Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) - 2022/23 24510267-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2401-D-S1-2-AK brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach prowadzonego kursu omówione zostaną najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej. Przedstawione zostaną główne szkoły antropologiczne: od początków dziedziny (tradycja ewolucjonistyczna XIX w.), przez najważniejsze szkoły antropologiczne w. XX (amerykańska, brytyjska, francuska), po najważniejsze kwestie antropologii współczesnej, ujętej problemowo (pokrewieństwo, rodzina, organizacja społeczna, modernizacja, język, religia, rytuał oraz tożsamość jednostek).

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-BPR-BR
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z brandingu mają za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania marki. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia brandingu i umiejscowienia go w procesie budowania tożsamości całej organizacji.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-DNM-BM
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z brandingu medialnego mają za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania marki. Na kolejnych spotkaniach będziemy poruszać zagadnienia kluczowe dla zrozumienia brandingu i umiejscowienia go w procesie budowania tożsamości całej organizacji.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-CW
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z zakresu twórczego pisania służą opanowaniu technik narracyjnych i perswazyjnych, doskonaleniu sztuki kompozycji itp. Usprawniają warsztat językowy, przyczyniając się do wzrostu kompetencji przyszłego dziennikarza, medioznawcy, analityka mediów, krytyka literackiego, publicysty, copywritera.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-3-DaPC brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-D-S1-3-DNM-DM
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zwrócenie uwagi na te aspekty dziennikarstwa, które wiążą się z kategoriami muzyki, słuchania oraz rozmawiania, wypowiadania się i pisania o muzyce. Traktujemy muzykę jako ważny element komunikacji na poziomie interpersonalnym (międzyludzkim) a przede wszystkim masowym, poprzez jej ciągłą obecność w mediach. Zajęcia są próbą uchwycenia różnorodnych aspektów pisania o muzyce, a więc dziennikarstwa muzycznego. Spróbujemy poznać (a może i zrozumieć) to zjawisko, rozmawiając o dźwiękach, artystach, ich dokonaniach i umiejscawiać treści z nią związane w kontekstach pisania o muzyce i sprawach z nią związanych. Główne dziennikarskie formy gatunkowe, do których sięgniemy na zajęciach to: recenzja, komentarz/dyskusja grupowa, reportaż, artykuł/feature, wywiad, sylwetka/portret, sprawozdanie, felieton.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-ET
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą opanowaniu praktycznej umiejętności opracowania wydawniczego tekstów.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-EG brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego poprzez opanowanie prawidłowych technik emisyjnych oraz uzyskanie wiedzy na temat zasad prawidłowego posługiwania się głosem.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-ED
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem w problematykę etyki dziennikarskiej, jej podstawowych pojęć, zagadnień, zasad i wyzwań, ze uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania w ocenie sytuacji z życia mediów współczesnych.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-F
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej i problemowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ontologicznej,antropologicznej i epistemologicznej. Zajęcia te mają na celu zapoznanie studentów z myśleniem filozoficznym kultury Zachodu, które współdecydowało o kształcie cywilizacji europejskiej.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-3-BPR-FR brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu pogłębienie zdobytej podstawowej wiedzy z zakresu fotografii. Celem warsztatów jest przekazanie studentom umiejętności z zakresu fotografii studyjnej oraz zaawansowanego retuszu.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-GD brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cechy najważniejszych gatunków informacyjnych i publicystycznych (w dziennikarstwie prasowym, radiowym, telewizyjnym, internetowym). Spośród gatunków informacyjnych najwięcej uwagi poświęcimy informacji prostej i informacji złożonej, sprawozdaniu i relacji, sylwetce W przypadku gatunków publicystycznych będą to komentarz, felieton, artykuł publicystyczny, reportaż problemowy oraz esej i recenzja. Ponadto zanalizowany zostanie wywiad w rożnych wariantach.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1Z-HM
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historię mediów omawia się tu w porządku chronologicznym, począwszy od czasów starożytnych, skończywszy na XVII wieku.

Strona przedmiotu
2401-D-s1-1-HM brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historię mediów omawia się tu w porządku chronologicznym, począwszy od XVIII wieku, skończywszy na ostatniej dekadzie XX wieku. Problem mediów społecznościowych zostaje tylko zasygnalizowany. Głównymi obszarami zainteresowań pozostają media w świecie zachodnim (Europa, Stany Zjednoczone) oraz w Polsce.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-BPR-JT brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-MK
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesny „homo mediens”, istota będąca pod potężną presją mediów, musi umieć radzić sobie z potęgą mediów, tak aby być „ponad”, a nie „pod” nimi. Stąd niezbędne jest kształtowanie kompetencji medialnych każdego człowieka, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania, klasy społecznej itp.

Pod pojęciem "kompetencji medialnych" należy rozumieć zdolność do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru i współtworzenia mediów.

Na owe kompetencje składa się kilka zakresów:

• kompetencje z zakresu teorii mediów,

• kompetencje w zakresie języka i komunikowania medialnego,

• kompetencje dotyczące odbioru komunikatów medialnych,

• kompetencje dotyczące korzystania z mediów,

• kompetencje dotyczące tworzenia komunikatów medialnych.

