Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - socjologia (s1) - 2022/23 24510214-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23 2022/23Z
2405-S-1-S1-AS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-3-S1-ESS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents basic concepts of social sciences (sociology specifically) in the context of English as lingua franca of science.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-HF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami historii filozofii poszerzonymi o elementy wiedzy z zakresu historii kultury, religioznawstwa oraz historii myśli politycznej, a także z podstawowymi pojęciami charakterystycznymi dla tych dyscyplin. Wykład obejmuje główne kierunki i szkoły myślenia filozoficznego od starożytności do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-HN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie wybranych zagadnień z zakresu historii Polski i powszechnej XX i XX wieku.

Strona przedmiotu
2405-S-2-S1-MiT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wyposażający studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji badań socjologicznych, doboru i użycia głównych metod i technik badawczych w socjologii, opracowywania i interpretowania danych zbieranych w badaniach socjologicznych.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-PU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-S1-PRS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-2-S1-SIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Socjologia Instytucji i Zrzeszeń jest pośrednim członem socjologii, mieszczącym się między makrosocjologią (wielkie struktury społeczne, takie jak społeczeństwo, naród, państwo) a mikrosocjologią (małe struktury, takie jak rodzina). Alternatywna nazwa przedmiotu - mezosocjologia - pozwala zachować odniesienie do sfer makro- i mikro-. Wspólnota tematów nie oznacza całkowitej identyfikacji. Gdy przedmiot realizowany jest jedynie w oparciu o wykład lub gdy adresowany jest do wyspecjalizowanych grup studiów (polityka społeczna, PROWE) wystarczy nazwa "mezosocjologia". Jest to różnica w formie, a nie w treści zajęć. Mezosocjologia należy do kanonu socjologii, uwzględnia różne pośrednie formy organizacji życia społecznego, takie właśnie jak instytucje i zrzeszenia.

Strona przedmiotu
2405-S-3-S1-SPIW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-3-S1-SPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-2-S1-SSPSS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia ze statystyki mają umożliwić zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu opracowywania oraz analizy danych pochodzących z ilościowych badań empirycznych. Mają stanowić teoretyczne i praktyczne przygotowanie do umiejętnego korzystania i odpowiedniego interpretowania wyników statystycznej analizy badań empirycznych prowadzonej za pomocą odpowiednich programów komputerowych.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-TPU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem kursu jest przygotowanie studentów i studentek do studiowania na UMK, w szczególności do studiowania nauk społecznych w Instytucie Socjologii UMK.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-UI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-2-S1-WSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy kurs został zaplanowany tak, by dać studentowi możliwie wyczerpujący obraz dokonujących się w Polsce przemian. Jego podstawowym zadaniem jest uzupełnienie ogólnej, ale i szczegółowej (subdyscyplinowej) wiedzy socjologicznej o wiedzę dotyczącą konkretnego społeczeństwa – w tym przypadku Polski. Proponowane tematy stanowią dokumentację przemian społecznych, jakie dokonują się w Polsce pod wpływem transformacji systemowej, wejścia Polski do Unii Europejskiej i towarzyszącego temu otwarcia na oddziaływanie ogólniejszych, globalnych trendów cywilizacyjnych. Kurs, co do swej istoty socjologiczny, podejmuje zagadnienia zaliczane tradycyjnie do socjologii, psychologii, psychologii społecznej, ekonomii społecznej, politologii, demografii, historii najnowszej.

Strona przedmiotu
2405-S-3-S1-WTS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią tego konwersatorium są ogólne, socjologiczne wizje świata społecznego: całościowe teorie, oparte na ogólnych modelach rzeczywistości społecznej, rozwijane od II wojny światowej do dzisiaj. Kurs pomóc ma w interpretacji społecznych i kulturowych zjawisk zachodzących w świecie współczesnym z perspektywy różnych orientacji teoretycznych a także w projektowaniu badań prowadzonych na gruncie tych orientacji.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-WDS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja podstawowych kategorii opisu i badania życia społecznego, w trzech blokach tematycznych: socjologia jako nauka (przedmiot, organizacja, funkcje i status dyscypliny, poziomy i wymiary penetracji życia społecznego); jednostka-społeczeństwo (podstawy organizacji społecznej); statyczne i dynamiczne wymiary życia zbiorowego (zagadnienie grup społecznych, mobilność społeczna, zmiana społeczna). Przedmiot realizowany przy użyciu środków audiowizualnych i platformy nauczania na odległość.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)