Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajecia - WNH - wojskoznawstwo - studia stacjonarne - 2022/23 1251-82-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
1202-W-BMZIIWS-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student zdobędzie wiedzę na temat teorii bezpieczeństwa, będzie znał podstawowe pojęcia związane z konfliktami w XX i XXI wieku

Będzie potrafił wskazać najważniejsze konflikty. Rozumie znaczenie położenia geograficznego na konflikty. Znaczenie ideologii i ustrojów w konfliktach.

Strona przedmiotu
1202-W-BNP-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione wydarzenia i związane z nimi czynniki bezpośrednio wpływające na szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe państwa polskiego, począwszy od momentu powstania PRL, aż do czasów obecnych.

Strona przedmiotu
1202-W-B-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobędzie wiedzę na temat dziejów oraz rozwoju poszczególnych form uzbrojenia historycznego oraz nowoczesnego – od starożytności do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
1202-W-DWAO-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dokonanie przeglądu różnorodnych historycznych form fortyfikacji stałych i polowych na obszarze kontynentu europejskiego. Przedział chronologiczny obejmuje okres od cywilizacji antycznych przez średniowiecze i czasy wczesnonowożytne po epokę przemysłową.

Strona przedmiotu
1202-W-EŹI-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupiają się wokół praktycznego wykorzystania narzędzi i metod wyszukiwania informacji w zasobach cyfrowych, ich krytycznej oceny i właściwej prezentacji.

Strona przedmiotu
1202-W-FiW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze znaczeniem pojęć falerystyka oraz weksylologia, a także z podstawowymi pojęciami, którymi posługują się te dziedziny wiedzy. Ponadto studenci uczą się rozpoznawać podstawowe i jednocześnie najważniejsze zjawiska z tym związane. Obok tego prowadzone będą zajęcia z zakresu dziejów jednego orderu, a mianowicie Orderu Wojskowego Virtuti Militari oraz jednego odznaczenia – Krzyża Walecznych. W trakcie zajęć odbędzie się także prezentacja wybranych zjawisk falerystycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na źródła umożliwiające badanie tej problematyki.

W analogiczny sposób studenci poznają również podstawowe zjawiska weksykologiczne oraz ich dzieje i rozwój poszczególnych form, a także ich budowę i znaczenie symboliczne oraz funkcje związane z wojskowym ceremoniałem. Kształtowane będą również umiejętności opisu przedmiotów weksylologicznych.

Strona przedmiotu
1202-W-FOGwP-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są sposobom kształtowania oraz formom ochrony granic państwowych w Polsce – dawniej oraz współcześnie.

Strona przedmiotu
1202-W-GH-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń z mapami fizycznymi i historycznymi Polski i świata mają na celu zaznajomienie studentów z dawnymi podziałami państwowymi, procesami terytorialnego rozwoju państw oraz z geografią konfliktów w Polsce i świecie w czasach od średniowiecza do współczesności.

Strona przedmiotu
1202-W-GW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-W-HKW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-W-HWSSS-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-W-HiWSPoP-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z teorią i praktyką funkcjonowania służb policyjnych oraz porządkowych na ziemiach polskich od nowożytności po czasy współczesne.

Strona przedmiotu
1202-W-HWiSM-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie najważniejszych dzieł historycznych poświęconych dziejom militarnym oraz sylwetek najwybitniejszych historyków wojskowych. Omówienie najistotniejszych cech historiografii wojskowej i służb mundurowych w poszczególnych okresach jej rozwoju.

Strona przedmiotu
1202-W-KS-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozwalają zrozumieć i przećwiczyć różne elementy komunikacji społecznej.

Strona przedmiotu
1202-W-KLp45-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-W-MKWZA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studentów z problematyką kształtowania wojskowego zasobu archiwalnego w Polsce, mechanizmami selekcji archiwalnej i nadzoru nad zasobem archiwalnym narastającym w instytucjach podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

Strona przedmiotu
1202-W-MOWZA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-W-MUWZA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Metodyka udostępniania wojskowego zasobu archiwalnego” są to zajęcia konwersatoryjne, podczas których studenci poznają metody i zasady udostępniania zasobu archiwalnego, standardy, zakres i formy udostępniania materiałów archiwalnych, zwłaszcza w archiwach wojskowych; poznają organizację i wyposażenie pracowni naukowej i biblioteki podręcznej archiwum, a także podstawowe formy popularyzacji zasobu archiwalnego, cel i metody badań potrzeb użytkowników archiwów.

Od studentów wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu archiwistyki: funkcje i zadania archiwów, typy archiwów, sieci archiwów, zasady archiwistyki, specyfika zasobu archiwalnego, a także ogólna znajomość podstawowych aktów normatywnych określających zakres działania placówek archiwalnych.

