Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - fakultety 2 i 3 rok, psychologia (sj) - 2023/24 24510102-F23-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2404-P-MF-ET-Sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia i zadania

Na kursie studenci uczą się obserwacji, rejestracji i analizy zachowania zwierząt w warunkach naturalnych.

Używania sprzętu badawczego typowego dla badań terenowych, a więc używania GPSów, fotopułapek, kamery termowizyjnej, radionadajników i odbiorników do namierzania pozycji oznakowanych osobników. Podstawy pracy z dronem.

Studenci uczą się także analizy pozyskanego materiału.

Praca ma miejsce w różnych warunkach atmosferycznych oraz różnych porach dnia i nocy.

Ćwiczymy umiejętności rozpoznawania śladów, tropów i odchodów pozostawionych przez zwierzęta.

Warunkiem zaliczenia kursu jest zrealizowanie zadań rozpisanych na 7 dni przez 4 osobowe grupy studentów.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-KZP-Sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta zainteresowanego specjalnością kliniczną w wiedzę z zakresu podstaw psychopatologii: 1) podstawowe pojęcia i terminy, 2)obowiązujące klasyfikacje zaburzeń psychicznych, 3)podstawowe kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych 4) przebieg procesu diagnostycznego, 5) wybrane aspekty etyczne procesu diagnostycznego, w tym szczególnie znaczenie podmiotowości pacjenta w relacji pacjent- klinicysta.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-MS-sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zagadnieniami analizy wariancji w modelu obejmującym jedną lub wiele zmiennych zarówno w przypadku danych niezależnych jak i zależnych.

Nabycie praktycznych umiejętności analizy danych z wykorzystaniem analizy wariancji w programie SPSS.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-PPS-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie psychologicznych i edukacyjnych kontekstów aktywności sportowej oraz wskazanie potencjału rozwojowego sportu

Strona przedmiotu
2404-P-MF-PC-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Za Fraissem (1975/1991) można przyjąć, że „psychologia czasu – to (…) nic innego jak badanie wszelkich zachowań człowieka w stosunku do zmian” (s. 243).

Celem wykładu jest zatem zapoznanie studentów z zapomnianym, ale być może jednym z najważniejszych zagadnień z zakresu psychologii , czyli doświadczaniem czasu przez człowieka. Na zajęciach zostaną zaprezentowane: podstawowa terminologia obowiązująca w psychologii percepcji czasu, modele teoretyczne, jak również rezultaty najnowszych badań ze szczególnym uwzględnieniem różnic indywidualnych oraz zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-PPN-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu będą omawiane przypadki pacjentów z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii (urazy mózgu, udaru, choroby neurodegeneracyjne, itp.) prezentujących różne objawy neurologiczne oraz deficyty neuropsychologiczne. Na zajęciach dokonamy przeglądu zarówno klasycznych przypadków w neuropsychologii, jak i tych, bardziej współczesnych, istotnych dla rozwoju dziedziny.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-PDM-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przypomnienie prawidłowego profilu rozwojowego dzieci i młodzieży, 2. Zapoznanie studentów z podstawowymi zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży; 3. Doskonalenie umiejętności korzystania z obowiązujących klasyfikacji zaburzeń psychicznych, rozszerzonych o różnice występujące u dzieci i młodzieży; 4. Utrwalenie wiedzy z zakresu etiologii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz doskonalenie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych; 5. Zapoznanie studentów z procedurami diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży; 6. Tworzenie kompleksowych planów pomocowych dla chorujących psychicznie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;7. Zapoznanie studentów z aspektami prawnymi i etycznymi diagnostyki oraz terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży; 8. Zwrócenie uwagi na niezbędny aspekt stworzenia trwałej relacji terapeutycznej pacjent-klinicysta z uwzględnieniem roli rodzica/opiekuna.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-2/3-PK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć Psychologia kłamstwa jest przedstawienie studentom aktualnego stanu wiedzy naukowej na temat kłamstwa i oceny wiarygodności oraz przegląd metod stosowanych w jego wykrywaniu. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie, dotyczącymi m.in. analizy skuteczności różnych technik oceny wiarygodności. Zaprezentowane zostaną również główne teorie i wyniki najnowszych badań z zakresu psychologii kłamstwa. Zajęcia będą zawierały także elementy warsztatów, podczas których studenci będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w zakresie wykrywania kłamstwa oraz analizy zachowania i treści wypowiedzi pod kątem oceny wiarygodności. Fakultet ma również zaprezentować możliwości aplikacyjne psychologii, np. w wymiarze sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-RC-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi najnowszymi badaniami z zakresu psychologii społecznej, które zostały opublikowane w przeciągu ostatnich dwóch lat. W toku zajęć studenci będą mogli zapoznać się najnowszymi wynikami, technikami badawczymi oraz metodami analiz, które są wykorzystywane w aktualnych badaniach psychologicznych.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-ROzNR-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-MF-WPZSWPZ-Sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawowe wiadomości z zakresu czynników chroniących zdrowie psychiczne. Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu podstaw psychologii zdrowia, w tym: 1) podstawowe pojęcia i terminy, 2)obowiązujące modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia 3) koncepcje stresu psychologicznego i związki stresu ze zdrowiem i chorobą 4) rola wybranych zasobów i deficytów odpornościowych w procesach zdrowia i choroby, 5) wybrane aspekty etyczne działań podejmowanych w obszarze promocji zdrowia (pomoc psychologiczna, szkolenia).

Strona przedmiotu
2404-P-MF-ZPPRZ-sj brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Samodzielne funkcjonowanie na rynku zawodowym jest wyzwaniem dla każdego absolwenta studiów wyższych. Proponowany kurs pomaga skonfrontować swoje zainteresowania i plany z praktyką funkcjonowania psychologów w obszarach psychologii klinicznej i zdrowia, szkolnej i wychowawczej oraz pracy i organizacji. Słuchacze nauczą się wyszukiwać akty prawne regulujące ich przyszły zawód. Przeprowadzą wywiad z psychologiem- praktykiem, co pozwoli urealnić wyobrażenia o przyszłej pracy. Blok zajęć poświęcony będzie projektowaniu usługi psychologicznej, z aspektem kompetencyjnym, ekonomicznym i marketingowym. Analiza SWOT w odniesieniu do swoich planów zawodowych pozwoli zaplanować wybór specjalizacji lub zajęć fakultatywnych oraz dodatkowych kursów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)