Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - 2022/23 - filologia rosyjska, lingwistyka stosowana: j. rosyjski 2514-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2514-s2ROS2Z-CNPJR
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skoncentrowane są na praktycznych możliwościach wykorzystania zasobów i narzędzi cyfrowych podczas nauki i pracy ze współczesnym językiem rosyjskim w różnych jego odsłonach.

Strona przedmiotu
2517-s1LS1L-F-JR-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dopełniający Praktyczną Naukę Języka Rosyjskiego, umożliwiający docelowe opanowanie języka rosyjskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS1L-FPZO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dopełniający Praktyczną Naukę Języka Rosyjskiego, umożliwiający docelowe opanowanie języka rosyjskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (po 2 semestrze).

Strona przedmiotu
2514-s1ROS1Z-FPZO
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dopełniający Praktyczną Naukę Języka Rosyjskiego, umożliwiający docelowe opanowanie języka rosyjskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS1Z-GSER
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami społeczno-ekonomicznymi Rosji z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Omówione zostaną zarówno kwestie społeczno-ekonomiczne i polityczne dotyczące poszczególnych regionów, ich uwarunkowania geograficzne, jak i zjawiska o zasięgu ogólnokrajowym i ponadpaństwowym.

Strona przedmiotu
2517-s1LS2Z-GFJR
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z problematyką dotyczącą słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu student stopniowo zdobywa podstawowe informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2Z-GK
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie pewnych zjawisk języka rosyjskiego w zestawieniu (konfrontacji) z językiem polskim.

Strona przedmiotu
2517-s1LS3Z-GKJRP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie pewnych zjawisk języka rosyjskiego w zestawieniu z językiem polskim.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2L-HJR-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach wykładów z „Historii języka rosyjskiego” (II-III r. fil. ros.; studia dzienne I st.; 30 godz.) jest zdobycie przez studentów podstawowych wiadomości na temat historycznego formowania się rosyjskiego systemu graficzno-fonetycznego, fleksyjno-składniowego (z uwzględnieniem cech gwarowych) oraz na temat społeczno-politycznych i religijnych uwarunkowań powstania i rozwoju piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego (staroruskiego, cerkiewnoruskiego, rosyjskiego); wykłady kończą się zaliczeniem z oceną, po semestrze 4. oraz egzaminem, po semestrze 5.

Celem kształcenia w ramach ćwiczeń z „Historii języka rosyjskiego” (II-III r. fil. ros.; studia dzienne I st.; 60 godz.) jest zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie analizy historycznych przemian językowych (w obrębie fonetyki, morfologii i składni), odzwierciedlonych w zabytkach piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego; zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną, po semestrze 4. i po semestrze 5.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2L-HJR-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach wykładów z „Historii języka rosyjskiego” (II-III r. fil. ros.; studia dzienne I st.; 30 godz.) jest zdobycie przez studentów podstawowych wiadomości na temat historycznego formowania się rosyjskiego systemu graficzno-fonetycznego, fleksyjno-składniowego (z uwzględnieniem cech gwarowych) oraz na temat społeczno-politycznych i religijnych uwarunkowań powstania i rozwoju piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego (staroruskiego, cerkiewnoruskiego, rosyjskiego); wykłady kończą się zaliczeniem z oceną, po semestrze 4. oraz egzaminem, po semestrze 5.

Celem kształcenia w ramach ćwiczeń z „Historii języka rosyjskiego” (II-III r. fil. ros.; studia dzienne I st.; 60 godz.) jest zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie analizy historycznych przemian językowych (w obrębie fonetyki, morfologii i składni), odzwierciedlonych w zabytkach piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego; zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną, po semestrze 4. i po semestrze 5.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS3Z-HJR-C
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach wykładów z „Historii języka rosyjskiego” (II-III r. fil. ros.; studia dzienne I st.; 30 godz.) jest zdobycie przez studentów podstawowych wiadomości na temat historycznego formowania się rosyjskiego systemu graficzno-fonetycznego, fleksyjno-składniowego (z uwzględnieniem cech gwarowych) oraz na temat społeczno-politycznych i religijnych uwarunkowań powstania i rozwoju piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego (staroruskiego, cerkiewnoruskiego, rosyjskiego); wykłady kończą się zaliczeniem z oceną, po semestrze 4. oraz egzaminem, po semestrze 5.

Celem kształcenia w ramach ćwiczeń z „Historii języka rosyjskiego” (II-III r. fil. ros.; studia dzienne I st.; 60 godz.) jest zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie analizy historycznych przemian językowych (w obrębie fonetyki, morfologii i składni), odzwierciedlonych w zabytkach piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego; zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną, po semestrze 4. i po semestrze 5.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS3Z-HJR-W
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach wykładów z „Historii języka rosyjskiego” (II-III r. fil. ros.; studia dzienne I st.; 30 godz.) jest zdobycie przez studentów podstawowych wiadomości na temat historycznego formowania się rosyjskiego systemu graficzno-fonetycznego, fleksyjno-składniowego (z uwzględnieniem cech gwarowych) oraz na temat społeczno-politycznych i religijnych uwarunkowań powstania i rozwoju piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego (staroruskiego, cerkiewnoruskiego, rosyjskiego); wykłady kończą się zaliczeniem z oceną, po semestrze 4. oraz egzaminem, po semestrze 5.

