Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - 2023/24 - kulturoznawstwo 2555-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2555-s1KUL1L-AD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza dramatu to konwersatorium przeznaczone dla studentów kulturoznawstwa i filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna). program zajęć skoncentrowany jest na badaniu dramatu w perspektywie kulturoznawczej. Zajęcia służą zapoznaniu głównych metodologii badań dramatu, analizie przekształceń dramatu na przestrzeni wieków na tle szerszych procesów kulturowych, refleksji nad wzajemnymi wpływami i relacjami między dramatem a teatrem.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL2L-ADT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza dzieła teatralnego to jeden z kluczowych przedmiotów w dziedzinie wiedzy o teatrze. Zajęcia skupiają się na kwestiach związanych z analizą dzieła teatralnego: specyfice procedur badawczych, przeglądzie metod badania spektaklu teatralnego, analizie poszczególnych planów strukturalnych dzieła.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL2L-AF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia powinny przygotować studenta do samodzielnej analizy i interpretacji utworu filmowego z uwzględnieniem podstawowych pojęć z zakresu teorii i poetyki filmu.

Strona przedmiotu
2555-s2KUL1Z-AP-AK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone analizie wybranych współczesnych form przedstawień i widowisk z perspektywy performatycznej. Przedmiotem zainteresowania będą więc zjawiska artystyczne (happening, sztuka performansu, sztuka wideo, teatr postdramatyczny, teatr telewizji), widowiska muzyczne (koncert rockowy, hiphopowy, festiwal muzyczny, np. Jarocin, Roskilde, Open’er, Przystanek Woodstock), sportowe (mecz piłki nożnej, mistrzostwa Europy i świata, igrzyska olimpijskie) w wersjach na żywo i zmediatyzowanych. Uczestnik zajęć zdobędzie narzędzia i umiejętności opisu spektakularnych zjawisk współczesnej kultury audiowizualnej.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL3Z-AK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżają idee animacji kultury oraz jej miejsce w działalności kulturalnej. Analiza praktyk animacyjnych realizowanych przez instytucje kultury i podmioty niezależne będzie przyczynkiem do opracowania autorskiego projektu animacyjnego. Omawiane i trenowane techniki, strategie działań animacyjnych posłużą do prezentacji różnych modeli pracy animatorów, edukatorów, kuratorów.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1L-AK-K brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium stanowi uzupełnienie wykładu z Antropologii kultury, pogłębiając i uszczegóławiając poruszane tam zagadnienia. W trakcie zajęć omawiane są w układzie problemowym główne problemy podejmowane przez antropologię kulturową oraz wypracowane na jej gruncie teorie.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1L-AK-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza podstawowe pojęcia oraz pola problemowe antropologii kulturowej. Jego celem jest systematyzacja wiedzy z zakresu historii, teorii i metodologii tej dyscypliny naukowej.

Strona przedmiotu
2555-s2KUL2Z-AKW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studentki i studenci zapoznają się ze współczesnymi teoriami antropologicznymi i socjologicznymi dotyczącymi różnych aspektów współczesnej kultury i świata zbiorowego.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL3L-AM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z antropologicznymi perspektywami badań nad współczesną kulturą muzyczną.

Praca na ćwiczeniach skupiona będzie na dyskusji o problemach wyszczególnionych w zestawieniu, na podstawie wskazanych tekstów, opracowywanych samodzielnie przez studentów i ilustrowanych przykładami muzycznymi oraz grafiką.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL2L-AO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone analizie obrazów we współczesnej kulturze (XX i XXI w): ich różnym statusom, sposobom cyrkulacji i funkcjonowania w rozmaitych obiegach kulturowych.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1L-AW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone najważniejszych zagadnieniom z zakresu antropologii widowisk, jej związkom z antropologią kultury i konkurencyjnymi ujęciami (szczególnie antropologią teatru Eugenia Barby).

Strona przedmiotu
2555-s1KUL2Z-AW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone najważniejszym zagadnieniom z zakresu antropologii widowisk, jej związkom z antropologią kultury i konkurencyjnymi ujęciami (szczególnie antropologią teatru Eugenia Barby). Konwersatorium jest kontynuacją zajęć z semestru zimowego I roku kulturoznawstwa. Poza wątkami kontynuowanymi (zwłaszcza pogłębieniem wiedzy o aktorstwie w teatrze azjatyckim) pojawia się wątek dziedzictwa Jerzego Grotowskiego oraz polskich grup inspirujących się konwencjami teatry azjatyckiego.

Strona przedmiotu
2555-s2KUL1L-BT-FO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. Podczas realizacji projektu badawczego studenci poznają podstawowe metody i techniki stosowane w badaniach antropologicznych i folklorystycznych.

Strona przedmiotu
2555-s2KUL2Z-BT-FO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru.

Zajęcia mają charakter praktyczny. Podczas realizacji projektu badawczego studenci poznają podstawowe metody i techniki stosowane w badaniach antropologicznych i folklorystycznych.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1Z-DKM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest historii europejskiej kultury muzycznej od czasów antycznych do okresu klasycyzmu włącznie. Poszczególne zagadnienia dotyczące rozwoju teorii, koncepcji, ośrodków, szkół i stylów muzycznych ukazywane są w kontekście specyfiki kulturowej każdej epoki, z uwzględnieniem różnic w zakresie tradycji narodowej, historii społecznej, artystycznej, religijnej, politycznej, a także antropologicznej.

