Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s2) - 2022/23 24510367-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23 2022/23Z 2022/23L
2401-D-S2-1-BPR-BSB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania marki. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia brandingu i umiejscowienia go w procesie budowania tożsamości całej organizacji.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-DNM-BI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa informacyjnego, rozumianego jako ochrona informacji, obejmująca wszystkie formy wymiany informacji (także werbalne). A następnie przejście do zapoznania studentów w szczególności z bezpieczeństwem teleinformacyjnym i teleinformatycznym.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-BPR-CT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami stymulującymi i blokującymi twórcze myślenie oraz przeprowadzenie treningu kreatywnego myślenia przy wykorzystaniu najpopularniejszych narzędzi i technik heurystycznych. Stymulowane będzie również konstruktywne myślenie krytyczne.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-FD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Filozofie dialogu i komunikacji stanowią ważne kategorie opisu i badań współczesnej kultury, antropologii i metafizyki. Konieczność dialogu pojawia się nie dlatego, że nagle staliśmy się jacyś lepsi, otwarci, że chcemy bardziej słuchać, rozmawiać i razem poszukiwać. Kulturowa konieczność dialogu wynikała z utraty uniwersalizmów i absolutyzmów, spostrzeżenia razem z tym, iż los nasz (kultur) jest wspólny. Wraz z tym nowym myśleniem dokonana została destrukcja paradygmatu subiektywistycznego. Konwersatorium jest poświęcone dziejom i problemom tego nowego myślenia.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-DNM-GFMI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wyniku przeprowadzonych zajęć student pozna i zrealizuje wybrane formy gatunkowe dziennikarstwa internetowego oraz inne formy nowomedialne.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-DNM-JM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w całości online na dwóch platformach: Moodle i Microsoft Teams. Na Platformie Microsoft Teams co tydzień, synchronicznie w godzinach podanych w planie.

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do rzetelnej pracy z tekstem mówionym i pisanym, w celu wypracowania najwyższych standardów dziennikarskich.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-KM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kluczowe zagadnienia:

kultura a komunikacja;

wielokulturowość a multikulturalizm;

komunikacja międzykulturowa;

kultury narodowe w perspektywie komunikacyjnej;

bariery w komunikowaniu (np. stereotypy, wymiary kultury);

zjawisko szoku kulturowego;

rola komunikacji językowej i niewerbalnej w KM.

Cel zajęć:

wprowadzenie studentów w problematykę komunikacji międzykulturowej;

wyposażenie studentów w narzędzia umożliwiające skuteczne komunikowanie się w środowisku międzykulturowym i/lub międzynarodowym.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-KP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie cyklu zajęć studenci analizować będą takie obszary kultury popularnej, jak: kicz i jego obecność w sztuce i życiu codziennym. w kulturze popularnej; muzyka; film i film animowany; telewizja/radio/Internet; znaczenie seriali; literatura, komiks, gry komputerowe, odzież, celebryci, jedzenie.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-MLS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma dostarczyć studentom podstawowych wiadomości na temat mediów lokalnych i środowiskowych. Problematyka ta zostanie omówiona w szerszym kontekście, obejmującym zagadnienia dotyczące mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z mediatyzacji ma na celu zgłębienie wiedzy z zakresu roli mediów oraz technologii komunikacyjnych we współczesnym społeczeństwie. W trakcie zajęć będziemy się zajmować procesami medialnie i technologicznie zależnej zmiany społecznej oraz kulturowej. Ważne dla nas będzie przejście od procesów mediatyzacji do datafikacji oraz związane z nim konsekwencje dla człowieka, grup i całych społeczeństw.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-MBM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-OWI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. Oprócz powyższego celem przedmiotu jest kształtowanie świadomości zawodowej twórcy w zakresie przysługujących praw ochronnych do twórczości plastycznej i możliwości ich praktycznego egzekwowania oraz unikania kolizji z prawem. Ponadto nabycie wiedzy wzmacniającej pozycję twórcy jako strony umów autorskich.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-DNM-PG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom tworzenia i edycji różnorodnych form multimediów. W trakcie zajęć poznane zostaną podstawowe narzędzia do tworzenia: edycji grafiki rastrowej oraz wektorowej, projektowania grafiki użytkowej (DTP) oraz edycji materiałów wideo.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-PI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest nie tylko zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania człowieka w środowisku internetu oraz wpływu internetu na życie ludzkie, ale również udoskonalenie umiejętności krytycznej analizy tekstu naukowego związanego z cyberpsychologią.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-BPR-PRI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-SKO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy o głównych koncepcjach oddziaływania mediów masowych, roli środków społecznego przekazu w systemie społeczno-politycznym. Zwracają one uwagę na kulturotwórcze aspekty funkcjonowania mediów masowych. Zajęcia mają również za zadanie rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie operacjonalizacji wiedzy o mediach masowych w sferze badań i analizy efektów ich oddziaływania na jednostki i makrostruktury.

W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę o kulturze, mediach oraz ich odbiorcach, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjno-reklamowej (omówienie i analiza casestudies),

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-BPR-TM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesu budowania zespołu, tj.: jakie są różnice pomiędzy grupą a zespołem, jakie role mogą przyjmować poszczególne osoby w zespole, co zagraża zespołowi, co decyduje o sukcesie zespołu, w jaki sposób skutecznie zarządzać zespołem oraz jak funkcjonować w zespołach zróżnicowanych wiekowo.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-TKiM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teorie komunikowania i mediów omawia się tu przez pryzmat wybranych problemów globalnych (mega problemów), tzn. kwestii będących często przedmiotem ogólnoświatowego dyskursu, stymulowanego w dużym stopniu przez rozwój nowych mediów.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-DNM-TVO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas realizacji zajęć studenci poznają nowoczesne techniki telewizyjne. Zdobędą umiejętności pozwalające na tworzenie autorskich materiałów wideo. Rozwiną swoje umiejętności z zakresu montażu filmowego. Zostaną zapoznani ze specyfiką materiałów filmowych realizowanych na potrzeby mediów internetowych.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-WSiWM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostanie omówiona historia dei wolności słowa - od czasów starożytności do czasów współczesnych - oraz główne standardy ochrony wypowiedzi w dzisiejszym świecie, wyznaczone przede wszystkim orzecznictwem Sądu Najwyższego USA i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu. Dużo uwagi poświęci się różnym formom cenzury oraz najważniejszym przypadkom naruszenia wolności wypowiedzi rozpatrzonym przez oba wspomniane trybunały.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-WSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zachęcenie studentów do dyskusji na temat współczesnych problemów polskiego społeczeństwa. Odnoszą się one do bardzo zróżnicowanych kwestii, poczynając od charakterystyki struktury społecznej poprzez kształtowanie się systemu politycznego i wyborczego oraz ekonomicznych warunków egzystencji. Istotnym elementem zajęć jest także zachęcenie studentów do wniesienia własnych propozycji tematycznych do dyskusji, która powinna dotyczyć kwestii budzących szczególne zainteresowanie opinii publicznej.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-1-BPR-ZSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)