Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - fakultety - kognitywistyka (s1, s2) - 2022/23 24510X71-F-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2401-K-MF-AIMK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problem coraz szerszego, również medycznego, wykorzystania interfejsów mózg-komputer zajmuje miejsce w interdyscyplinarnych badaniach angażujących przedstawicieli wielu dziedzin naukowych, począwszy od nauk medycznych i nauk o zdrowiu, filozofii i psychologii, aż po informatykę, automatykę i robotykę. Różnorodność podejść oraz wielopłaszczyznowość badań nad interfejsami mózg-komputer oraz złożoność szans i zagrożeń powodują, że właśnie w naukach kognitywnych należy upatrywać szansy na wypracowanie wspólnego paradygmatu w tym obszarze.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-ASCN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będzie omówienie funkcjonowania człowieka chorego na choroby neurologiczne w społeczeństwie, z jednoczesnym wskazaniem wszelkich aspektów ograniczeń społecznych, jakie niosą wspomniane choroby, w tym ekonomicznych, prawnych, medycznych i wielu innych.

Po zwięzłym wprowadzeniu do tematu zajęć i przybliżeniu, czym są choroby neurologiczne na wykładzie prześledzone zostaną konkretne przypadki chorób neurologicznych bliżej przedyskutowanych na zajęciach.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-EiA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-F/S brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-FS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są mechanizmom reakcji stresowych i ich wpływowi na zdrowie człowieka.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-FStr brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-GK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium w zakresie językoznawstwa kognitywnego jest penetracja podstawowych mechanizmów w obrębie poznawczych i języka. Nacisk zostanie położony na pojęcie obrazowania w języku poprzez kategoryzację jednostek leksykalnych, konstrukcje gramatyczne oraz język figuratywny.

The goal of the tutorial on cognitive linguistics is to explore the domain of fundamental mechanisms at the language-cognition interface. Emphasis will be placed on image construction in language through categorization of lexical units, grammatical constructions and figurative language.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-JR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie języka R oraz jego podstawowych zastosowań do analizy danych i prezentacji ich wyników

Strona przedmiotu
2401-K-MF-LK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-N brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czym jest proces negocjacji? Istnieje wiele różnych definicji, ale w ujęciu najogólniejszym – to każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska w danej sprawie. Podstawowe określenie negocjacji można także ująć w proste stwierdzenie: jest to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów, przy czym muszą one posiadać świadomość częściowej wspólnoty interesów, bez czego nie byłoby możliwe rozpoczęcie rozmów...

Strona przedmiotu
2401-K-MF-NEURO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu neurorehabilitacji. Zostaną przestawione mechanizmy plastyczności mózgu, metody rehabilitacji procesów poznawczych: uwagi i funkcji wykonawczych, pamięci, języka, percepcji, a także specyfika rehabilitacji neuropsychologicznej osób starszych oraz dzieci z deficytami poznawczymi.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-PAD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć z "Podstaw analizy danych fMRI" student/studentka zapozna się z metodami przetwarzania i analizy statystycznej danych neuroobrazowych uzyskanych metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI).

Strona przedmiotu
2401-K-MF-PK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-PI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-PSW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problem coraz szerszego wykorzystania środowisk wirtualnych zajmuje miejsce w interdyscyplinarnych badaniach angażujących przedstawicieli wielu dziedzin naukowych, począwszy od informatyki, automatyki i robotyki, poprzez neurologię i neurofizjologię, aż po filozofię i psychologię. Różnorodność podejść oraz wielopłaszczyznowość badań nad środowiskami wirtualnymi powodują, że właśnie w naukach kognitywnych należy upatrywać szansy na wypracowanie wspólnego paradygmatu w tym obszarze.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-PaNoP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-SH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu specyfiki nauk humanistycznych w ujęciu problemowym i historycznym

Strona przedmiotu
2401-K-MF-SISE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami i technikami Sztucznej Inteligencji

Strona przedmiotu
2401-K-MK-WMAB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-WUE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-WAUNZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)