Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - 2022/23 - lingwistyka praktyczna i copywriting 2502-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2502-s1LPC1L-AT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi modelami analizy tekstu. Zajęcia służą tym samym zasadniczo budowaniu umiejętności rozpoznawania struktury tekstu, określania głównych jego cech oraz wskazywaniu mechanizmów spójnościowych. Nabycie umiejętności analizy tekstów ma ułatwić studentom rozumienie tekstów oraz ich produkcję, a także pomóc w rozróżnianiu tekstów różnego typu.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-CR-DAR
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-EPDGK
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi zjawiska ekonomiczne, relacje między tymi zjawiskami, podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych oraz efekty ich działalności. Prezentowane treści obejmują zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tworzeniem i wykorzystaniem biznes planu.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-EG
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozwalają studentom zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu emisji i higieny głosu. W wymiarze praktycznym studenci poznają i wykonują ćwiczenia związane z kształtowaniem prawidłowej emisji. Celem zajęć jest uświadomienie studentom wagi prawidłowej emisji głosu w życiu osób posługujących się głosem oraz przygotowanie do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KM-ETN
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem rozważań w trakcie zajęć są wybrane zagadnienia z etnolingwistyki - działu językoznawstwa zewnętrznego zajmującego się badaniem i opisem związków języka i kultury. Studenci poznają przedmiot badań i problemy badawcze etnolingwistyki, związki języka i kultury oraz analizują wybrane przykłady leksykalnych i gramatycznych wykładników odrębności kulturowej grup etnicznych i językowych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1L-EIEW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami etycznej komunikacji, z przykładami naruszania etyki wypowiedzi oraz z czynnikami decydującymi o walorach estetycznych tekstów mówionych i pisanych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2L-KM-EJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-F
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do wybranych zagadnień filozoficznych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-FDGK
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć student poznaje podstawowe możliwości pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą (jednoosobowa lub mała firma) - przede wszystkim w zakresie funduszy unijnych (przygotowywanie projektów, składanie wniosków, procedury itp.).

Dodatkowo zaznajamia się z możliwościami finansowania działalności instytucji kultury, mediów, branży promocyjno-reklamowej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2L-GK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-GK
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają zaawansowaną obsługę programów Adobe Photoshop (lub analogicznych) oraz bezpłatnych narzędzi graficznych, służących do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej na potrzeby różnorodnych zastosowań związanych z szeroko pojętą grafika komputerową. Zdobyta wiedza umożliwia pracę nad projektami wykorzystywanymi później w materiałach marketingowych. Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi teorii i praktyki projektowania atrakcyjnej wizualnie marki oraz kampanii reklamowej w kontekście projektowania graficznego i komunikacji między projektantem i copywriterem.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1L-GFJP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć są przedstawiane wybrane zagadnienia polskiej gramatyki w ujęciu funkcjonalnym. Takie ujęcie zagadnień językowych ma na celu dostarczenie studentom narzędzi do analiz rozmaitych typów tekstów oraz tworzenia tekstów własnych.