Strona przedmiotu
2555-s2KUL1Z-ER-FO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie do różnych praktyk edukacyjnych wspierających zachowanie dziedzictwa ludowego, sprzyjających rozwojowi kultury lokalnej oraz otwierających na różnorodność kulturową wspólnot ludzkich. W centrum zajęć są wizyty studyjne w instytucjach wykorzystujących różne formy edukacji regionalnej.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL3Z-PWNM-EO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest roli i funkcjonowaniu narracji, historii i fabuły w grach cyfrowych w kontekście wywoływania w osobie grającej reakcji emocjonalnej, a konretnie gratyfikacji eudajmonicznej. W trakcie kursu omówione zostaną cechy charakterystyczne gier cyfrowych i wybranych gatunków, problematyka relacji i proporcji między historią opowiadaną w grze a elementami czysto ludycznymi, oraz narzędziami pozwalającymi grom wzbudzanie w graczach emocji, wyróżniającymi to medium i jego teksty na tle innych mediów.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL3Z-EA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów ze światopoglądem i wybranymi zjawiskami charakterystycznymi dla kultur Dalekiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej oraz wskazać elementy współczesnej kultury tych społeczeństw azjatyckich, które biorą swój początek w myśleniu i zachowaniach archaicznych.

Strona przedmiotu
2555-s2KUL1Z-ES-FO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przedstawiają tradycyjną kulturę duchową i społeczną Słowian.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL-L-FK-FPBK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach rozpatrujemy feminizm jako praktykę badawczą (jakich metod, narzędzi czy pojęć można używać przyjmując perspektywę feministyczną w badaniach kulturowych) oraz jako praktykę kulturową. Przyglądamy się rozmaitym tekstom kultury, dyskursom i praktykom, z wyczuleniem na kwestie płci i seksualności, zastanawiając się także nad ich emancypacyjnym potencjałem. Analizujemy teksty naukowe, literackie, materiały audiowizualne, dyskutujemy wcześniej zadane teksty (różnej długości).

Strona przedmiotu
2555-s1KUL-L-FK-JLIS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2555-s1KUL-L-FK-KPAW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o językach pisanych ludów Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowej roli języka pisanego, powiązania języka pisanego z podstawowymi koncepcjami czasu i przestrzeni, polityki językowej i polityki państwa ze szczególnym uwzględnieniem Chin.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL-L-FK-SKWP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2555-s1KUL-L-FK-SWKK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2555-s1KUL-L-FK-WAWS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze światem wierzeń na obszarze Słowiańszczyzny w możliwie szerokim ujęciu, uwzględniającym zarówno czasy przedchrześcijańskie, obrzędowość chrześcijańską w jej różnorodności, a także wierzenia współczesne ery ponowoczesnej (w tym także powrót do form obrzędowości pogańskiej sprzed wieków). Materiały ilustrujące poszczególne formy wierzeń będą omawiane na interdyscyplinarnej podbudowie teoretycznej.

Strona przedmiotu
2555-s2KUL2Z-FA-FNM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają zapoznać studentki i studentów z różnymi aspektami historii i rozwoju sztuki animacji filmowej od XIX do XXI wieku, zarówno w Polsce jak i na świecie (Europa, USA, Kanada, Azja). Zajęcia obejmować będą także działania praktyczne, np. próbę zrealizowania filmu animowanego metodą poklatkową.

Strona przedmiotu
2555-s2KUL1Z-FW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają zapoznać studentki i studentów z różnymi aspektami szeroko pojętej współczesnej kultury filmowej (proponowana cezura czasowa – przełom XX i XXI wieku), Tematyka zajęć podporządkowana jest zainteresowaniom studentów.

Strona przedmiotu
2555-s2KUL1Z-FT-FO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja zjawisk z zakresu folkloru tradycyjnego w szerokim kontekście antropologicznym. Formy folkloru traktowane są jako formy komunikacji społecznej ściśle powiązane z aspektem obrzędowym, wierzeniowym i społecznym. Głównym obszarem prowadzonych w ramach zajęć refleksji będzie kultura wsi polskiej XIX wieku.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL2Z-FWKP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem zajęć będzie prezentacja zjawisk z zakresu folkloru polskiego rozpatrzonego w kontekście kulturowym. Formy

folkloru, omawiane na zajęciach, traktowane są jako typy komunikacji społecznej, ściśle powiązane z aspektem obrzędowym,

wierzeniowym i społecznym wspólnot tradycyjnych. Zajęcia mają uczulić studentów także na problemy badawcze dotyczące zjawisk

kultury tradycyjnej i ich ich obecności w kulturze polskiej.

Strona przedmiotu
2555-s2KUL2Z-FWPA-FO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć student zapozna z problematyką dotyczącą folkloru jako źródła artystycznego. Pozna sposoby, cele i zakres odziaływania na wybrane zjawiska artystyczne. W części praktycznej student dokona analizy i interpretacji wybranych przykładów artystycznych odwołujących się do zjawisk folkloru, jak też stworzy projekt (praca zespołowa) wykorzystania folkloru w działaniach kulturoznawcy.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)