Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - sport i wellness (s1) - 2021/22 2600-SiW-S1-2021/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L
2600-SIW-AF-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykład porusza zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem wrodzonego i nabytego układu odpornościowego, fizjologią procesu zapalnego, nadwrażliwością immunologiczną oraz głównym układem zgodności tkankowej oraz wpływem wysiłku fizycznego na odpowiedź immunologiczną.

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia związaną z wykorzystaniem interakcji antygen-przeciwciało w diagnostyce (m.in. wykonywanej u sportowców) i badaniach laboratoryjnych: oznaczanie grup krwi w układzie AB0 i Rh, test Coombsa, oznaczanie antygenów w materialnym biologicznym za pomocą testu immunoenzymatycznego ELISA. Dodatkowo, w trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami izolacji frakcji komórek immunologicznych oraz technikami prowadzenia hodowli komórkowych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-AS-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badminton- nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych odbioru lotki z forhendu, bekhendu, gry szkolne, pojedyńcze i deblowe również w formie współzawodnictwa.

Pływanie-nauka i doskonalenie umiejętności pływackich.

Nordic walking-jest to łatwy i szybki sposób do nauczenia maszerowania z kijkami z pracą rąk. Można tę formę ruchu ćwiczyć bez względu na pogodę czy porę roku

Wspinaczka-wprowadzenie w świat wspinaczki sportowej, poprzez naukę poruszania się po sztucznym obiekcie (ściana wspinaczkowa) wraz z zasadami posługiwania się sprzętem alpinistycznym.

Strona przedmiotu
2600-SIW-AS2-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badminton- nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych odbioru lotki z forhendu, bekhendu, gry szkolne, pojedyńcze i deblowe również w formie współzawodnictwa.

Pływanie-nauka i doskonalenie umiejętności pływackich.

Nordic walking-jest to łatwy i szybki sposób do nauczenia maszerowania z kijkami z pracą rąk. Można tę formę ruchu ćwiczyć bez względu na pogodę czy porę roku

Wspinaczka-wprowadzenie w świat wspinaczki sportowej, poprzez naukę poruszania się po sztucznym obiekcie (ściana wspinaczkowa) wraz z zasadami posługiwania się sprzętem alpinistycznym.

Strona przedmiotu
2600-SIW-AC-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu ruchu. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-BK-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie omówione zostaną różne formy lecznictwa klimatycznego i potencjał leczniczy na terenie Polski. Student pozna zasoby wód leczniczych i termalnych, zasoby peloidów na terenie Polski oraz wykorzystanie tych surowców w przyrodolecznictwie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-BR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami anatomii układu ruchowego kręgowców oraz podstaw biomechaniki ruchu w sporcie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-DW-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania na przedmiocie Dietetyka w wellness i SPA jest zrozumienie różnicy między zapotrzebowaniem organizmu a normami żywienia oraz zrozumienie konieczności zróżnicowania i zindywidualizowania żywienia człowieka w zależności od poziomu wydatków energetycznych oraz stanu odżywienia.

Strona przedmiotu
2600-SIW-ES-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot eSport wprowadzi studenta w możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w sporcie. Pojęcie eSportu najczęściej kojarzone jest z grywalizacją, jednak nie jest to jedyny obszar, który będzie przedstawiony podczas zajęć.

Strona przedmiotu
2600-SIW-EZ-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

• Zwiększenie zainteresowania studentów problematyką własnego zdrowia oraz wspieranie ich działań w zakresie:

• Identyfikowania własnych problemów zdrowotnych oraz ich rozwiązywania,

• Ochrony, utrzymania oraz doskonalenia swojego zdrowia,

• Kształtowanie postawy otwartości na problemy zdrowotne innych ludzi oraz dbałości o środowisko sprzyjające zdrowiu.

Strona przedmiotu
2600-SIW-EO-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu w części dotyczącej biologii komórki w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych ma na celu pogłębienie wiedzy studentów z zakresu budowy komórki zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem budowy błon komórkowych oraz struktury i funkcji organelli/przedziałów komórkowych przetwarzających energię użyteczną metabolicznie. Studenci poznają także budowę komórkową tkanek i narządów istotnych z punktu widzenia przemian energetycznych oraz cytofizjologię związaną z występowaniem stanów patologicznych i procesem starzenia się organizmu człowieka.

Realizacja przedmiotu w części biochemicznej ma na celu wyjaśnienie podstaw molekularnej budowy podstawowych związków organicznych (struktura, właściwości i funkcje białek, cukrów, lipidów i kwasów nukleinowych) oraz mechanizmów pozyskiwania energii w komórkach organizmów żywych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-FL-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z problematyką filozofii ze szczególnym zwróceniem uwagi na antropologię, filozofię społeczną oraz etykę, tak aby analizując otaczającą go rzeczywistość, w której podejmie pracę, miał świadomość złożoności problemów występujących w rzeczywistości społecznej oraz moralnego wymiaru podejmowanej w niej aktywności.

Strona przedmiotu
2600-SIW-FP-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostają wprowadzone zagadnienia związane z zarządzaniem, planowaniem, aplikowaniem o finansowanie i wdrażaniem projektów. W treściach uwzględniono takie zagadnienia jak: diagnozowanie sytuacji i potrzeb grup docelowych, określanie celu głównego i celów szczegółowych projektu, planowanie działań, opracowanie harmonogramu i budżetu, niezbędnych do pozyskania środków finansowych na realizację poszczególnych przedsięwzięć, a także wyszukiwanie źródeł finansowania.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M2-FF-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fitness w wodzie to forma treningu sportowo-rekreacyjnego angażująca wszystkie grupy mięśniowe.Ćwiczenia wykonywane są do muzyki,na różnych głębokościach wody(głęboka,płytka) i z różnymi przyborami.

