Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - biologia (s2) - 2023/24 2600-BL-S2-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2600-BS-ATBIOL-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to advanced methods and applications of environmental data analysis and research planning

Strona przedmiotu
2600-MK-AIMBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest osiągnięcie efektu wiedzy i umiejętności studenta w zakresie treści ogólnych przedmiotu: 1. Analiza instrumentalna charakterystyka (klasyfikacja metod analitycznych, charakterystyka podstawowych technik analizy instrumentalnej, rodzaj obserwowanych zjawisk pośrednich, zakres zastosowania, aparatura analityczna, porównanie z metodami klasycznymi); 2. Analiza mikroskopowa stosowana w mikrobiologii (mikroskopia świetlna w tym fluorescencyjna, elektronowa oraz cytofotometria przepływowa)

Strona przedmiotu
2600-BIOBIOL-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-BS-BGBIOL-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot porusza zagadnienia związane z charakterystyką środowiska glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli różnych grup organizmów w kształtowaniu jego podstawowych parametrów. Omówione są zagadnienia związane ze zdrowiem ekosystemu glebowego oraz szczegółowo przedstawione procesy prowadzące do degradacji gleby i w konsekwencji do utraty jej funkcji biologicznej. Zaprezentowane są również najnowsze badania dotyczące zależności pomiędzy stanem gleby a zmianami klimatycznymi na Ziemi.

Strona przedmiotu
2600-BS-BZSBIOL-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów ze szkodnikami należącymi do różnych taksonów zwierząt bezkręgowych i skalą szkód przez nie wyrządzanych, a także dostępnymi metodami ich zwalczania. Wykład obejmuje również aspekty prawne obowiązujące w UE i RP dotyczące ochrony roślin i zwierząt hodowlanych przed szkodnikami.

Podczas ćwiczeń laboratoryjnych studenci poznają metodykę aplikacji biopreparatów i oceniają ich skuteczność, zapoznają się ze szkodnikami roślin uprawnych i drzewostanów, a także szkodnikami ryb, drobiu i innych pożytecznych, hodowanych przez człowieka zwierząt bezkręgowych.

Strona przedmiotu
2600-BMKBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: zaliczenie biologii komórki, biochemii i genetyki

Na wykładzie student zdobywa wiedzę o (1) Nowoczesnych metodach badawczych biologii molekularnej komórki, (2) Przestrzennej organizacji ekspresji genetycznej w komórkach i tkankach. (3) Modyfikacjach potranslacyjnych białek i metodach ich detekcji. (4) Metodach badań oddziaływań białko-białko w systemach bezkomórkowych

Na ćwiczeniach student (1) poznaje i praktycznie stosuje najnowsze techniki detekcji kwasów nukleinowych, białek i innych makromolekuł w komórce (2) zapoznaje się z różnymi technikami detekcji makromolekuł w komórkach utrwalonych i żywych. (3) przeprowadza analizę elementów obrony antyoksydacyjnej komórki (aktywność katalazy, stężenie nadtlenku wodoru). (4) wykonuje detekcję modyfikacji potranslacyjnych białek metodą Dot-blot/Western blot

Strona przedmiotu
2600-BTSBIOL-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-EEWBIOL-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat związku pomiędzy ekologią a ewolucją oraz zdobycie umiejętności analizowania danych ekologicznych z perspektywy ewolucyjnej.

Strona przedmiotu
2600-EPABIOL-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-BS-GCBBIOL-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture introduces into basic concepts of global change and informs about the patterns and processes, and the causes and consequences for human wellbeing.

This information includes

1) Earth climate history and current changes

2) Major drivers of global change (climate, urbanization, pollution, agriculture, extinctions, changes in ecosystem functioning)

3) Human population development

4) From hunter gatherers to industrial agriculture

5) Loss of natural habitats and urbanization

6) Environmental pollution

7) Invasive species and changes in natural communities

8) Current political initiatives

Strona przedmiotu
2600-HBBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie dyskutujemy następujące zagadnienia

Wykład:

Historia poznania świat

Starożytne i średniowieczne koncepcje historii naturalis

Nowoczesne koncepcji

Historia metodyki biologicznych

Ewolucja jaki wiodący paradygmat biologii

Ważne odkrycie poszczególnych dyscyplin biologicznych

Strona przedmiotu
2600-MK-ITMBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zawiera wiadomości dotyczące współcześnie stosowanych metod identyfikacji mikroorganizmów, w oparciu o właściwości morfologiczne, fizjologiczne i biochemiczne, chemotaksonomiczne i genotypowe, umożliwiające określenie przynależności danego organizmu do odpowiedniej jednostki taksonomicznej. Wykład obejmuje wiadomości z zakresu tworzenia nowych taksonów i podstawy filogenezy.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny, a dobór ćwiczeń ma dać studentowi podstawy do wykonywania niezbędnych analiz w przyszłej pracy w laboratorium mikrobiologicznym w zakresie identyfikacji mikroorganizmów wyizolowanych z różnych prób badanych.

