Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - fakultety - socjologia (s1, s2) - 2022/23 24510X14-F-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2405-S-MF-GLOB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest prezentacja klasycznych koncepcji oraz najnowszych debat dotyczących międzynarodowych procesów gospodarczo-politycznych i ich kulturowych konsekwencji.

Strona przedmiotu
2405-S-MF-PSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z polityka społeczną jako coraz prężniej rozwijającą się subdyscypliną socjologii stosowanej. Zwrócenie uwagi słuchaczy na specyfikę przedmiotu, który może być ujmowany z jednej strony jako działalność praktyczna, a z drugiej strony jako dyscyplina naukowa. Podkreślenie różnic oraz podobieństw jakie istnieją pomiędzy klasyczną socjologią a polityka społeczną. Przybliżenie studentom podstawowych elementów teorii (przedmiot, cele, zakres, potrzeby), a także genezy i historii polityki społecznej, ze szczególnym wyeksponowaniem okresu międzywojennego i okresu po II wojnie światowej. Wprowadzenie do współczesnych teorii, modeli i koncepcji polityki społecznej.

Strona przedmiotu
2405-S-S2-SU-SNS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-MF-SEDU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest przede wszystkim próbą socjologicznego namysłu nad mechanizmami selekcji społecznych w systemie edukacyjnym. W trakcie trwania zajęć będą poruszane trzy podstawowe bloki tematyczne. Po pierwsze, omówione zostaną zagadnienia związane z socjalizacją pierwotną. Po drugie, będzie podjęta próba odpowiedzi na pytanie: "Edukacja egalitarna czy elitarna?". Po trzecie, zostaną wskazane implikacje teoretyczne (np. oferta nowej socjologii edukacji) i praktyczne (np. kwestia reform edukacyjnych) istniejącego stanu rzeczy.

Strona przedmiotu
2405-S-MF-SE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem jest przedstawienie socjologicznych metod i zastosowań teorii w badaniach nad zagadnieniami ekonomicznymi. Odwołując się do klasycznych (Weber, Marks, Durkheim, Simmel) i nowoczesnych teorii/koncepcji socjologicznych (Granovetter, DiMaggio, North) omówimy najważniejsze i aktualne tematy socjologii ekonomicznej, m.in. społeczeństwo bezgotówkowe, ład korporacyjny, sieci i zmowa wewnątrz elit biznesowych, odmiany kapitalizmu, zaufanie i władza w gospodarce i relacjach biznesowych.

Strona przedmiotu
2405-S-MF-SH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do socjologii historycznej i ma za zadanie przybliżyć badania prowadzone w ramach tej subdyscypliny.

Strona przedmiotu
2405-S-MF-SINT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma za zadanie przybliżyć subdyscyplinę socjologii, jaką jest socjologia Internetu. Spróbujemy przyjrzeć się Internetowi jako specyficznej sieci technospołecznej, która „skolonizowała” znaczną część świata życia współczesnych ludzi.

Strona przedmiotu
2405-S-MF-SMED brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-MF-SM-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Podstawowe orientacje teoretyczne w socjologii miasta.

2. Istota miejskości.

3. Historia miasta.

4. Urbanizacja.

5. Suburbanizacja i dezurbanizacja.

6. Metropolie

7. Przyszłość miast

Strona przedmiotu
2405-S-MF-SOR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Socjologiczny namysł nad religią, inaczej niż w niektórych innych dyscyplinach, nie koncentruje się wyłącznie na badaniu religii per se, ale raczej na związkach zachodzących między religią a społeczeństwem. Religia jest tu postrzegana jako ludzkie przedsięwzięcie. Ujmowana jako zbiór wierzeń, stanowić ma jeden z głównych wymiarów ludzkiej kultury. Ujmowana jednocześnie jako instytucja społeczna odnoszona bywa do ustrukturalizowanych wzorców zachowań i działań religijnych, postrzeganych jako element stabilizujący i podtrzymujący funkcjonowanie społeczeństwa. Ujmowana jako element struktury społecznej ukazuje badaczom swój aspekt organizacyjny, "przekładający" się na różne formy ugrupowań i organizacji religijnych oraz związanych z ich funkcjonowaniem religijnych ról społecznych.

Wymagania wstępne: BRAK, choć przydatne jest wcześniejsze zaliczenie kursu typu ‘wstęp do socjologii’ lub ekwiwalentne kompetencje/zainteresowania.

Strona przedmiotu
2405-S-MF-SR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu opowiemy sobie o rodzinie w kulturze naszej i w kulturach świata. Wycieczka po meandrach socjologii rodziny rozpocznie się od biologicznych i ewolucyjnych podstaw życia rodzinnego. Później zapoznamy się z historią rodziny w naszym kręgu cywilizacyjnym, funkcjonowaniem rodziny w innych cywilizacjach, starszymi i najnowszymi teoriami rodziny w socjologii i w naukach pokrewnych. Będzie także mowa o definicjach rodzin, procesach wewnątrzrodzinnych, dzieciach jako produktach uspołecznienia, zmieniającej się roli kobiet i mężczyzn w rodzinie, alternatywnych modelach rodziny we współczesnym świecie i polskiej obyczajowości rodzinnej na tle innych typów takiej właśnie obyczajowości.

Strona przedmiotu
2405-S-S1-MF-SRL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie studentowi wiedzy teoretycznej w zakresie definiowania społeczności lokalnej na gruncie nauk społecznych, a także struktury i dynamiki tych formacji społecznych. Pokazane zostaną przykłady modeli teoretycznych i empirycznych tworzonych na gruncie socjologii, antropologii kulturowej oraz sozoekologii.

Strona przedmiotu
2405-S-MF-SRS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie poświęcony ruchom społecznym w perspektywie socjologicznej - zarówno konkretnym działaniom i ideom, jak i teoriom próbującym odpowiadać na pytania o przyczyny powstawania i mechanizmy działania ruchów społecznych.

Wymagania wstępne: zaliczenie kursu „Wstęp do socjologii”, bierna znajomość języka angielskiego

Strona przedmiotu
2405-S-MF-SW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-MF-SWY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-MF-SNT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestników i uczestniczki z najważniejszymi koncepcjami, teoriami i pojęciami z zakresu studiów nad nauką i technika (science and technology studies – STS), ze szczególną uwagą poświęconą nurtowi w ich obrębie zwanemu Teorią Aktora-Sieci (ANT). Będziemy się zastanawiali nad tym, co robią naukowcy i eksperci, jak działa proces tworzenia wiedzy naukowej i innowacji technologicznych, jak technologia wpływa na świat społeczny, jak kształtuje się społeczna świadomość zagrożeń związanych z postępem technologicznym.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)