Celem kształcenia w ramach ćwiczeń z „Historii języka rosyjskiego” (II-III r. fil. ros.; studia dzienne I st.; 60 godz.) jest zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie analizy historycznych przemian językowych (w obrębie fonetyki, morfologii i składni), odzwierciedlonych w zabytkach piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego; zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną, po semestrze 4. i po semestrze 5.

Strona przedmiotu
2517-s1LS2Z-HJR
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach konwersatoriów z „Historii języka rosyjskiego” (II r. lingwistyki stosowanej: język rosyjski z językiem czeskim; studia stacjonarne 1. st.; 30 godz.) jest zdobycie przez studentów podstawowych wiadomości na temat społeczno-politycznych i religijnych uwarunkowań powstania i rozwoju piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego (staroruskiego, cerkiewnoruskiego, rosyjskiego) oraz historycznego formowania się rosyjskiego systemu graficzno-fonetycznego i fleksyjno-składniowego (z uwzględnieniem cech gwarowych); ponadto w trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności w zakresie analizy historycznych przemian językowych (w obrębie fonetyki, morfologii i składni) odzwierciedlonych w zabytkach piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego; przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, po semestrze 3.

Strona przedmiotu
2517-s1LS1Z-HR
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć w skrótowej formie zostaną omówione najważniejsze wydarzenia i procesy w historii Rosji od początków państwowości do upadku imperium carów.

Strona przedmiotu
2514-s2ROS2L-JB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Курс "Язык делового общения" адресован студентам, владеющим русским языком на продвинутом уровне. Целью занятий является введение студента в сферу современной деловой коммуникации.

Strona przedmiotu
2514-s2ROS2Z-JB
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Курс "Язык делового общения" адресован студентам, владеющим русским языком на продвинутом уровне. Целью занятий является введение студента в сферу современной деловой коммуникации.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2L-JS-B brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają rozwinąć u studenta wszystkie kompetencje językowe – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, znajomość gramatyki na poziomie A1/A2. Jest to poziom początkujący, który daje studentowi możliwość swobodnego komunikowania się w ramach zdobytych umiejętności.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS3Z-JS-B
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają rozwinąć u studenta wszystkie kompetencje językowe – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, znajomość gramatyki na poziomie A2/B1. Jest to poziom, który daje studentowi możliwość swobodnego komunikowania się w ramach zdobytych umiejętności.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2L-JS-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Język czeski prowadzony przez 2 semestry docelowo zakłada opanowanie przez studenta języka czeskiego na poziomie A1/A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS1L-JRWUF-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z problematyką dotyczącą fonetyki i fonologii, słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu (3 semestry) student stopniowo zdobywa informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS1L-JRWUF-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z problematyką dotyczącą fonetyki i fonologii, słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu (3 semestry) student stopniowo zdobywa informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2L-JRWUF-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z głównymi zagadnieniami fonetyki i fonologii, słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu (3 semestry, począwszy od II semestru nauki) Student stopniowo zdobywa informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: Student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2L-JRWUF-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z głównymi zagadnieniami fonetyki i fonologii, słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu (3 semestry, począwszy od II semestru nauki) Student stopniowo zdobywa informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: Student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2Z-JRWUF-C
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z głównymi zagadnieniami fonetyki i fonologii, słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu (3 semestry, począwszy od II semestru nauki) Student stopniowo zdobywa informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: Student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2Z-JRWUF-W
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z głównymi zagadnieniami fonetyki i fonologii, słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu (3 semestry, począwszy od II semestru nauki) Student stopniowo zdobywa informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: Student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2Z-JSCS
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach zajęć konwersatoryjnych z „Języka staro-cerkiewno-słowiańskiego” dla studentów II roku filologii rosyjskiej (studia stacjonarne 1. stopnia), w liczbie 30 godz., jest zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu grafii, fonetyki, morfologii i składni, a także historii języka scs.; ponadto osiągnięcie umiejętności dokonywania praktycznych analiz fonetycznych i morfologiczno-składniowych wyselekcjonowanych form i fragmentów tekstów pochodzących z zabytków kanonu scs. oraz umiejętności zestawiania zaobserwowanych cech scs. z odpowiednimi cechami pozostałych języków słowiańskich, zwłaszcza języka rosyjskiego; zajęcia kończą się egzaminem, po semestrze 3.

Strona przedmiotu
2514-s1ROS2Z-JSG
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z elementami gramatyki języka starogreckiego oraz praktyczna wstępna nauka tego języka na podstawie przygotowanych tekstów ćwiczeniowych.

Strona przedmiotu
2517-s1LS2Z-KLR
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z najwybitniejszymi osiągnięciami literatury rosyjskiej XIX wieku na tle procesu historycznoliterackiego.

Strona przedmiotu
2514-s2ROS1L-KSIR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat specyfiki komunikacji społecznej i funkcjonowania Internetu w Rosji oraz nabycie umiejętności niezbędnych do skutecznego uczestnictwa w tego typu komunikacji.

Strona przedmiotu
2517-s1LS2L-KDR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi wymiarami kultury duchowej Rosji.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)