Strona przedmiotu
1202-W-MPHKZ-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych zostaną zaprezentowane najważniejsze zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, a więc prawa mającego zastosowanie w czasie konfliktów zbrojnych. jego celem jest ochrona ofiar wojny oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowanych środków i metod walki.

Strona przedmiotu
1202-W-S:MAIWS-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z podstawowymi militarnymi aspektami I wojny światowej - planami wojennymi stron, przebiegiem działań wojennych oraz taktyką i uzbrojeniem państw zaangażowanych w ten konflikt.

Strona przedmiotu
1202-W-S:MAIIWS-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z podstawowymi militarnymi aspektami II wojny światowej, takimi jak przebieg działań wojennych oraz taktyka i uzbrojenie państw zaangażowanych w ten konflikt. Ponadto omówione zostaną przyczyny i skutki II wojny światowej.

Strona przedmiotu
1202-W-S:MAR-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W XX w. dwukrotnie dochodziło do rozpadu państwa rosyjskiego. Po raz pierwszy stało się to po rosyjskich rewolucjach (lutowej i październikowej) kiedy to upadło Imperium Rosyjskie. Drugi przypadek do rozpad Związku Sowieckiego. W obu tych przypadkach upadające organizmy państwowe dysponowały liczącymi się siłami zbrojnymi, które uległy gwałtownym przeobrażeniom, wpływając także na zmianę układu sił na świecie. Przedmiotem zająć są właśnie te przeobrażenia i zmiany, a także inne militarne aspekty upadku obu państw.

Strona przedmiotu
1202-W-S:MNiE-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka roli i postaw mniejszości narodowych i etnicznych w siłach zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem Wojska Polskiego okresu międzywojennego.

Strona przedmiotu
1202-W-MiOW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobędzie wiedzę z zakresu dziejów oraz rozwoju i zmian przeznaczenia oraz funkcji i kształtu umundurowania i oporządzenia wojskowego oraz innych służb mundurowych.

Strona przedmiotu
1202-W-MW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przewidują następujące treści kształcenia: historia muzealnictwa wojskowego, dzieje kolekcjonerstwa wojskowego w Polsce i na świecie, sieć muzeów wojska w Polsce i w Europie, struktura muzeów wojska w Polsce (gromadzenie i opracowywanie zbiorów, konserwacja, działalność wystawiennicza, edukacja muzealna), funkcje społeczne muzeów wojska, cele upamiętniania wydarzeń militarnych, sposoby upamiętniania poległych i ofiar wojen, polityka historyczna, rola otwartych muzeów wojska (twierdze, pola bitewne, etc.), handel i obrót dziełami sztuki militarnej, ochrona dóbr kultury i akty prawne dotyczące muzeów wojska i kolekcjonerstwa wojskowego (legalność i nielegalność indywidualnych poszukiwań militariów), warsztat muzealny, jak zwiedzać i ocenić wystawę muzealną (praktyczne pisanie recenzji), wiedza na temat bibliografii muzealnej, ćwiczenia praktyczne (zwiedzanie sal wystawowych i zaplecza muzeum wojska).

Strona przedmiotu
1202-W-NSzW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie wybranych zagadnień z wojskowości okresu wczesnonowożytnego w kręgu Polski / Rzeczypospolitej oraz w kręgu zachodnioeuropejskim i ukazanie podobieństw i odmienności w obrębie struktur militarnych - organizacji wojsk i praktyki wojennej.

Zajęcia obejmują dwa zasadnicze zespoły zagadnień:

1. Wojskowości Polski / Rzeczpospolitej od XV/XVI do końca XVIII w.

2. Wojskowość zachodnioeuropejska od końca XV w. do czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Strona przedmiotu
1202-W-S:PCzZ-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyką zajęć jest polski czyn zbrojny w czasie obu wojen światowych - zarówno formacje polskie, jak i ich udział w działaniach wojennych.

Strona przedmiotu
1202-W-S:PiETW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student pozna podstawowe elementy polskich i europejskich tradycji wojskowych i zdobędzie wiedzę na temat procesu ich powstawania i kształtowania się ich poszczególnych elementów.

Strona przedmiotu
1202-W-PETW-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student pozna podstawowe elementy polskich i europejskich tradycji wojskowych i zdobędzie wiedzę na temat procesu ich powstawania i kształtowania się ich poszczególnych elementów.

Strona przedmiotu
1202-W-PzIN-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest omówieniu podstaw prawnych oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych stanowiącej istotny element gwarantujący bezpieczeństwo publiczne, a także zakresu ochrony informacji niejawnych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)