Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajecia - WNH - archiwistyka i zarz. dokumentacją - studia stacjonarne - 2023/24 1251-57-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
1202-A-AS-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze szczególnym typem archiwum – archiwum społecznym: teoretyczną podbudową zjawiska, metodami stosowanymi przez archiwa społeczne oraz miejscem tego typu inicjatyw dokumentacyjnych w szerszym kontekście kulturowym.

Strona przedmiotu
1202-A-AwI-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z elementami dziedziny archiwalnej obecnymi w sieci Internet. Zaznajomienie obejmuje umiejętności wyszukiwania i korzystania z branżowych portali, serwisów i narzędzi, ocenę wartości merytorycznej tych zasobów.

Strona przedmiotu
1202-A-AOI-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie standardów archiwalnego opisu informacyjnego i sposobu jego praktycznego realizowania.

Strona przedmiotu
1202-A-AOII-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie standardów archiwalnego opisu informacyjnego i sposobu jego praktycznego realizowania.

Strona przedmiotu
1202-A-AwPZD-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w sposób uporządkowany i pogłębiony zapoznają studentów z możliwościami wykorzystania rozwiązań wypracowanych przez archiwistykę w warsztacie pracy zarządców dokumentacji.

Strona przedmiotu
1202-A-AI-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Archiwizacja Webu to zjawisko towarzyszące rozwojowi Internetu od praktycznie samych jego początków. Ze względu na jego niestały i dynamiczny charakter środowiska naukowe na całym świecie dostrzegły potrzebę zachowania jego zasobów. Metody gromadzenia i udostępniania tego rodzaju źródeł informacji są ciągle rozwijane i dostarczają coraz więcej możliwości. Zbierane od połowy lat 90. XX w. wzbudzają zainteresowanie badaczy, którzy szukają sposobów efektywnego ich wykorzystania. Zajęcia mają na celu przybliżenie słuchaczom zjawiska archiwizacji Webu, zapoznanie z najważniejszymi stosowanymi rozwiązaniami w tym zakresie, a także zastosowaniem archiwalnego Webu w nauce.

Strona przedmiotu
1202-A-BDDC-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W dobie informatyzacji jednostek organizacyjnych i coraz częstego wykorzystywania dokumentacji elektronicznej i danych elektronicznych, potrzeba zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa w środowisku teleinformatycznym jest integralną częścią zarządzania dokumentacją i danymi cyfrowymi (w szczególności danymi osobowymi).

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zagrożeniami, dokonaniem ich klasyfikacji oraz wskazanie metod zabezpieczenia z wykorzystaniem aktualnych narzędzi.

Strona przedmiotu
1202-A-DZA-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem digitalizacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Strona przedmiotu
1202-A-DE-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego w działalności podmiotów, w tym archiwów. W ramach zajęć studenci poznają szczegółowe przepisy prawne regulujące zarządzanie dokumentacją elektroniczną. Poznają środowisko dokumentu elektronicznego, jego strukturę. Pozwoli to spojrzeć na dokument elektroniczny analizowany z punktu widzenia bieżącej działalności oraz dokument elektroniczny jako materiał archiwalny.

Strona przedmiotu
1202-A-DN-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci zapoznają się z typami i rodzajami dokumentacji nieaktowej. Poznają literaturę z zakresu aktoznawstwa i metodyki archiwalnej dotyczącej dokumentacji nieaktowej oraz historię wybranych typów dokumentacji, nauczą się dokonywać analizy informacyjnej dokumentacji, poznają zasady przechowywania, udostępniania i konserwacji wybranych typów dokumentacji nieaktowej.

Strona przedmiotu
1202-A-EA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki elektronicznej administracji w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Realizując powyższe, student wykorzystując zdobytą wiedzę podda ocenie jest obecny kształt, wykazując się przy tym kreatywnym podejściem do problemu, myśleniem analitycznym, asertywnością, nastawieniem na cel oraz odpowiedzialnością.

Zajęcia będą prowadzone w sposób umożliwiający zdobycie wybranych umiejętności przyszłości, m.in.: świadomości konieczności ciągłego doszkalania się, bowiem poruszana tematyka ma na celu uświadomić konieczność ciągłej aktualizacji wiedzy, oceny systemów i procesów (w tym krytycznego myślenia, orientacji na użytkownika, wpływu na organizację pracy podmiotu).

Co ważne, zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii z nastawieniem na pracę zespołową, która umożliwi słuchaczom nabycie kompetencji w zakresie samodzielnej pracy, jej organizacji, zaangażowania oraz umiejętności współdziałania i negocjowania.

Strona przedmiotu
1202-A-EP-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia laboratoryjne, podczas których studenci poznają formy działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej archiwów: wystawy archiwalne, lekcje archiwalne, warsztaty archiwalne itp.)

Od studentów wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu archiwistyki i informacji archiwalnej: funkcje i zadania archiwów, typy archiwów, sieci archiwów, zasady archiwistyki, specyfika zasobu archiwalnego, system informacji archiwalnej; ogólna znajomość podstawowych aktów normatywnych określających zakres działania placówek archiwalnych.

Strona przedmiotu
1202-A-EZA12-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stawiają sobie za główny cel poznanie metod wydawniczych i uzyskanie kompetencji do samodzielnego przygotowania fachowych edycji źródłowych.

