Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - filozofia (s1) - 2023/24 24510211-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2402-F-S1-1-ATF1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia te służą wstępnemu przygotowaniu studentów do samodzielnej lektury dzieł filozoficznych oraz redagowania własnych tekstów o charakterze analizy filozoficznej, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych po temu umiejętności, takich jak:

- sporządzanie konspektu sprawozdającego przewodnie idee, tezy, twierdzenia, pojęcia i konkluzje analizowanego źródła

- konstruowanie pracy pisemnej

- opanowanie technikaliów związanych z prawidłową redakcją wypowiedzi ustnej i pisemnej, aspirującej do tekstu naukowego oraz przypisów, cytatów i bibliografii.

Pierwszy semestr analizy tekstów filozoficznych zorientowany jest monotematycznie na - sięgającą tradycji powstałej na uniwersytetach średniowiecznych, a wydatnie kultywowanej w filozoficznej Szkole Lwowsko-Warszawskiej - analizę dzieł Arystotelesa, z których tekstem prowadzącym jest "Metafizyka". Przedmiot traktowany jest propedeutycznie i pomocniczo względem dalszych studiów. Nie wymaga się prerekwizytów.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-1-ATF2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dla studentów pierwszego roku filozofii, które kształcą umiejętność samodzielnej analizy tekstów filozoficznych pochodzących z różnych epok historycznych i różnych tradycji.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-2-ANF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-BE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej. Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych. Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-2-ESTET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do najważniejszych zagadnień estetyki filozoficznej, prezentacja klasycznych koncepcji estetyki nowożytnej i współczesnej. Problematyka prawdziwości sądów estetycznych, najważniejszych kategorii estetycznych, pojęcia dzieła sztuki.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-2-ET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy kurs etyki filozoficznej dla studentów filozofii realizowany w trzech dopełniających się modułach tematycznych: historycznym, problemowym i analitycznym.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-FENO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-FK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-FN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest filozoficzna dyskusja wybranych zagadnień z obszaru współczesnej filozofii nauki, metodologii nauki oraz socjologii wiedzy naukowej.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-SP-1-3-FP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia specyficzny dział filozofii jakim jest filozofia polityki w kontekście jej historycznego rozwoju (a więc nie poprzez jej podstawowe pojęcia i pytania, lecz kolejne historyczne stanowiska). Wykładowca zakłada u słuchaczy dobrą znajomość całej historii filozofii.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-FP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z filozofią polską w trzech planach problemowych:

I. Panorama dziejów filozofii w Polsce - od jej początków do końca XIX wieku

II. Kluczowe problemy i postaci współczesnej myśli polskiej (XX wiek) w oparciu o teksty źródłowe

III. Przegląd wybranych najnowszych (od roku 2000) prac powstających w Polsce

Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-FILR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Czym jest religia i skąd właściwie się bierze” to dwa pytania „w których streszczają się aspiracje wszelkiej filozofii religii” (B. Wolniewicz). Z pewnością. Ale odpowiedzi, jakie do tej pory udzielano na te dwa proste pytania są nie tylko zdumiewająco różnorodne, ale często sprzeczne. Podstawowy kurs „filozofii religii” dostarcza kilku, być może najciekawszych odpowiedzi, jakich można udzielić.

