Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - filozofia (s1) - 2022/23 24510211-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z
2402-F-S1-1-ATF1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia te służą wstępnemu przygotowaniu studentów do samodzielnej lektury dzieł filozoficznych oraz redagowania własnych tekstów o charakterze analizy filozoficznej, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych po temu umiejętności, takich jak:

- sporządzanie konspektu sprawozdającego przewodnie idee, tezy, twierdzenia, pojęcia i konkluzje analizowanego źródła

- konstruowanie pracy pisemnej

- opanowanie technikaliów związanych z prawidłową redakcją wypowiedzi ustnej i pisemnej, aspirującej do tekstu naukowego oraz przypisów, cytatów i bibliografii.

Pierwszy semestr analizy tekstów filozoficznych zorientowany jest monotematycznie na - sięgającą tradycji powstałej na uniwersytetach średniowiecznych, a wydatnie kultywowanej w filozoficznej Szkole Lwowsko-Warszawskiej - analizę dzieł Arystotelesa, z których tekstem prowadzącym jest "Metafizyka". Przedmiot traktowany jest propedeutycznie i pomocniczo względem dalszych studiów. Nie wymaga się prerekwizytów.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-2-ET
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy kurs etyki filozoficznej dla studentów filozofii realizowany w trzech dopełniających się modułach tematycznych: historycznym, problemowym i analitycznym.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-FENO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-FK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-FILR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Czym jest religia i skąd właściwie się bierze” to dwa pytania „w których streszczają się aspiracje wszelkiej filozofii religii” (B. Wolniewicz). Z pewnością. Ale odpowiedzi, jakie do tej pory udzielano na te dwa proste pytania są nie tylko zdumiewająco różnorodne, ale często sprzeczne. Podstawowy kurs „filozofii religii” dostarcza kilku, być może najciekawszych odpowiedzi, jakich można udzielić.

„… podczas gdy często mówi się o zabobonach religijnych (co w pewnych okolicznościach jest samo zabobonem), rzadko kiedy ludzie zdają sobie sprawę, ile zabobonów szerzy się, gdy mowa o religii”. Słowa Józefa Bocheńskiego można uważać za motto zajęć, których celem jest dostarczenie orientacji w gąszczu różnych sposobów opowiadania o religii.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-FWA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-2Z-HFN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi kontynuację historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. W semestrze zimowym w cyklu 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń zostaną omówione zagadnienia i teksty należące do renesansowych i nowożytnych systemów filozofii europejskiej XVII i XVIII w.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-1Z-HFS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-1-JGR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-1Z-JLAC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-MF-s1-FAM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje treści z pogranicza filozofii religii, metafizyki, historii filozofii oraz mistologii (teologii mistycznej). Jednym z celów wykładu jest pokazanie przebiegającego przez historię, poczynając od greckiego antyku aż czasów najnowszych, wzajemnego przeplatania się z sobą wątków religijnych z filozoficznymi. Osią przewodnią wykładu, jest teza, formułowana za Wernerem Jaegerem, że teologia ma rodowód filozoficzny, filozofia zaś pierwotnie była teologią. Kompozycja i charakter treści wykładu mają nie tylko uargumentować tę tezę, ale roszerzyć ją na całe dzieje filozofii, oscylującej między poszukiwaniem praźródła (pratworzywa) wrzechrzeczy, metafizyką a teologią rozumianą religijnie. Zamierzeniem i przesłaniem wykładu jest wykazanie, że istnieje silny i ważny związek filozofii i mistyki oraz że nie istnieje wyłącznie mistyka religijna. Ideowymi patronami wykładu są Mistrz Jan Eckhart i Henryk Elzenberg.

Wymagane prerekwizyty: historia filozofii, wstęp do teologii.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-1-MNU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek ze specyfiką szkoły wyższej oraz zaproponowanie metod pracy odpowiednich do stojących przed nimi wyzwań.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-2-ONT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć nie jest prezentacja historii ontologii (ta omawiana jest na zajęciach z historii filozofii), lecz skupienie się na czterech wybranych teoriach ontologicznych o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju całej dyscypliny: ontologii Immanuela Kanta, teorii ontologicznej Edmunda Husserla i Romana Ingardena oraz ontologii Nicolai Hartmanna.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-1-SH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-2-TEPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-Z-TRANG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów filozoficznych na język polski, a także fragmentów polskich tekstów filozoficznych na język angielski. Tłumaczenie wspiera analiza zawartości merytorycznej opracowywanych tekstów oraz dyskusja na temat różnych możliwych decyzji translatorskich.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-1-WDL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu zostaną omówione podstawowe pojęcia logiki, w szczególności pojęcie znaku, języka, kategorii syntaktycznej, indeksu Ajdukiewicza, ponadto dyskutowane będą: problematyka budowy języków, funkcji języka, zagadnienie błędów logicznych, definiowania, argumentowania, omówione zostaną struktury języków formalnych.

Przedstawione będą podstawowe działy logiki, w szczególności: teoria mnogości, elementy klasycznego rachunku zdań, sylogistyki Arystotelesa oraz klasycznego rachunku kwantyfikatorów.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-1-WDF1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na charakter ogólnego wprowadzenia do studiów filozoficznych. Celem zajęć jest prezentacja wybranych, reprezentatywnych problemów filozoficznych oraz propozycji ich rozwiązań. Studenci poznają wybraną, podstawową terminologię, ogólną systematykę i typologię filozofii. Przede wszystkim jednak uzyskują orientację w specyfice filozofii i jej relacji względem nauki, religii czy ideologii.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)