Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady monograficzne - WBiOŚ - 2023/240 2600-MON-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2600-ADPBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-BPBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-BADBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem nauczania są procesy biologiczne leżące u podstaw procesów chorobowych oraz metod stosowanych w ich diagnozowaniu. W ramach cyklu wykładów poruszane są zagadnienia dotyczące chorób nowotworowych, chorób płuc i cukrzycy.

Przedmiotem wykładu są także metody diagnozowania stanów termicznych organizmu oraz diagnozowania i kontrolowania cukrzycy i zaburzeń oddechowych. Do realizacji tego tematu niezbędna jest znajomość zagadnień prezentowanych w ramach zajęć z fizjologii zwierząt (regulacja metabolizmu węglowodanów, hormony trzustkowe, termoregulacja, fizjologia układu oddechowego), genetyki (procesy transkrypcji i translacji) i histologii (budowa histologiczna trzustki).

Strona przedmiotu
2600-BBBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-BBPBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-CGEBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-EPIBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-FTBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej wiedzy z zakresu budowy i właściwości roślinnych metabolitów wtórnych jako substancji biologicznie czynnych, metod ich pozyskiwania, ekstrakcji i analizy oraz wykorzystania w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Strona przedmiotu
2600-INBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MDZBBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie możliwości terapeutycznego i diagnostycznego zastosowania białek w medycynie oraz biologii molekularnej. Na wykładzie przedstawione zostaną możliwości wykorzystania białek w badaniach podstawowych, a także w diagnostyce medycznej oraz terapii. Szczególne miejsce w tematyce wykładu znajda również przeciwciała oraz białka immobilizowane.

Strona przedmiotu
2600-MWBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSEBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą mikroorganizmów występujących w tzw. środowiskach ekstremalnych, ich potencjalne znaczenie dla biotechnologii, ochrony środowiska, farmacji

Strona przedmiotu
2600-MEWBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MKBPBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dyrektywa Unijna z 2010 roku dotycząca ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, znacząco ogranicza udział zwierząt w badaniach i wyraźnie podkreśla rolę modeli in vitro jako metod alternatywnych. Proponowany wykład ma na celu przedstawienie studentom możliwości wykorzystania hodowli komórkowych jako modelu w badaniach podstawowych i przedklinicznych.

Strona przedmiotu
2600-MEGBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie zagadnień związanych z szeroko rozumiana ewolucją organizmów na poziomie molekularnym. Wykład łączy treści o charakterze popularnonaukowym ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą procesów towarzyszących molekularnej ewolucji genomu.

Strona przedmiotu
2600-MMRBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi danymi dotyczącymi molekularnych mechanizmów regulacji zmian faz rozwojowych i wieku u roślin oraz możliwości fizjologicznych i biotechnologicznych wpływania na ten proces.

Strona przedmiotu
2600-MPBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie funkcjonowania uniwersalnych mechanizmów komórkowych i molekularnych leżących u podstaw biologii rozwoju ssaków w oparciu o wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem modelowych organizmów laboratoryjnych (takich jak myszy czy szczury) oraz ze szczególnym uwzględnieniem biologii rozwoju człowieka. Omawiane będą współczesne koncepcje dotyczące komórkowych i molekularnych mechanizmów regulujących wytwarzanie komórek rozrodczych, fuzję gamet, aktywację genomu zarodkowego oraz kontrolę rozwoju zarodka. Poruszane będą także zagadnienia z zakresu eksperymentalnej biologii rozwoju: organizmy modelowe, mutanty rozwojowe, organizmy transgeniczne oraz techniki biologii molekularnej stosowane w medycynie prokreacyjnej.

Strona przedmiotu
2600-MPLBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami działania różnych grup leków na komórki człowieka.

Strona przedmiotu
2600-NNBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z przełomowymi odkryciami w dziedzinie biologii i medycyny oraz chemii, które zostały uhonorowane Nagrodą Nobla.

Strona przedmiotu
2600-NWBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-TPPBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-OZFBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

W części prowadzonej przez Katedrę Biologii Człowieka omawiane są zagadnienia dotyczące: roli genów i środowiska w kształtowaniu zdrowia człowieka. W części wykładu prowadzonej przez Katedrę Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii omawiane są następujące tematy: Pojęcie fenotypu, Plastyczność i elastyczność fenotypowa, Sezonowe zmiany fenotypu związane z funkcjonowaniem przewodu pokarmowego, Adaptacje związane z przetrwaniem głodu, Fizjologia migracji i hibernacji związane z funkcjonowaniem przewodu pokarmowego, Rola zmienności morfologicznej, Molekularny mechanizm działania restrykcji kalorycznych: czynniki transkrypcyjne FoxO - charakterystyka, struktura i aktywność; ścieżki sygnalizacyjne indukowane przez CR (calorie restriction).

Strona przedmiotu
2600-PKBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu dotyczą procesów patologicznych zachodzących w komórkach różnych narządów człowieka i molekularnego podłoża tych zaburzeń. Od studenta wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu molekularnej biologii i fizjologii komórki oraz histologii.

Strona przedmiotu
2600-PEBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PBRBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu obejmuje metody sekwencjonowania nowej generacji oraz ich wykorzystanie w genetyce, hodowli i biotechnologii roślin. Tematykę wykładu można podzielić na: przegląd technik NGS współcześnie używanych w badaniach roślin, przykłady zastosowania w/w technik w badaniach roślin niemodelowych oraz możliwości zastosowania analiz NGS w poszukiwaniach sposobów ulepszeń roślin użytkowych.

Strona przedmiotu
2600-PMBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny ma na celu podsumowanie aktualnej wiedzy na temat pszczoły miodnej i innych owadów zapylających. Pierwsza część wykładu będzie dotyczyć podstawowych zagadnień z biologii, fizjologii i hodowli pszczoły miodnej Apis mellifera L. Następnie, w toku wykładu z wykorzystaniem metod poszukujących, opisane zostaną przykłady badań naukowych dotyczących tych pożytecznych owadów. Podczas wykładu zostaną też omówione zagrożenia dla owadów zapylających, wynikające z działalności człowieka i wynikających z tego zmian ich środowiska życia.

Strona przedmiotu
2600-RDBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostają omówione gatunki roślin, które mogą stanowić uzupełnienie diety człowieka, w tym rośliny o właściwościach leczniczych.

Strona przedmiotu
2600-SPBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-SDBIOT-SX-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-SZOBIOT-SX-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jedną z podstawowych funkcji układu immunologicznego jest obrona przed mikroorganizmami chorobotwórczymi. Szczepienia ochronne są niezmiernie istotne w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz ograniczeniu i łagodzeniu ich skutków. Ich podstawowym celem jest mobilizacja sił obronnych organizmu i wytworzenie trwałej odporności przeciwzakaźnej. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z nomenklaturą i historią szczepień ochronnych. Ponadto z mechanizmami funkcjonowania układu odpornościowego, nabywania odporności drogą szczepień i nowymi kierunkami rozwoju szczepień.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)