Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - WNH - historia - studia stacjonarne - 2023/24 1251-21-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
1202-H-WHK-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-H-APub-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu organizacji i zasad działania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami ustrojowego prawa administracyjnego i materialnego (w wybranym zakresie). Ponadto celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat form aktywności administracji publicznej państwa oraz obywateli - co będzie podstawą podejmowanych inicjatyw popularyzacyjnych wydarzeń historycznych i miejsc pamięci.

Strona przedmiotu
1202-H-AK-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w krąg podstawowych

zagadnień antropologii kulturowej pod kątem wykorzystania ujęcia

antropologicznego w spojrzeniu historyka na dzieje ludzkości.

W części genetycznej będą syntetycznie przedstawione podstawowe

koncepcje i szkoły antropologiczne od XIX wieku po współczesność.

W bardziej rozbudowanej części problemowej znajdzie się przegląd

najważniejszych zagadnień,których badaniem współcześnie zajmuje się antropologia kulturowa. Ten katalog problemów badawczych

antropologii kulturowej jest potraktowany bardziej szczegółowo niż

rys historyczny w części wstępnej zajęć,ponieważ ich uczestnicy

mają samodzielnie opracować esej na wybrany przez siebie temat

z zakresu antropologii kulturowej.

Strona przedmiotu
1202-H-ASS-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem opracowania edytorskiego książki przy wykorzystaniu programów desktop publishing (DTP).

Strona przedmiotu
1202-H-DH11-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych dokumentów prawa oświatowego, przedstawienie założeń podstawy programowej oraz przedyskutowanie metod i form jej realizacji w praktyce szkoły ponadpodstawowej. Dokonanie przeglądu podręczników do historii. Zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela historii. Kształtowanie umiejętności formułowania szczegółowych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych, doboru metod nauczania, wykorzystywania różnorodnych środków dydaktycznych, formułowania zasad nauczania oraz planowania pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, dostosowanych do potrzeb uczniów szkoły. Poddanie pod dyskusję wymagań egzaminów/konkursów zewnętrznych oraz sformułowanie wyzwań stojących przed nauczycielem historii.

Przeprowadzenie praktyk śródrocznych.

Przygotowanie do praktyk ciągłych – w szkole ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
1202-H-DH12-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela historii w szkole ponadpodstawowej, w szczególności z nauczaniem historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wymagań egzaminów zewnętrznych. Omówienie wyzwań stojących przed nauczycielem historii szkoły ponadpodstawowej.

Przeprowadzenie praktyk śródrocznych.

Przygotowanie do praktyk ciągłych – w szkole ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
1202-H-DH21-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych dokumentów prawa oświatowego, przedstawienie założeń podstawy programowej oraz przedyskutowanie metod i form jej realizacji w praktyce szkoły podstawowej i gimnazjum. Dokonanie przeglądu podręczników do przedmiotów: historia i społeczeństwo oraz historia. Zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela historii. Kształtowanie umiejętności formułowania szczegółowych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych, doboru metod nauczania, wykorzystywania różnorodnych środków dydaktycznych, formułowania zasad nauczania oraz planowania pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, dostosowanych do potrzeb uczniów szkoły podstawowej. Poddanie pod dyskusję wymagań egzaminów zewnętrznych oraz sformułowanie wyzwań stojących przed nauczycielem historii.

Przeprowadzenie praktyk śródrocznych.

Przygotowanie do praktyk ciągłych – w szkole podstawowej

Strona przedmiotu
1202-H-DH21-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela historii w szkole ponadpodstawowej. Poddanie pod dyskusję wymagań egzaminów zewnętrznych oraz sformułowanie wyzwań stojących przed nauczycielem historii szkoły ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
1202-H-DH22-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela historii w szkole podstawowej. Kształtowanie umiejętności formułowania szczegółowych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych, doboru metod nauczania, wykorzystywania różnorodnych środków dydaktycznych, formułowania zasad nauczania oraz planowania pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, dostosowanych do potrzeb uczniów szkoły podstawowej.

