Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - biologia sądowa (s1) - 2023/24 2600-BS-S1-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24 2023/24Z 2023/24L
2600-AISA-3-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Zapoznanie z podstawowymi technikami stosowanymi w analizie substancji chemicznych.

Ćwiczenia: Zaznajomienie się z wybranymi technikami instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej substancji chemicznych.

Strona przedmiotu
2600-FTSA-3-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Część fizjologiczna ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi procesami zachodzącymi w organizmie człowieka natomiast część toksykologiczna z podstawami toksykologii ogólnej i sądowej. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące fizjologii oraz toksykologii, w tym objawy charakterystyczne obserwowane przy zatruciu ksenobiotykami. Studenci poznają zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizmu człowieka w otoczeniu, alkohologią sądową, narkomanią sądową czy dopalaczami.

Strona przedmiotu
2600-GMSA-3-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 26 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Genetyczne metody wykorzystywane w laboratoriach kryminalistycznych przeznaczone są dla studentów kierunku Biologia sądowa III rok I stopnia. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajami markerów genetycznych obecnych w genomie człowieka przydatnych w genetyce sądowej przy ustalaniu pokrewieństwa czy identyfikacji osobniczej. Ponadto studenci zapoznają się z rodzajami śladów biologicznych oraz metodami umożliwiającymi wydajną izolację DNA nawet z niewielkich ilości materiału biologicznego. W trakcie zajęć studenci poznają metody służące do identyfikacji polimorfizmów, a także dowiedzą się jak następuje walidacja metod stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych.

Strona przedmiotu
2600-KRSA-2-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład:

W czasie wykładu studenci poznają ogólnie naukę kryminalistyki z jej podziałem na taktykę, technikę i strategię oraz jej usytuowanie w systemie nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu karnego, cywilnego, prawa karnego i kryminologii.

Ćwiczenia:

Podczas ćwiczeń studenci poznają technikę kryminalistyczną – Ślady kryminalistyczne i ich identyfikacja, inne metody identyfikacji człowieka oraz rzeczy.

Strona przedmiotu
2600-MIZSA-3-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis: Zajęcia mają na celu przedstawienie różnorakich sposobów i metod identyfikacji człowieka żywego w oparciu o cechy antropologiczne - morfologiczne i funkcjonalne oraz tzw. ślady biologiczne. Omówione zostaną metody ustalania płci, wieku, pochodzenia etnicznego oraz identyfikacji cech indywidualnych w oparciu o różny materiał (badanie bezpośrednie ciała człowieka i jego elementów oraz materiały pośrednie jak np. zdjęcia i filmy). Przedstawiona zostanie metodologia i metodyka analiz.

Strona przedmiotu
2600-OWISA-1-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. W zdecydowanej większości przedstawione zostaną zagadnienia prawa autorskiego mające dla studentów największe znaczenie i zastosowanie praktyczne, jednakże w trakcie zajęć dokonywane są porównania instytucji prawnoautorskich do prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Strona przedmiotu
2600-OSSA-3-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja i przedmiot badań współczesnej osteologii medyczno - sądowej. Metody opisu i badań ludzkich szczątków kostnych. Szczątki ludzkie jako źródło informacji o człowieku żywym. Możliwości identyfikacji na podstawie szczątków kostnych w kryminalistyce i antropologii sądowej.

Strona przedmiotu
2600-PPKSA-3-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawem karnym procesowym, a więc postępowaniem mającym na celu rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Strona przedmiotu
2600-PPSA-3-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć oraz zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu. Student uczy się także planowania nowych przedsięwzięć biznesowych.

Strona przedmiotu
2600-REJSA-1-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-REJSA-2-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-TBMSA-3-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje podstawowe techniki wykorzystywane w laboratoriach kryminalistycznych i umożliwia studentom zaprojektowanie i przeprowadzenia podobnego typu badań w czasie zajęć praktycznych.

Strona przedmiotu
2600-ZESA-3-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 5 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład:

W czasie wykładu student zapoznaje się z pozycją biegłego i specjalisty w strukturze źródeł dowodowych. Poznaje ogólne podstawy prawne i zasady przygotowywania ekspertyz dla potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Warsztaty:

W trakcie warsztatów studenci w grupach prezentują wcześniej przygotowane przez siebie ekspertyzy z wybranych przez siebie dziedzin biologii, a następnie wcielają się w role stron procesowych - oskarżenia i obrony.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)