepełna, zarówno w odniesieniu do kwestii ogólnych, jak i rozważań szczegółowych. Archeologia śródziemnomorska to nie tylko badania wykopaliskowe, ale również epigrafika, numizmatyka, papirologia.

Strona przedmiotu
1201-AH-AWP-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z głównymi zjawiskami kulturowymi oraz aspektami życia codziennego Słowian w okresie kształtowania się organizacji wczesnopaństwowych.

Strona przedmiotu
1201-AASM-AZK-S2 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR1-AZP/l-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w zakresie określonym w ich tytule obejmują problematykę dziejów społeczności ludzkich od okresu wpływów rzymskich do okresu późnego średniowiecza. Zagadnienia te są przybliżane w kontekście szerszych europejskich i globalnych (w przypadku epok najwcześniejszych) realiów cywilizacyjnych.

Strona przedmiotu
1201-AR1-AZP/z-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w zakresie określonym w ich tytule obejmują problematykę dziejów społeczności ludzkich od epoki kamienia, poprzez epokę metali do okresu późnego średniowiecza. Zagadnienia te są przybliżane w kontekście szerszych europejskich i globalnych (w przypadku epok najwcześniejszych) realiów cywilizacyjnych.

Strona przedmiotu
1201-AAR-ADWS-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat budownictwa drewnianego wczesnego średniowiecza. Główny nacisk położony zostanie na kilka wybranych zagadnień tematycznych. Wśród nich istotne miejsce zajmuje poznanie surowca drzewnego i jego cech fizykochemicznych i mechanicznych, a także podstawowych narzędzi i technik obróbki drewna; omówienie na konkretnych przykładach pochodzących z badań archeologicznych typów budynków z uwzględnieniem ich funkcji z podziałem na budynki mieszkalne i gospodarcze, określenie ich przeznaczenia, wielkości i planu wewnętrznego. Osobną grupę zagadnień stanowić będą techniki i konstrukcje budowlane związane z architekturą obronną (wałami grodów) oraz infrastrukturą komunikacyjną i użytkową. Ponadto omówione zostaną plany zabudowy miast wczesnośredniowiecznych, wielkość i rozplanowanie zabudowy, rodzaje konstrukcji, infrastruktura komunikacyjna i zaopatrzenia w wodę.

Strona przedmiotu
1201-AAR-AZR-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowa wiedza na temat architektury zakonów rycerskich w Polsce, Europie i na Bliskim Wschodzie.

Strona przedmiotu
1201-AA-BSGR-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR2-DA-S2 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci zapoznają się z problemami dotyczącymi postrzegania dziedzictwa archeologicznego przez współczesne społeczeństwo i jego roli w tworzeniu i budowaniu tożsamości lokalnej, narodowej i ponadnarodowej. Znaczenie dziedzictwa archeologicznego dla zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane zostaną różne formy popularyzacji wiedzy na temat dziedzictwa archeologicznego. Zaprezentowany zostanie postrzeganie badań archeologicznych i archeologów w popkulturze.

Strona przedmiotu
1201-AAR-EDA-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowa wiedza na temat elementów i detali architektonicznych i terminologii z zakresu historii sztuki i architektury.

Strona przedmiotu
1201-AR2-EM-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1201-AR1-EP-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z nauk przyrodniczych z podkreśleniem ich przydatności w badaniach na stanowiskach archeologicznych w trakcie badań terenowych i kameralnych. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu kartografii, paleogeografii, paleobotaniki i geologii. Zapoznanie się ze sposobami prezentacji informacji geologicznej, geomorfologicznej i archeologicznej na mapach i przekrojach.

Doskonalenie umiejętności czytania i kreślenia map. Zapoznanie się z metodą wyznaczania regionów fizycznogeograficznych

Strona przedmiotu
1201-AR3-HTA-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie kształtowania się archeologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej (od filozofii starożytnej po koniec XIX wieku). Ukazanie rozwoju myślenia o przeszłości, związanych z nim metod i celów badawczych w kontekście uwarunkowań historycznych i politycznych (archeologia XX wieku). Wskazanie najistotniejszych teorii filozoficznych i antropologicznych (etnologicznych), które miały wpływ na myśl archeologiczną.

Strona przedmiotu
1201-AAR-HTB-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostarczenie wiedzy na temat historycznych technik budowlanych

z wykorzystaniem takich materiałów jak kamień, cegła

i drewno. Zapoznanie z metodami produkcji i obróbki materiałów

budowlanych i nauka rozróżniania między innymi wątków

ceglanych oraz typów złączeń ciesielskich. Prezentacja technik budowlanych stosowanych w architekturze, a w zakresie podstawowym poznanie najwazniejszych wyników badań archeologicznych prowadzonych na wybranych stanowiskach archeologicznych - podczas których poznają zagadnienia związane z technikami wznoszenia budowli.

Strona przedmiotu
1201-AR1-IA-S1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z istniejącymi i dostępnymi rozwiązaniami cyfrowymi oraz technologicznymi w archeologii, wskazanie możliwości i kierunków dalszego kształcenia kompetencji cyfrowych. Nie jest on traktowany jako w pełni wyczerpujący kurs dla każdego z poruszanych zagadnień.

Tym niemniej przygotowuje studentów do efektywnego wykorzystania komputera jako narzędzia pracy archeologa.

Pozwala poznać wyspecjalizowana aplikacje kartograficzne, bazy danych. To także opanowanie umiejętności poruszania się w sieci i prawidłowe korzystania z jej zasobów. Poznanie specyficznych funkcje podstawowych aplikacji biurowych (w szczególności przygotowania materiału ilustracyjnego w postaci prezentacji multimedialnych i operowanie na bazach danych), ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania dedykowanego archeologii. Umiejętność efektywnego wykorzystania mediów elektronicznych w kwerendzie, pracy badawczej oraz popularyzacji archeologii.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)