Ta część warsztatów jest skoncentrowana wokół zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-GFJP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć są przedstawiane wybrane zagadnienia polskiej gramatyki w ujęciu funkcjonalnym. Takie ujęcie zagadnień językowych ma na celu dostarczenie studentom narzędzi do analiz rozmaitych typów tekstów oraz tworzenia tekstów własnych. Pierwsza część warsztatów jest skoncentrowana wokół zjawisk fonetycznych i morfologicznych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1L-IKIM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium służy zapoznaniu studentów z najważniejszymi teoriami mediów, od klasycznych po współczesne (m.in. Marshall McLuhan, Jean Baudrillard), definicjami mediów, periodyzacją przemian w mediasferze od starożytności do czasów współczesnych, a także podstawowymi zagadnieniami związanymi z ekspansją mediów we współczesnym świecie. Kontekstem dla tej wiedzy jest problematyka związana z szeroko pojmowanymi instytucjami kultury (archiwa, biblioteki, muzea, galerie sztuki) oraz ich obecnością w świecie mediów.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-KP-JIPS
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowane zajęcia dążą do przekazania wiedzy z zakresu marketingu w wyszukiwarkach internetowych (SEM) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tekstów, których celem jest zwiększenie widoczności strony internetowej w Sieci.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-KP-JKMM
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniem wykorzystania języka w kampaniach medialnych i marketingowych jako zorganizowanej działalności w obrębie komunikacji perswazyjnej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KP-JKO
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na to, że sposób użycia języka przez daną osobę wpływa na sposób postrzegania jej przez otoczenie. Studenci zyskają wiedzę i umiejętności pomocne w takim kształtowaniu swoich wypowiedzi (zarówno spontanicznych, jak i przygotowywanych wcześniej, zaplanowanych), by mogły być one skutecznym elementem kształtowania wizerunku.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1L-KPU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane przez dwa semestry w formie warsztatów w pracowni komputerowej. W czasie zajęć student poznaje programy wykorzystywane do edycji tekstu (MS Word, LaTeX), zapoznaje się z zasadami i programami do mind mappingu (Xmind), możliwości oferowanych przez arkusz kalkulacyjny (Excel), programy do prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Beamer, Prezi), podstawy HTMLa, programów DTP takich jak Scribus (open source), programów do tworzenia e-booków (Sigil) itp.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-KPU
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane przez dwa semestry w formie warsztatów w pracowni komputerowej. W czasie zajęć student poznaje programy wykorzystywane do edycji tekstu (MS Word, LaTeX), zapoznaje się z zasadami i programami do mind mappingu (Xmind), możliwości oferowanych przez arkusz kalkulacyjny (Excel), programy do prezentacji multimedialnych (PowerPoint, beamer, Prezi), podstawy HTMLa, programów DTP takich jak Scribus (open source), programów do tworzenia e-booków (Sigil) itp.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2L-KM-KP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-KP-KPIP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy studentów o zagadnienia dotyczące sposobu komunikowania treści z dziedziny prawa, a także kształcenie umiejętności rozumienia tekstów zarówno prawnych, jak i wypowiedzi formułowanych na ich temat przez prawników w ramach komunikacji na sali sądowej oraz w orzecznictwie. Program zajęć z komunikacji prawnej i prawniczej uzupełnia realizowane przez studentów LPiC-u obowiązkowo dwa przedmioty z obszaru nauk prawnych, mianowicie prawne otoczenie biznesu oraz prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1L-KS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komunikacja społeczna polega na wzajemnie zwrotnym komunikowaniu się przedstawicieli jednej bądź kilku społeczności w celu wymiany doświadczeń, emocji itd. Przestrzenią komunikacji społecznej są różnego rodzaju wydarzenia organizowane w różnych kontekstach, w tym także wydarzenia społecznościowe w przestrzeni wirtualnej. KS to proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów. W komunikacji społecznej nadawca często w przekazie medialnym wykorzystuje znane mu środki perswazji lub manipulacji medialnej w celu wywołania określonego zachowania u odbiorcy. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami komunikacji społecznej oraz nabycie przez studentów umiejętności w zakresie wybranych technik komunikacji.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KAM
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komunikacja marketingowa stanowi istotny, integralny instrument strategii marketingowej i praktycznej realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji i komunikowaniu się, a natura przedsiębiorstwa i każdej organizacji wyraża się właśnie w procesach przekazu i komunikowania się z otoczeniem. Celem przedmiotu jest prezentacja zespołu środków i działań, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC3Z-CR-KII
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce kreatywności i innowacyjności rozumianymi jako uporządkowany proces generowania pomysłów i nowych rozwiązań w konkretnych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego tematu. Są one ukierunkowane na działania związane z copywritingiem, co nie oznacza, że ograniczają się do tego kręgu tematów i działań. Innymi słowy zadaniem zajęć jest nauczenie studentów stosowania tych procesów w różnych sytuacjach zawodowych. W I części semestru studenci zapoznają się z problematyką kreatywności i innowacyjność od strony teoretycznej wspartej ćwiczeniami praktycznym (8 zajęć), a w II części semestru realizują projekt (7 zajęć). Podzieleni na zespoły rozwiązują kreatywnie wybrany problem odnoszący się do rzeczywistości uniwersyteckiej lub społecznej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KW
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami poprawności gramatycznej i leksykalnej (semantycznej).

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KP-LPPI
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku lingwistyki praktycznej i copywrintingu. Należą do modułu specjalizacyjnego "Komunikacja publiczna". Ich zadaniem jest zapoznanie studentów z podstawami gromadzenia, przetwarzania i opracowywania informacji przy pomocy narzędzi informatycznych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-LZCP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami literatury dawnej analizowanej jako paradokumentalne źródło wiedzy o ówczesnym życiu codziennym – zdeterminowanym ustrojem stanowym. Będą podejmowane zagadnienia ogólne (np. oralność – piśmienność – wtórna oralność), jak też związane z konkretnymi postaciami (np. Wacław Potocki).

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1L-LZCP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny wykładów obejmuje wybrane zagadnienia życia codziennego opisywane w literaturze polskiej XIX wieku (z odniesieniami do kultury i literatury angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej).

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-LZCP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z głównymi kierunkami rozwoju polskiej literatury XX i XXI wieku z uwzględnieniem szerokiego kontekstu społeczno-politycznego oraz obyczajowego. Szczegółowe zagadnienia dotyczyć będą takich zjawisk literackich, jak, między innymi: modernizm i postmodernizm, dokumentaryzm i autobiografizm, awangarda, katastrofizm, socrealizm.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2L-NM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służący zapoznaniu studentów z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w pracy zawodowej. Zajęcia z założenia mają charakter praktyczny i służą wyrobieniu umiejętności obsługi zarówno sprzętu multimedialnego, jak i oprogramowania wspomagającego. W ramach przedmiotu studenci poznają (semestr I) m.in. obsługę rzutników multimedialnych czy tablic interaktywnych.

W ramach semestru II studenci poznają m.in. zasady pracy zdalnej. Porusza się wobec tego kwestie przygotowania audiowizualnych przekazów oraz pracy w zdalnym systemie synchronicznym i asynchronicznym. Ta część przedmiotu będzie realizowana w formie zajęć komplementarnych (20% zajęć odbędzie się w trybie zdalnym).

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)