Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - filozofia (s2) - 2023/24 24510311-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24 2023/24Z 2023/24L
2402-F-S2-1-AKS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie podstawowych pojęć, koncepcji i stanowisk aksjologicznych oraz poszerzenie kompetencji w zakresie etyki i znajomości koncepcji i tekstów o wątki nieobecne na dotychczasowych kursach w trybie seminaryjnym

Strona przedmiotu
2402-F-S2-1L-2-ATJA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-1L-2-ATJN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-1Z-ATJA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą omówieniu wybranych koncepcji filozoficznych na podstawie lektury tekstów źródłowych w języku angielskim, a także zaznajomieniu się z anglojęzyczną terminologią filozoficzną

Strona przedmiotu
2402-F-S2-1Z-ATJN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej analizy niemieckojęzycznych tekstów z zakresu filozofii.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-EST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-1-EsW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie, z możliwością wykorzystania platformy Teams, a także materiałów do dyskusji oraz fora na których można się wypowiadać umieszczone na platformie moodle.

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnej problematyki estetycznej, filozofii sztuki i zjawisk kulturalno-artystycznych. Obejmuje on cykl wykładów połączonych z omówieniem materiału ilustracyjnego i fragmentów tekstów źródłowych.

Tu znajduje się link do Teams:

Tu znajduje się link do moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1630

Strona przedmiotu
2402-F-S2-1-FENO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-1-FILR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Link do sylabusa:

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2402-F-S1-SP-1-FILR

Strona przedmiotu
2402-F-S2-2-HERM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przyjmuje formułę wprowadzenia do hermeneutyki filozoficznej i traktowane jest propedeutycznie. Ma ono charakter przeglądowy w aspekcie historycznym i problemowym. Ukazuje głównych aktorów i zasadnicze problemy, z jakimi mierzy się hermeneutyka filozoficzna w przekroju dwufazowym: w okresie klasycznym (F. Schleiermacher, W. Dilthey) oraz poheideggerowskim. Konwersatorium ma uświadomić jego uczestnikom rozpiętość i wagę stawianych na gruncie hermeneutyki filozoficznej problemów, jak też proponowanych rozwiązań. Studenci winni sobie uprzytomnić, że studiowany przedmiot jest jednym z najbardziej wpływowych i dynamicznie się rozwijających na świecie kierunków filozofii. Znajomość hermeneutyki filozoficznej wyposaża studentów nie tylko w kompetencje teoretyczne (dysponowanie wiedzą w tym zakresie), ale również w kompetencje praktyczne: umiejętność interpretowania tekstu filozoficznego, naukowego, a szerzej tekstów kultury oraz rozumiejący stosunek do materii i zagadnień życia

Strona przedmiotu
2402-F-S2-HFN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi kontynuację historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. W semestrze zimowym w cyklu 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń zostają omówione renesansowe i nowożytne systemy filozofii europejskiej XVII i XVIII w. W semestrze letnim wykład (30 godz.) i ćwiczenia (30 godz.) prezentują przekrojowo najważniejsze nurty, najistotniejsze problemy oraz kluczowe spory klasycznego idealizmu niemieckiego i jego krytyków (z uwzględnieniem twórczości filozoficzno-literackiej Kierkegaarda).

Realizacja modułu uzupełniającego nie wymaga (choć nie wyklucza z) uczestnictwa w ćwiczeniach z tego przedmiotu.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-HFS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-1L-JOJA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w pełni prowadzone w języku angielskim polegają na czytaniu wybranych tekstów filozoficznych w języku angielskim, odpowiadaniu na zadawane przez prowadzącego pytania do nich oraz prowadzenie dyskusji w języku angielskim w grupie.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-2Z-JOJA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza i dyskusja w języku angielskim zaproponowanych przez prowadzącego tekstów z zakresu współczesnej filozofii społecznej i politycznej. Zajęcia mają umożliwić studentom nabycie umiejętności analizy tekstu anglojęzycznego, weryfikacji poprawności możliwych strategii interpretacyjnych tego tekstu oraz swobody uczestnictwa w debacie filozoficznej toczonej w języku obcym.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-1L-JOJN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą doskonaleniu umiejętności komunikowania się w języku obcym (przy zastosowaniu specjalistycznej terminologii filozoficznej).

