Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - WNH - studia skandynawsko-bałtyckie - studia stacjonanrne - 2023/24 1251-95-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
1202-SB-ASB-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy strefy nadbałtyckiej we wczesnym średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem krajów skandynawskich, jego przedmiotem są przemiany społeczno-kulturowe mające miejsce od VI do XII wieku obejmujące okres Vendel i tzw. okres wikiński; szczególne miejsce zajmuje w nim prezentacja najważniejszych z historycznego i naukowego punktu widzenia stanowisk archeologicznych.

Strona przedmiotu
1202-SB-DKSBk-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym zarówno w ujęciu teoretycznym, jak również na przykładzie wybranych miejsc ujętych na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.Ważne miejsce w tych rozważaniach zajmie problem zmiany pojmowania problemu dziedzictwa kulturowego w państwach regionu Bałtyku od średniowiecza do końca XX w. oraz szczególnie na na ziemiach obecnej Polski w XIX i XX w. w kontekście przemian stosunków narodowościowych i zmian granic. Od dziedzictwa narodowego do dziedzictwa światowego. Ważnym elementem zajęć będzie opanowanie sztuki wystąpień publicznych połączonych z prezentacją zebranego materiału z literatury polskiej i obcej.

Strona przedmiotu
1202-SB-DKSBw-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym zarówno w ujęciu teoretycznym, jak również na przykładzie wybranych miejsc ujętych na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, a w szczególności z państw nadbałtyckich i skandynawskich. Ważne miejsce w tych rozważaniach zajmie problem zmiany pojmowania problemu dziedzictwa kulturowego w państwach regionu Bałtyku w XIX i XX w. w kontekście przemian stosunków narodowościowych i zmian granic. Od dziedzictwa narodowego do dziedzictwa światowego

Strona przedmiotu
1202-SB-GHKB-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studentów z historią rozwoju terytorialnego państw położonych nad Morzem Bałtyckim oraz z nazewnictwem, położeniem, zasięgiem i podstawowymi informacjami o znajdujących się na tym obszarze krainach historycznych.

Strona przedmiotu
1202-SB-GSEKB-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia krajów bałtyckich

Strona przedmiotu
1202-SB-HF-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład „Historia filozofii” obejmuje wybrane zagadnienia z dziejów filozofii od antyku greckiego po współczesność. Omówione zostaną poglądy najwybitniejszych myślicieli, działy filozofii, relacje pomiędzy filozofią i naukami szczegółowymi. Na tle ogólnej historii filozofii zostaną ukazane poglądy myślicieli pochodzących z krajów nadbałtyckich.

Strona przedmiotu
1202-SB-S:HNSk-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-SB-S:HNSw-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-SB-HRB-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia związane głownie z historią trzech państw skandynawskich: Danii, Norwegii i Szwecji. Prezentuje problematykę związaną z polityką, gospodarką, kulturą i religią w tych trzech krajach od średniowiecza aż po XX w.

Strona przedmiotu
1202-SB-S:HSXIXk-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią państw skandynawskich w XIX i XX wieku. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej.

Wymagania wstępne – dobra znajomość historii państw skandynawskich w poprzednich wiekach

Strona przedmiotu
1202-SB-S:HSXIXw-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią państw skandynawskich w XIX i XX wieku. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej.

Wymagania wstępne – dobra znajomość historii państw skandynawskich w poprzednich wiekach.

Strona przedmiotu
1202-SB-S:HSSk-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie wybranych zagadnień z przeszłości średniowiecznej Skandynawii. Nabycie umiejętności przeprowadzania krytyki naukowej źródeł skandynawskich.

Strona przedmiotu
1202-SB-S:HSSw-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami średniowiecznej Skandynawii na szerokim tle europejskim ze szczególnym uwzględnieniem ładu prawno-ustrojowego, społeczno-gospodarczego oraz specyfiki kulturalnej.

Strona przedmiotu
1202-SB-Inf-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys dziejów historycznej krainy Inflanty od XIII wieku po wiek XIX. Główne etapy i cezury dziejów Inflant

Strona przedmiotu
1202-SB-S:IN-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii państw skandynawskich od XIV do XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy oraz trudnych relacji multilateralnych czy bilateralnych.

Strona przedmiotu
1202-SB-JN22-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student odbywa kurs j. norweskiego w wymiarze 270 godz. lekcyjnych, realizowanych przez 6 semestrów. Zajęcia prowadzone są na trzech

etapach zaawansowania w ramach poziomu A2. Program kursu, w zależności od poziomu, zakłada kształcenie kompetencji

komunikacyjnej, kulturowej i językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework

of Reference for Languages. Kurs języka norweskiego kończy się egzaminem pisemnym na poziomie A2.

Strona przedmiotu
1202-SB-JN11-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-SB-JN12-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-SB-JN21-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student odbywa kurs j. norweskiego w wymiarze 270 godz. lekcyjnych, realizowanych przez 4 semestry. Zajęcia prowadzone są na trzech etapach zaawansowania w ramach poziomu A2. Program kursu, w zależności od poziomu, zakłada kształcenie kompetencji komunikacyjnej, kulturowej i językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Kurs języka norweskiego kończy się egzaminem pisemnym na poziomie A2.

Strona przedmiotu
1202-SB-JN31-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-SB-JN32-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-SB-JSZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-SB-KRB-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1202-SB-S:KSKS-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobywają wiedzę na temat najważniejszych zjawisk życia kulturalnego Skandynawii (najważniejsze zabytki państw skandynawskich; życie i twórczość wybitnych pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy; skandynawska myśl filozoficzna), potrafią porównać osiągnięcia kulturowe państw nordyckich z pozostałymi krajami europejskimi.

Strona przedmiotu
1202-SB-ŁK11-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad gramatycznych języka łacińskiego na poziomie niezbędnym do czytania ze zrozumieniem prostszych tekstów przy zastosowaniu metody sokratycznej, a w szczególności dokonywania ich analizy gramatycznej. Zarazem zakłada się przygotowanie studenta (w zakresie gramatyki i leksyki) do pracy nad prostymi tekstami źródłowymi.

Strona przedmiotu
1202-SB-ŁK12-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad gramatycznych języka łacińskiego na poziomie niezbędnym do czytania ze zrozumieniem prostszych tekstów przy zastosowaniu metody sokratycznej, a w szczególności dokonywania ich analizy gramatycznej. Zarazem zakłada się przygotowanie studenta (w zakresie gramatyki i leksyki) do pracy nad prostymi tekstami źródłowymi.

Strona przedmiotu
1202-SB-ŁSN-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będą omawiane, a następnie tłumaczone wybrane teksty średniowieczne i nowożytne łacińskie.

Strona przedmiotu
1202-SB-S:MPK-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi miejscami dziedzictwa kulturowego Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii.

Strona przedmiotu
1202-SB-NPHKB-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na ćwiczenia złożą się:

Ogólne wprowadzenie do nauk pomocniczych historii

Wprowadzenie do sytuacji źródłowej obszaru skandynawsko-bałtyckiego

Elementy chronologii historycznej

Elementy heraldyki właściwe niemiecko-skandynawskiemu obszarowi kulturowemu

Wprowadzenia do dziejów pisma i specyfiki paleograficznej regionu

Strona przedmiotu
1202-SB-OWI-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz innymi regulacjami normatywnymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)