Przeprowadzenie praktyk śródrocznych.

Przygotowanie do praktyk ciągłych – w szkole podstawowej.

Strona przedmiotu
1202-H-DH22-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela historii w szkole ponadpodstawowej. Poddanie pod dyskusję wymagań egzaminu zewnętrznego oraz sformułowanie wyzwań stojących przed nauczycielem historii szkoły ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
1202-H-DH31-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych dokumentów prawa oświatowego, przedstawienie założeń podstawy programowej oraz przedyskutowanie metod i form jej realizacji w praktyce szkoły podstawowej i gimnazjum. Dokonanie przeglądu podręczników do przedmiotów: historia i społeczeństwo oraz historia. Zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela historii. Kształtowanie umiejętności formułowania szczegółowych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych, doboru metod nauczania, wykorzystywania różnorodnych środków dydaktycznych, formułowania zasad nauczania oraz planowania pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, dostosowanych do potrzeb uczniów szkoły podstawowej. Poddanie pod dyskusję wymagań egzaminów zewnętrznych oraz sformułowanie wyzwań stojących przed nauczycielem historii.

Przeprowadzenie praktyk śródrocznych.

Przygotowanie do praktyk ciągłych – w szkole podstawowej

Strona przedmiotu
1202-H-DWOS-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie założeń podstawy programowej oraz przedyskutowanie metod i form jej realizacji w zakresie szkoły podstawowej. Dokonanie przeglądu podręczników wiedzy o społeczeństwie. Zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Kształtowanie umiejętności formułowania szczegółowych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych, doboru metod nauczania, wykorzystywania środków dydaktycznych, formułowania zasad nauczania oraz dobierania form pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.

Przygotowanie do praktyk przedmiotowych w szkole podstawowej.

Strona przedmiotu
1202-H-DWoS11-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie dokumentów prawa oświatowego, przedstawienie założeń podstawy programowej oraz przedyskutowanie metod i form jej realizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej. Dokonanie przeglądu podręczników wiedzy o społeczeństwie. Zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Poddanie pod dyskusję wymagań egzaminu zewnętrznego oraz sformułowanie wyzwań stojących przed nauczycielem przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Kształtowanie umiejętności formułowania szczegółowych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych, doboru metod nauczania, wykorzystywania środków dydaktycznych, formułowania zasad nauczania oraz dobierania form pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.

Przeprowadzenie praktyk śródrocznych.

Przygotowanie do praktyk ciągłych.

Strona przedmiotu
1202-H-DWoS12-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej, kwalifikacjami i predyspozycjami jakie powinien posiadać. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem i opracowaniem konspektu lekcji oraz arkusza hospitacyjnego. Zajęcia mają przede wszystkim na celu kształcenie umiejętności praktycznych wśród studentów. Kontynuacja zajęć specjalności nauczycielskiej.

Strona przedmiotu
1202-H-DA-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rożnymi formami obecności antyku we współczesnej kulturze popularnej, na przykładzie kina, komiksu i gier komputerowych.

Strona przedmiotu
1202-H-DK-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym zarówno w ujęciu teoretycznym, jak również na przykładzie wybranych miejsc ujętych na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.Ważne miejsce w tych rozważaniach zajmie problem zmiany pojmowania problemu dziedzictwa kulturowego na ziemiach obecnej Polski w XIX i XX w. w kontekście przemian stosunków narodowościowych i zmian granic. Od dziedzictwa narodowego do dziedzictwa światowego.