Strona przedmiotu
2402-F-S2-2Z-JOJN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza i dyskusja w języku niemieckim dotycząca zaproponowanych przez prowadzącego tekstów z zakresu XIX wiecznej współczesnej filozofii s. Zajęcia mają umożliwić studentom nabycie umiejętności analizy tekstu niemieckojęzycznego, weryfikacji poprawności możliwych strategii interpretacyjnych dotyczących tego tekstu oraz swobody uczestnictwa w debacie filozoficznej toczonej w języku obcym.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-EWP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-LF-FN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-FDZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dyskusja na temat najważniejszych tekstów dotyczących zwierząt.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-KWK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-LFFLFA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-NT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przede wszystkim polega na samodzielnej pracy studentów, którzy proponują wybrane tematy, wskazują odpowiednią

lekturę, wyznaczają główne zagadnienia do dyskusji, a następnie przedstawiają w formie prezentacji lub referatu tezy do dyskusji.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-TKA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-S2-1-LOG2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą następującym trzem głównym zagadnieniom:

1. Teoria zbiorów, teoria relacji i teoria mocy.

2. Teorie pierwszego rządu. Syntaktyczne i semantyczne ujęcie logiki kwantyfikatorów.

3. Logika modalna.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-FKWU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozważaniami poświęconymi władzom umysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni. W oparciu o wybrane klasyczne koncepcje analizowane są różne sposoby jej ujęcia i odmienne aspekty jej przejawów. Rozważane są relacje w jakie wchodzi z pozostałymi władzami umysłowymi oraz ciałem.

Jednocześnie powstają prace zaliczeniowe poświęcone zagadnieniu wyobraźni. Temat i literatura do każdej z nich oceniany jest wspólnie. Praca jest kilkukrotnie sprawdzana. Ostateczne jej wersja musi być poprawnie napisana i sformatowana, zawierać prawidłowo sporządzoną bibliografię i przypisy.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-WFS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowany temat projektu:

Co to znaczy być obywatelem?

Strona przedmiotu
2402-F-S2-EKH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone będą zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie Teams, materiały do dyskusji oraz fora na których można się wypowiadać umieszczone na platformie moodle.

Seminarium przedmiotowe dotyczyć będzie problematyki wiązanej ze sferą transkulturową, w znacznej mierze powiązanej z zagadnieniami estetycznymi. Celem zajęć jest poznanie i zrozumienia zwyczajów, sztuki i myślenia estetycznego różnych kultur pozaeuropejskich, przede wszystkim: Japonii, Chin, ale także Afryki.

Tu znajduje się link do Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayI-hea-oIOuKCQoOngtTAif_krncqYEIMbvhPa3O1hY1%40thread.tacv2/1633427105094?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%225b38b1c4-7462-4b30-a9e4-4a36f65a4573%22%7d>

Tu znajduje się link do moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1711

Strona przedmiotu
2402-F-S2-CZZE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przedmiotowe "Filozofia człowieka, filozofia życia, filozofia egzystencjalna" poświęcone będzie przypomnieniu i porównaniu różnych sposobów kształtowania "ram pojęciowych", w których zawierały się potoczne, powszechnie używane, ale też wysublimowane (religijnie, artystycznie, filozoficznie, naukowo) sposoby rozumienia człowieczeństwa, życia, "egzystencji" (to ostatnie pojęcie w dużym stopniu przeorganizowało filozofię XX w., a wcześniej było istotne w filozofii Sokratesa/Platona, Montaigne'a, Pascala, Kierkegaarda). Materiału do rozważań dostarczą znane powszechnie lektury filozoficzne, literatura, film, współczesne nauki przyrodnicze, psychologia, neuro-nauki, AI itp.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-PWFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium filozoficzno-etyczne zorientowane na zagadnienia związane z czynną rolą człowieka w świecie, dotyczące problemów, jakie stanęły przed ludzkością w XX i XXI wieku

Strona przedmiotu
2402-F-S2-PWFS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy omawiali bieżące problemy społeczno-polityczne z punktu widzenia filozofii: kapitalizm i jego kryzysy; rozwój platform cyfrowych; przyszłości kultury, utopie, retrotopie; automatyzacja i kwestia pracy, praca zdalna, prekariat; kryzys środowiskowy; społeczne konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji; kultura eskapizmu; globalne zmiany w relacjach władzy; postprawda, fake newsy, handlarze wątpliwości.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)