Strona przedmiotu
2600-MNBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi doktrynami, teoriami i pojęciami współczesnej filozofii nauki i metodologii nauk przyrodniczych.

Strona przedmiotu
2600-BS-MWBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami badań hydrobiologicznych.

Strona przedmiotu
2600-BS-MLBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajem badań ekologicznych, sposobami zbierania danych, technikami analizy danych z zatosowaniem technik regresji, kalibracji, ordynacji i klasyfikacji oraz z aspektem analizy przestrzennej danych za pomocą technik GIS

Strona przedmiotu
2600-BS-MRBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów studenci poznają zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną w skali lokalnej i globalnej. Omawiane będą problemy dotyczące źródeł zmienności organizmów żywych oraz różnorodności gatunkowej w przeszłości i obecnie. Studenci poznają podstawowe metody oceny bogactwa gatunkowego w skali lokalnej i globalnej. Przestawiony jest także praktyczny wymiar znaczenia różnorodności biologicznej w zadaniach z zakresu ochrony środowiska.

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie pobierają materiał w różnych typach środowisk lądowych i wodnych a następnie podejmują próbę oceny różnorodności biologicznej w każdym z nich, stosując poznane metody.

Strona przedmiotu
2600-MSBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zawiera wiadomości dotyczące mikrobiologii środowiskowej. Przedstawia współczesną ocenę różnorodności mikroorganizmów w

glebie, wodzie, ściekach i powietrzu, zachodzące procesy mikrobiologiczne oraz oddziaływania pomiędzy mikroorganizmami.

Przedstawione zostaną wymagania odnośnie nadzoru mikrobiologicznego nad jakością wody i ścieków. Omówione zostaną rozporządzenia oraz normy obowiązujące w zakresie badania wody i ścieków.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny, a dobór ćwiczeń ma dać studentowi podstawy do wykonywania niezbędnych analiz w przyszłej

pracy w laboratorium mikrobiologii środowiskowej.

Strona przedmiotu
2600-MK-MIBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-OMGBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest wyjaśnienie pojęcia modyfikacji genetycznych komórek roślinnych i zwierzęcych, mikroorganizmów oraz całych organizmów. Wykłady umożliwiają studentom zapoznanie się ze sposobami transformacji, kolejnymi jej etapami oraz problemami, które im towarzyszą. Przedstawione zostaną także możliwości wykorzystania organizmów modyfikowanych genetycznie w rolnictwie, przemyśle, medycynie i diagnostyce.

Strona przedmiotu
2600-PRZBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach realizacji przedmiotu "Parazytologia" studenci poznają bliżej eukariotyczne organizmy pasożytnicze spośród Protista i Animalia wchodzące w długotrwałe interakcje z żywicielem.

Strona przedmiotu
2600-BS-PPBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The Lecture deals with

Basic models in population ecology

Insect pest gradations

Principles in Human demography

Harvesting

Life history tables

Survival tables

Temporal and spatial variability in population size

The course

Basic methods of estimating population size and variability

Modelling logistic growth

Modelling temporal variability, spectral analysis

Taylor's power law

Life table analysis

Population forecasting and extinction risk analysis

Introduction to species distribution modelling

Examples of insect pests and their life history

Strona przedmiotu
2600-RNBIOL-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-SPBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MK-WMBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami metabolizmu mikroorganizmów i ich hodowli w bioreaktorach w aspekcie ich przemysłowego wykorzystania. Szczególną uwagę kieruje się na opis i charakterystykę bioprocesów przy udziale mikroorganizmów oraz biosyntezy przykładowych produktów.

Strona przedmiotu
2600-ZMBIOL-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu nauczenie studentów korzystania z podstawowych narzędzi bioinformatycznych umozliwiających analizy przydatne w biologii środowiskowej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)