Strona przedmiotu
2600-SIW-FC-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów z Fizjologii człowieka jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem poszczególnych narządów i układów człowieka oraz mechanizmów regulacyjnych (integracja

poszczególnych funkcji).

Strona przedmiotu
2600-SIW-M2-FS-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat procesów inwolucyjnych i ukazanie starości jako naturalnego toku, który podlega modyfikacjom fizjologicznym, głównie na drodze aktywności fizycznej i uwarunkowań żywieniowych, które mogą ograniczyć postępującą niewydolność organizmu.

Strona przedmiotu
2600-SIW-FW-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizjologia wysiłku fizycznego to kurs, którego celem jest nauczanie, jak wysiłek fizyczny wpływa na organizm człowieka. Kurs ten opiera się na podstawowej fizjologii człowieka, z którą studenci zapoznają się na II semestrze. Nacisk położony jest na funkcjonowanie układów kluczowych dla wysiłku fizycznego, tj. mięśni szkieletowych, układu oddechowego i krwionośnego oraz metabolizmu energetycznego i termoregulacji.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-FT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formy treningu indywidualnego w wodzie, to zajęcia kształtujące wysoką sprawność i kondycję fizyczną oraz zdrowie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-MB-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procedurami dotyczącymi organizacji i prowadzenia badań naukowych oraz zdobycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-MR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie zasad prowadzenia rekreacyjnego treningu zdrowotnego, opanowanie podstawowych umiejętności metodycznych oraz kompetencji refleksyjnych umożliwiających krytyczną selekcję źródeł wiedzy o treningu zdrowotnym

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-MT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie studentów do roli instruktora lub trenera. Podczas wykładów studenci uzyskają pogłębioną wiedzę na temat zasad projektowania procesu treningowego, doboru obciążeń, zasad, środków i form treningu sportowego. Poznają podstawy diagnostyki w sporcie oraz roli nauki i badań naukowych w procesie wspomagania i kontroli treningu, w tym kontroli antydopingowej.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-OB-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Odnowa Biologiczna jest zdobycie umiejętności programowania zabiegów odnowy biologicznej w aspekcie zmęczenia mięśniowego i regeneracji organizmu

Strona przedmiotu
2600-SIW-OS-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład opisuje i wyjaśnia fizjologiczne mechanizmy regulacji apetytu (mechanizm głodu i sytości), koncepcje ponderostatu i lipostatu oraz mechanizmy zaburzeń funkcji ustroju, jako przyczynę lub konsekwencję niewłaściwego odżywiania (nieracjonalne stosowanie suplementów diety, stosowanie sztucznych substancji słodzących, substancji konserwujących). Zajęcia laboratoryjne pozwolą studentom na poznanie zawartości substancji odżywczych i antyodżywczych w produktach żywnościowych. Dostarczą wiedzy, w jaki sposób wybierać produkty wykazujące wysoką wartość odżywczą.

Strona przedmiotu
2600-SIW-PPD-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka; Główne środowiska wychowawcze; Przekaz podstawowego języka opisu świata rozwoju, wychowania i kształcenia człowieka;

Strona przedmiotu
2600-SIW-PPS-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i metodami badań z zakresu psychologii; uświadomienie roli, jaką odgrywa psychologia w życiu człowieka; ukazanie prawidłowości procesów psychicznych, czynności regulacyjnych istot żywych oraz mechanizmów, które je uruchamiają i kierują nimi.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-PT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie biologicznych i psychopedagogicznych podstaw treningu zdrowotnego

Strona przedmiotu
2600-SIW-PTR-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy treści i pojęć z zakresu turystyki i rekreacji. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procesami zachodzącymi w rekreacji i turystyce, kształtowaniem oceny i skutków uczestnictwa w rekreacji i turystyce, rozumieniem potrzeb człowieka związanych z ruchem, barierami w procesie organizacji i prowadzenia grup rekreacyjno - turystycznych i podstawowymi uwarunkowaniami organizacji rekreacji i turystyki.

Strona przedmiotu
2600-SIW-PZ-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu konwencjonalnego, w trakcie którego poruszane są współczesne problemy teorii zarządzania organizacjami.

Skrócony opis tematów wykładowych:

1. Wstęp do problematyki zarządzania (teoria i historia zarządzania; prekursorzy teorii zarządzania; ewolucja teorii zarządzania).

2. Otoczenie organizacji (wewnętrzne i zewnętrzne; wpływ warunków otoczenia na skuteczność zarządzania).

3. Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola).

4. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników (istota przywództwa; cechy przywódcze; podejścia do przywództwa).

5. Podstawy zarządzania jakością w organizacjach (istota jakości; znaczenie jakości dla przedsiębiorstwa; podstawowe koncepcje zarządzania jakością).

6. Etyka w zarządzaniu (pojęcie etyki; znaczenie etyki; wstęp do koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR)).

7. Współczesne problemy i wyzwania zarządzania.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-PP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i poziomami w obszarze Wellness and SPA.

Strona przedmiotu
2600-SIW-PDS-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie przedmiotu zostaną zaprezentowane studentom podstawowe informacje z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej. Między innymi zostaną omówione modele przedsiębiorczości, wymagania jakia stoją przed przedsiębiorcą, formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązki publicznoprawne pracodawcy, problematyka zatrudniania pracowników i kwestie podatkowe.

Strona przedmiotu
2600-SIW-PSP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest

- zapoznanie z koncepcjami psychologicznymi i pedagogicznymi, które można wykorzystać w sporcie

- zdobycie umiejętności psychopedagogicznych interpretacji zjawisk w sporcie projektowania działalności sportowej

- zdobycie kompetencji psychopedagogicznej refleksji dotyczącej sportu

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)