Ponadto celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami, jakie daje komputer w trakcie przygotowywania edycji źródłowej. Studenci następnie powinni nabyć umiejętności, w tym te związane z obsługą komputera, które ułatwiają i znacząco przyśpieszają pracę edytora źródeł historycznych.

Strona przedmiotu
1202-A-EZA21-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stawiają sobie za główny cel poznanie metod wydawniczych i uzyskanie kompetencji do samodzielnego przygotowania fachowych edycji źródłowych.

Ponadto celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami, jakie daje komputer w trakcie przygotowywania edycji źródłowej. Studenci następnie powinni nabyć umiejętności, w tym te związane z obsługą komputera, które ułatwiają i znacząco przyśpieszają pracę edytora źródeł historycznych.

Strona przedmiotu
1202-A-EPiA-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pokazanie studentom archiwistyki i zarządzania dokumentacją możliwości wykorzystania narządzi marketingowych w kreowania wizerunku własnego (prywatnego i zawodowego) oraz wizerunku instytucji; zapoznanie z rynkiem mediów lokalnych i ogólnopolskich, tradycyjnych i elektronicznych oraz zasadami współpracy; przygotowywanie tekstów do prasy; przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz projektów popularyzatorskich; analiza i ocena wystąpień innych i przygotowanie wystąpień własnych; rozwijanie kompetencji własnych; aranżacja przestrzeni.

Strona przedmiotu
1200-H-WIF01-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z oferty Instytutu Filozofii UMK dla studentów kierunków studiów realizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK.

Strona przedmiotu
1202-A-HA-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-A-HN-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ćwiczenia poświęcone dziejom Polski i Europy (z elementami dziejów Świata) w epoce wczesnonowożytnej (XVI-XVIII).

Strona przedmiotu
1202-A-HSTAR-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć student poznaje główne etapy rozwoju archiwów w świecie antycznym ze szczególnym uwzględnieniem archiwów rzymskich oraz związanych z ich działalnością instytucji publicznych.

Strona przedmiotu
1202-A-HSR-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje ogólny zarys historii Polski i powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kultury i kategorii pismiennych pozostałości z epoki.

Strona przedmiotu
1202-A-HUPXVIII-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie genezy i rozwoju polskiego parlamentaryzmu, funkcjonowania instytucji samorządowych stanów (szlachty, mieszczaństwa, chłopów), mniejszości religijnych i etnicznych, rozwoju terytorialnego i podziałów administracyjnych państwa polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w X-XVIII w.

Strona przedmiotu
1202-A-HUPXXI-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-A-HUZP-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie historii ustroju ziem polskich w okresie porozbiorowym z uwzględnieniem ustrojów poszczególnych państw zaborczych.

Strona przedmiotu
1202-A-HXIXW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą realizowane w dwóch blokach tematycznych (historia Polski i powszechna XIX w.), w ramach których omówione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Strona przedmiotu
1202-A-HXX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie poznanie zagadnień z historii powszechnej i Polski XX w. (kwestie polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturalne); zrozumienie dziejów Polski, Europy i świata w XX wieku.

Realizowane zajęcia przeprowadzone będą w perspektywie problemowej z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk historycznych oraz ich przyczyn i skutków. Głównym zadaniem prowadzącego będzie wykształcenie zdolności zrozumienia złożonej struktury dziejów oraz wpływu zjawisk przeszłych na teraźniejszość.

Strona przedmiotu
1202-A-IA-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zrozumienie istoty i zakresu informacji archiwalnej z uwzględnieniem różnych interpretacji tego pojęcia, poznanie systemu informacji archiwalnej, jego budowy z uwzględnieniem elementów tradycyjnych (głównie pomocy archiwalnych) oraz elektronicznych (w tym baz danych, systemów i serwisów informacyjnych, i głównie stron WWW, dzięki którym możliwe jest korzystanie z elementów elektronicznych). Studenci poznają strukturę i zawartość stron internetowych archiwów pod kątem nabycia umiejętności wyszukiwania i oceny zawartości informacji archiwalnej, jej identyfikacji oraz oceny, języka informacyjnego oraz jakości przekazywanej informacji.

Strona przedmiotu
1202-A-JO-12-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad gramatycznych języka łacińskiego na poziomie niezbędnym do czytania ze zrozumieniem prostszych tekstów przy zastosowaniu metody sokratycznej, a w szczególności dokonywania ich analizy gramatycznej. Zarazem zakłada się przygotowanie studenta(w zakresie gramatyki i leksyki)do pracy nad prostymi tekstami źródłowymi.

Strona przedmiotu
1202-A-JO-21-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad gramatycznych języka łacińskiego na poziomie niezbędnym do czytania ze zrozumieniem prostszych tekstów przy zastosowaniu metody sokratycznej, a w szczególności dokonywania ich analizy gramatycznej. Zarazem zakłada się przygotowanie studenta(w zakresie gramatyki i leksyki)do pracy nad prostymi tekstami źródłowymi.

Strona przedmiotu
1202-A-JO-22-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad gramatycznych języka łacińskiego na poziomie niezbędnym do czytania ze zrozumieniem prostszych tekstów przy zastosowaniu metody sokratycznej, a w szczególności dokonywania ich analizy gramatycznej. Zarazem zakłada się przygotowanie studenta(w zakresie gramatyki i leksyki)do pracy nad prostymi tekstami źródłowymi.

Strona przedmiotu
1202-A-JO-31-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)