„… podczas gdy często mówi się o zabobonach religijnych (co w pewnych okolicznościach jest samo zabobonem), rzadko kiedy ludzie zdają sobie sprawę, ile zabobonów szerzy się, gdy mowa o religii”. Słowa Józefa Bocheńskiego można uważać za motto zajęć, których celem jest dostarczenie orientacji w gąszczu różnych sposobów opowiadania o religii.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-FWA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-WFF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładu i uzupełniających go ćwiczeń są podstawowe problemy, koncepcje, nurty i konceptualizacje filozoficzne, które powstały w kręgu współczesnej filozofii francuskiej. Tematyka wykładu zamyka się przede wszystkim w teoriach rozwijanych w wieku dwudziestym i obecnie, ale obejmuje także wybrane elementy historycznej spuścizny, która ukształtowała ten obszar badań filozoficznych.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-3-WFN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy historii XIX. i XX-wiecznej filozofii obszaru niemieckojęzycznego i stanowi kontynuację cyklu przedmiotów "Historia filozofii". Do zagadnień poruszanych podczas 30 h wykładu należy myśl Stirnera, XIX-wieczny irracjonalizm (Schopenhauer, Nietzsche), teoria Marxa, hermeneutyka (Dilthey, Heidegger, Gadamer), filozofia dziejów i kultury Spenglera, teorie szkoły marburskiej, myśl fenomenologiczna Schelera, filozofia egzystencji Heideggera i Jaspersa, niemieckojęzyczna psychoanaliza (S. Freud, A. Adler, C.G. Jung, E. Fromm). Ćwiczenia poświęcone będą wybranym lekturom z zakresu współczesnej filozofii niemieckiego obszaru jezykowego.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-2L-HFN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-2Z-HFN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi kontynuację historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. W semestrze zimowym w cyklu 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń zostaną omówione zagadnienia i teksty należące do renesansowych i nowożytnych systemów filozofii europejskiej XVII i XVIII w.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-1L-HFS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-1Z-HFS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-1-HFSR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładów jest filozofia średniowieczna od apologetyki chrześcijańskiej po późną scholastykę. W trakcie kursu omawiane są początki refleksji chrześcijańskiej (św. Paweł, apologeci), kształtowanie się doktryny w okresie patrystycznym (szkoła aleksandryjska, św. Augustyn, Pseudo-Dionizy, Boecjusz), narodziny i rozwój scholastyki (Abelard, św. Anzelm, św. Tomasz, Ockham). Rozwój myśli chrześcijańskiej przedstawiany jest na szerokim tle kulturowym, obejmującym wiadomości z zakresu historii, historii literatury i sztuki średniowiecznej. Kurs nie wymaga wcześniejszego zaliczenia innego przedmiotu, jest jednak wstępem do poznania filozofii okresu nowożytnego oraz zrozumienia procesu idei prowadzących do ukształtowania współczesności.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-1-JGR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem ćwiczeń są podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka greckiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań

Strona przedmiotu
2402-F-S1-1L-JLAC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-1Z-JLAC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-MF-EKO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-NKiKaF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium, którego nazwa powinna raczej brzmieć "Filozofia w nowych mediach", jest próbą rozpoznania (w dyskusji) sytuacji filozofii w relacji do nowych form komunikacji.

Klasyczna forma uprawiania, komunikowania i upowszechniania filozofii prowokuje ważne pytania. Z jednej strony wyrastają one z domniemanego kryzysu akademii oraz tradycyjnych form komunikacji i współpracy (czasopisma naukowe, ewolucja bibliotek, tradycyjne towarzystwa naukowe); z drugiej - z dynamicznego rozwoju nowych form komunikacji (media społecznościowe) czy dyspersji ośrodków transmisji wiedzy. Wreszcie - dynamiczny rozwój środków technicznych (np.cyfryzacja zasobów drukowanych) otwiera zupełnie nowe możliwości dla tradycyjnych instytucji (biblioteka, uniwersytet, encyklopedia).

Zapraszam do wspólnego namysłu nad tymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-TA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oferowany kurs koncentruje uwagę jego uczestniczek i uczestników na teoriach ateizmu, ukazując nieoczywistą, pojęciową złożoność i eksplanacyjną trudność tego zjawiska. Zajęcia mają charakter ściśle akademicki. Podejmowana w nich problematyka, dobór tematów, autorów i tekstów czynią zadość profesjonalnym standardom naukowości, stroniąc od aksjologicznych deklaracji. Kwestia ateizmu dyskutowana jest podczas zajęć w formule od rekonstrukcji najbardziej liczących się w historii ujęć, przez ich rzetelną, racjonalną krytykę, na podejściach apologicznych kończąc. Studentki i studenci w czasie zajęć pracują z rekomendowanymi przez prowadzącego tekstami, poddając je dyskusji. Konwersatorium wieńczy zaliczenie na ocenę, które uczestnicy mogą zdobyć przystępując podczas ostatnich zajęć w cyklu do testu jednokrotnego wyboru z materiału zawartego w tekstach programowych oraz z treści zajęć. Prócz celu poznawczego konwersatorium "Teorie ateizmu" realizuje cel praktyczny: szacunek dla odmienności.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-WWFSiP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-LK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele wykładu i ćwiczeń są następujące:

1. Znajomość podstawowych praw logiki kwantyfikatorów oraz podanie ich uzasadnień.

2. Poznanie wybranych metatwierdzeń dotyczących klasycznej logiki kwantyfikatorów

3. Poznanie dedukcji naturalnej w logice kwantyfikatorów.

4. Zapisywanie zdań języka naturalnego za pomocą języka logiki kwantyfikatorów.

Strona przedmiotu
2402-F-S1-LRP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S1-1-MNU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek ze specyfiką szkoły wyższej oraz zaproponowanie metod pracy odpowiednich do stojących przed nimi wyzwań.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)