Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia fakultatywne dla studentów niestacjonarnych WPiA, 2022/23 1352-ZF-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
1300-CI-HP-1FN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom – przyszłym prawnikom wspaniałych tradycji związanych z rozwojem rodzimego procesu sądowego, jego przebiegu i instytucji z nim związanych

Strona przedmiotu
1300-DET-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot fakultatywny „Detektywistyka” stanowić będzie rozszerzenie i uzupełnienie oferty dydaktycznej Wydziału w zakresie nauk penalnych, dotycząc zagadnień materialnego i formalnego prawa karnego, a także kryminalistyki. Monograficzne ambicje wykładu nadają mu wymiar interdyscyplinarny, obejmując zagadnienia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, a także z dziedziny prawa administracyjnego oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych – w takim zakresie, w jakim nie są one przedmiotem zainteresowania innych wykładów. Zajęcia obejmować będą zagadnienia teoretycznoprawne oraz problemy praktyczne i perspektywę prawnoporównawczą. Prowadzący jest prywatnym licencjonowanym detektywem, wiceprezesem Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców®, Dyrektorem Instytutu Detektywistyki w Warszawie, ekspertem detektywistycznego wywiadu gospodarczego, współpracownikiem cenionej agencji detektywistycznej.

Strona przedmiotu
1300-DP-GR-1FN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-HNK-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony historii konstytucjonalizmu ma na celu identyfikację cech charakterystycznych klasycznych modeli ustrojowych w kontekście społecznym i politycznym. Podczas wykładu badamy wybrane normy historycznych i współczesnych aktów konstytucyjnych, podejmujemy próbę ich interpretacji, omawiamy praktykę polityczną rozwiązań.

Strona przedmiotu
1300-KON-AD-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka prawna kontroli działania administracji publicznej jest jednym z ważnych zagadnień prawa administracyjnego ustrojowego.

Reformy ustrojowe naszego Państwa skłaniają do refleksji nad kształtem prawnego systemu organów uczestniczących w kontroli administracji publicznej. Przedmiotem wykładu jest analiza istniejącego sytemu organów uprawnionych lub zobowiązanych do kontroli administracji publicznej. Wykład służy analizie systemu z jednoczesną jego oceną. Rozważane są zagadnienie adekwatności tego systemu do ustroju administracji publicznej i rosnących zadań administracji. Ważnym jest również czy tworzony system kontroli, w demokratycznym państwie prawa, właściwie chroni interes indywidualny obywatele oraz czy właściwie chroni interes publiczny. w trakcie wykładu obok rozważań ogólnoteoretycznych przedstawione zostaną wybrane organy kontroli.

Strona przedmiotu
1300-KRYMINO-1FN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Kryminologia w kręgu innych nauk penalnych i na tle innych dyscyplin naukowych, których metodologię wykorzystuje w swoich badaniach; przedmiot zainteresowań i badań kryminologii: przestępstwo, przestępczość, przestępca (sprawca przestępstwa), ofiara przestępstwa (pokrzywdzony), zapobieganie i reakcja wobec przestępczości (funkcjonowanie mechanizmów oraz działalność instytucji kontroli społecznej w tym zakresie).

2. Paradygmaty i teorie kryminologiczne.

3. Charakterystyka przestępczości: pojęcia, instytucje, problemy oraz analiza wybranych postaci zjawiska.

4. Ofiara przestępstwa i jej rola w genezie fenomenu zachowania przestępnego (ofiara i problematyka wiktymizacyjna).

5. Wybrane zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym.

Strona przedmiotu
1300-NR-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład porusza problematykę istnienia narodów, czynników narodowotwórczych. Prezentowane są też opinie przedstawicieli różnych nauk na temat narodu jako faktu bądź mentalnej konstrukcji, oraz rozwoju poglądów nacjonalistycznych. Druga część wykładu poświęcona jest rasizmowi z perspektywy nauk historycznych, doktryn politycznych, socjologii oraz biologii.

Strona przedmiotu
1300-OS-PA-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-OK-OD-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot fakultatywny, zatytułowany: ,,Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w wojsku" przeznaczony jest dla studentów prawa i administracji, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu wojskowości.

Strona przedmiotu
1300-PESC-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest problematyce postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Główny akcent tego wykładu położony jest na przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, zasad i instytucji sądowego postępowania egzekucyjnego. Dla właściwego zrozumienia tego przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez studentów wiedzy z zakresu postępowania cywilnego. Przy omawianiu przez wykładowcę zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym, jak np. odpowiedzialności odszkodowawczej komornika, czy też zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej pomocnym będzie posiadanie przez studentów wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Strona przedmiotu
1300-POP-KDN-1FN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie szczegółowej wiedzy na temat prawnomiędzynarodowych standardów ochrony tzw. vulnerable groups, czyli kategorii osób wymagających szczególnej ochrony. Kurs dotyczy prawnych aspektów ochrony praw kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem krajowego i międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Omówione zostaną standardy traktatowe i pozatraktatowe w podejmowanej dziedzinie, a także najważniejsze aktualne orzecznictwo organów ochrony praw człowieka. Poza systemem międzynarodowym ochrony praw człowieka wykład prezentuje także perspektywę konstytucyjną. Istotnym elementem zajęć jest analiza przypadku (case study).

Strona przedmiotu
1300-PEO-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PR-MED-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PEZ-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji prawa emisyjnego oraz przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami tego prawa przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1300-POP-1FN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji prawa ochrony przyrody oraz przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami tego prawa przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1300-PR-POl-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PR-TUR-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest problematyka prawa w turystyce, w tym zwłaszcza regulacje prywatnoprawne.

Strona przedmiotu
1300-PUSPB-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot fakultatywny pt. ,,Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby mundurowe" przeznaczony jest dla studentów prawa i administracji, którzy interesują się przedmiotowymi kwestiami.

Strona przedmiotu
1300-PWP-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W zakresie przedmiotu prawo własności przemysłowej omawiane są wybrane przedmioty własności przemysłowej uregulowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, tj. patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa ochronne na znaki towarowe.

Strona przedmiotu
1300-PW-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PR-WK-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wykładu prawo wykroczeń i postępowanie w sprawie o wykroczenia, charakterystyka tych gałęzi prawa, wskazanie ich związku z prawem i procesem karnym

Strona przedmiotu
1300-SPZ-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji prawa ochrony środowiska w zakresie wyzwania cywilizacyjnego jakie stanowi smog oraz inne rodzaje negatywnego oddziaływania na jakość powietrza oraz przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami tego prawa przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1300-WPOS-1FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)