Ważne jest także zwiększanie i indukowanie w człowieku poczucia własnej wartości, dzięki czemu zyskuje on świadomość, że jest cenniejszy od każdej, nawet najlepszej, najbardziej wydajnej maszyny.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-BPR-KW brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie cyklu zajęć studenci analizować będą takie obszary komunikacji wizualnej jak: znaczenie obrazu w procesie komunikacyjnym, fotografia, film, graffiti, reklama, wizerunki ciała, obrazy otoczenia.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-KJ brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształtowanie świadomości językowej i zwiększenie kompetencji językowej dotyczącej umiejętności normatywnej oceny tekstów oraz tworzenia wypowiedzi zgodnych ze współczesną normą języka polskiego.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-BPR-MiR
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-D-S1-3-BPR-MT
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyczne ujęcie treści:

1. Wprowadzenie

2. Prawne i teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego

3. Strategia promocji miasta lub regionu (zasady projektowania)

4. Analiza sytuacji wyjściowej

5. Cele (kierunki) i grupy docelowe strategii promocji

6. Pozycjonowanie strategii marketingowej

7. Budżet w marketingu terytorialnym

8. Reklama w MT

9. Event marketing

10. Social media w promocji miejsca

11. City placement

12. Sport jako narzędzie promocji miejsca

13. Inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju regionów

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-MiTB
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenie i cele przedmiotu to zapoznanie Studentów z podstawowymi problemami metodologii badań w komunikologii i naukach społecznych (specyfika przekazu medialnego, społeczeństwo sieci, analiza treści, obserwacja, eksperyment, socjolingwistyka, sondaż, metoda monograficzna, metoda historyczna, metoda dokumentów osobistych), począwszy od klasycznych ujęć zaproponowanych przez antropologię społeczną i Webera, podejście komunikologiczne po metody współczesne.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-NoK
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka o komunikowaniu to kurs wprowadzający uczestników w złożone procesy komunikacji społecznej od strony teoretycznej, ale w ścisłym związku z praktyką społeczną. Omawiane będę główne teorie komunikacyjne, ale także procesy, które determinują zmiany w komunikacji we współczesnym świecie.

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-BPR-PGK brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom tworzenia i edycji różnorodnych form obrazu. W trakcie zajęć poznane zostaną podstawowe narzędzia do tworzenia i edycji grafiki rastrowej (2/3D), wektorowej, logotypów oraz infografiki.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-3-PWP brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1/ Podstawowe mechanizmy funkcjonowania świata politycznego

2/ Instytucje biurokratyczne a politycy

3/ Opinia publiczna a I, II i III władza publiczna

4/ Zbieranie informacji po polsku

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

5/ Zbieranie informacji w języku obcym nie -angielskim

2 niezależne od siebie źródła informacji – uzasadnienie wyboru, wyniki porównania, wnioski

6/ Jak zdobyć informacje, których nie chce ujawnić sprawca?

Przykład, wskazanie drogi zdobycia

7/ Określenie kompetencji władczych i wpływów formalnych danego polityka

8/ Zdefiniowanie kompetencji władczych i wpływów nieformalnych danego polityka

9/ Wywiad prasowy z danym politykiem 900 znaków

10/ Wywiad radiowy z politykiem 1 minuta

11/ Wywiad telewizyjny 1 minuta

12/ Organizacja debaty publicznej z politykami najważniejszych partii 1 strona

13-15/ Przeprowadzenie debaty publicznej z politykami 10 minut

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-PSM brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesami kształtującymi polski system medialny. Dlatego szczególna uwaga zostanie zwrócona na różne aspekty funkcjonowania polskiego systemu medialnego, głównie na kwestie prawne i ekonomiczne, ale też społeczne i kulturowe. Istotna będzie również analiza współczesnego rynku medialnego: podmiotów i procesów oddziałujących na przedmiotowy system; pozytywnych i negatywnych zjawisk obecnych w polskich mediach; a także wyzwań dla samych nadawców, jak i systemu prawego, jakie pojawiają się w czasach rosnącej popularności nielinearnych przekazów.

Kolejnym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności studentów w samodzielnym poszukiwaniu informacji na temat współczesnych zjawisk i procesów obecnych na polskim rynku medialnym, następnie umiejętności analizowania tych zjawisk i procesów, dyskutowania na ich temat, wyciągania wniosków na przyszłość.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-BPR-PR
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-PBM brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procedurami badawczymi w naukach społecznych ze szczególnym naciskiem na medioznawstwo. W konsekwencji słuchacze powinni uzyskać dobrą orientację w odniesieniu do doboru odpowiednich metod, technik, konstruowania narzędzi oraz analizy zebranego materiału empirycznego. W efekcie będą w stanie sami zaprojektować oraz przeprowadzić w grupach własne badania wybranego problemu badawczego, dokonać analizy danych oraz przygotować raport końcowy.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-2-PRAK brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki zawodowej studenta jest przede wszystkim przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet), jak też zapoznanie się z praktyczną stroną wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej- w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Student powinien również utrwalać umiejętności zdobyte w czasie studiów, w tym w zakresie warsztatu dziennikarskiego, doskonalenia form wypowiedzi dziennikarskiej oraz zapoznać się z procesami decyzyjnymi zachodzącymi w instytucjach medialnych. Celem praktyki jest również skonfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi, zapoznanie z funkcjonowaniem redakcji oraz zapoznanie z warsztatem dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego.

Strona przedmiotu
2401-D-s1-1-PMPA
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prawo prasowe służy zapoznaniu studentów z regulacjami normatywnymi dotyczącymi sfery stosunków społecznych związanych z działalnością prasy drukowanej oraz pozostałych mediów, w tym w szczególności Internetu. Duży nacisk zostanie położony na zaznajomienie studentów z ustawą prawa prasowego, ustawą o ochronie danych osobowych, ochronie informacji publicznej oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W rozważaniach na temat prasy nie sposób pominąć także stosownych uregulowań normatywnych znajdujących się w Konstytucji, o prawie autorskim oraz prawie karnym.

Celem niniejszego konwersatorium jest także zaznajomienie studentów z ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne. Kluczowe okaże się również odniesienie się do regulacji prawnych zawartych w Kodeksie karnym w szczególności zawierających normy prawne zapewniające szeroką ochronę programów komputerowych.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-PWP brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)