Strona przedmiotu
1202-H-DKMB-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobywają wiedzę na temat najważniejszych zjawisk życia kulturalnego Skandynawii (najważniejsze zabytki państw skandynawskich; życie i twórczość wybitnych pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy; skandynawska myśl filozoficzna), potrafią porównać osiągnięcia kulturowe państw nordyckich z pozostałymi krajami europejskimi

Strona przedmiotu
1202-H-DKEW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom charakterystycznym dla dziedzictwa kulturowego krajów Europy Wschodniej tj. chrześcijaństwu wschodniemu, jego podstawom teologicznym i obrzędowym; kulturze prawnej wschodnich obszarów dawnej Rzeczypospolitej; najważniejszym dziełom literatury rosyjskiej pozwalającej choć częściowo zrozumieć specyfikę społeczeństwa i kultury Rosji.

Strona przedmiotu
1202-H-DKKN-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-H-DKKR-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą wybranych elementów dziedzictwa kulturowego krajów romańskich, w szczególności w dziedzinie historii kultury

materialnej, stosunku do sztuki, mody i kuchni (jedzenia jako części kultury i ważnej części tożsamości).

Strona przedmiotu
1202-H-DKŚE-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstawowych zagadnień związanych z rolą zjawisk z zakresu historii średniowiecza w kształtowaniu się europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozumianego jako zasób rzeczy i związanych z nimi wartości duchowych uznanych za godne ochrony oraz pojęć, obrazów, wartości, które odgrywają istotną rolę w tworzeniu tożsamości europejskiej wspólnoty kulturowej oraz tożsamości narodowych i lokalnych (regionalnych). Program zajęć uwzględniania więc zarówno materialne dziedzictwo średniowiecza (architektura, sztuki piękne), jak i elementy struktury osadniczej (sieć miejska, układ przestrzenny miast) oraz treści duchowe.

Strona przedmiotu
1202-H-DC11-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

student uczęszczający na zajęcia winien posiadać pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii, prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych

Strona przedmiotu
1202-H-DC12-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu dziejów cywilizacji europejskiej.

Strona przedmiotu
1202-H-DC21-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu dziejów cywilizacji europejskiej.

Strona przedmiotu
1202-H-DKKiZD-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami dziejów regionu w średniowieczu i epoce nowożytnej oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań w zakresie historii regionalnej.

Strona przedmiotu
1202-H-DRKP-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze złożonymi dziejami regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i XX wieku. Podczas zajęć zostaną wyjaśnione, m.in. kwestie jakie faktycznie regiony, krainy i obszary geograficzne i etniczne znajdują się w granicach obecnego regionu. Omówione zostaną także sprawy społeczne, gospodarcze, polityczne oraz religijne. Zwrócona będzie także uwaga dotycząca różnorodności architektonicznej tego obszaru rozwijającego się przez setki lat w obrębie dwóch nacji i dwóch kultur: polskiej i niemieckiej.

Strona przedmiotu
1202-H-EZH-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stawiają sobie za główny cel poznanie metod wydawniczych i uzyskanie kompetencji do samodzielnego przygotowania fachowych edycji źródłowych.

Ponadto celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami, jakie daje komputer w trakcie przygotowywania edycji źródłowej. Studenci następnie powinni nabyć umiejętności, w tym te związane z obsługą komputera, które ułatwiają i znacząco przyśpieszają pracę edytora źródeł historycznych.

Strona przedmiotu
1202-H-EMG3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z emisji głosu w wymiarze 15 godzin mają na celu nabycie podstaw wiedzy teoretycznej dotyczącej budowy, działania i higieny narządu głosu, nabycie umiejętności świadomego i efektywnego posługiwania sie głosem w przyszłej pracy zawodowej (tzn. prawidłowego oddychania, fonacji i dykcji) oraz zapoznanie się z podstawami sztuki prezentacji.

Strona przedmiotu
1202-H-ERKP-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium zapoznaje studenta ze specyfiką zainteresowań etnologicznych skierowanych na kulturę ludową. Uczestnicy zajęć otrzymują wiedzę dot. szczegółowych zagadnień związanych z historią i warunkami życia w społeczności wiejskiej na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego.

Strona przedmiotu
1202-H-EBH-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z etycznym wymiarem badań historycznych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)