Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - sport i wellness (s1) - 2022/23 2600-SiW-S1-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2600-SIW-AF-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykład porusza zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem wrodzonego i nabytego układu odpornościowego, fizjologią procesu zapalnego, nadwrażliwością immunologiczną oraz głównym układem zgodności tkankowej oraz wpływem wysiłku fizycznego na odpowiedź immunologiczną.

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia związaną z wykorzystaniem interakcji antygen-przeciwciało w diagnostyce (m.in. wykonywanej u sportowców) i badaniach laboratoryjnych: oznaczanie grup krwi w układzie AB0 i Rh, test Coombsa, oznaczanie antygenów w materialnym biologicznym za pomocą testu immunoenzymatycznego ELISA. Dodatkowo, w trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami izolacji frakcji komórek immunologicznych oraz technikami prowadzenia hodowli komórkowych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-BK-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie omówione zostaną różne formy lecznictwa klimatycznego i potencjał leczniczy na terenie Polski. Student pozna zasoby wód leczniczych i termalnych, zasoby peloidów na terenie Polski oraz wykorzystanie tych surowców w przyrodolecznictwie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-BR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami anatomii układu ruchowego kręgowców oraz podstaw biomechaniki ruchu w sporcie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-CK-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „ćwiczenia korekcyjne w wodzie” skupia usystematyzowany ogół wiadomości o przydatności specyficznego charakteru środowiska wodnego dla potrzeb korygowania wad postawy. Przedmiot wyznacza kierunek postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego, w odniesieniu do najczęściej spotykanych u dzieci i młodzieży zaburzeń rozwoju fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem postawy ciała. Pływanie i ćwiczenia korekcyjne w wodzie są działaniami uzupełniającymi w procesie korekcji wad postawy ciała.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-DR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają metody oceny rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-DW-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania na przedmiocie Dietetyka w wellness i SPA jest zrozumienie różnicy między zapotrzebowaniem organizmu a normami żywienia oraz zrozumienie konieczności zróżnicowania i zindywidualizowania żywienia człowieka w zależności od poziomu wydatków energetycznych oraz stanu odżywienia.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-DG-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wskazane zostaną role zawodowe wychowania do kultury fizycznej na rzecz zdrowia, style uczenia i kierowania pracą, prakseologiczny model postępowania metodycznego.

Studenci nabędą wiedzę o budowie programu i jednostki metodycznej gimnastyki korekcyjnej lub kompensacyjnej, oraz na temat obserwacji efektów, analiza skuteczności, wnioskowania i wprowadzania zmian. Poznają zasady edukacji, metod nauczania, wychowania, realizacji zadań, zdobywania i przekazywania wiadomości.

Strona przedmiotu
2600-SIW-FP-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostają wprowadzone zagadnienia związane z zarządzaniem, planowaniem, aplikowaniem o finansowanie i wdrażaniem projektów. W treściach uwzględniono takie zagadnienia jak: diagnozowanie sytuacji i potrzeb grup docelowych, określanie celu głównego i celów szczegółowych projektu, planowanie działań, opracowanie harmonogramu i budżetu, niezbędnych do pozyskania środków finansowych na realizację poszczególnych przedsięwzięć, a także wyszukiwanie źródeł finansowania.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M1-FU-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury fizycznej, które mogą być realizowane przez własne jednostki organizacyjne bądź przez podmioty zewnętrzne, którym tego rodzaju zadania będą zlecane do wykonania lub które będą współdziałały przy ich wykonywaniu z daną jednostką samorządu terytorialnego. Rozwój i umacnianie tej dziedziny może się odbywać poprzez kapitałowe uczestnictwo gminy w klubie sportowym działającym w formie spółki kapitałowej. Spojrzenie na finansowanie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie, czy też na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Finansowanie zadań Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez dotacje budżetowe i państwowe fundusze celowe: Fundusz rozwoju kultury fizycznej, Fundusz zajęć sportowych dla uczniów.

Studenci będą również tworzyć oferty w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu ustawy o sporcie i ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M2-FF-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fitness w wodzie to forma treningu sportowo-rekreacyjnego angażująca wszystkie grupy mięśniowe.Ćwiczenia wykonywane są do muzyki,na różnych głębokościach wody(głęboka,płytka) i z różnymi przyborami.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M2-FS-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat procesów inwolucyjnych i ukazanie starości jako naturalnego toku, który podlega modyfikacjom fizjologicznym, głównie na drodze aktywności fizycznej i uwarunkowań żywieniowych, które mogą ograniczyć postępującą niewydolność organizmu.

Strona przedmiotu
2600-SIW-FW-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizjologia wysiłku fizycznego to kurs, którego celem jest nauczanie, jak wysiłek fizyczny wpływa na organizm człowieka. Kurs ten opiera się na podstawowej fizjologii człowieka, z którą studenci zapoznają się na II semestrze. Nacisk położony jest na funkcjonowanie układów kluczowych dla wysiłku fizycznego, tj. mięśni szkieletowych, układu oddechowego i krwionośnego oraz metabolizmu energetycznego i termoregulacji.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-FT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formy treningu indywidualnego w wodzie, to zajęcia kształtujące wysoką sprawność i kondycję fizyczną oraz zdrowie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M1-MK-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie Studentom podstawowych działań z zakresu marketingu, które są i mogą być wykorzystywane przez organizacje kultury fizycznej. Studenci będą również realizować strategie marketingowe wybranych przez siebie organizacji, które to mogą być wybrane m.in. przez pomysły, propozycje zaprezentowane podczas wizyt studyjnych w organizacjach sportowych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-MB-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod badania wad postawy.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-MC-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod korekcji wad postawy.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-MR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie zasad prowadzenia rekreacyjnego treningu zdrowotnego, opanowanie podstawowych umiejętności metodycznych oraz kompetencji refleksyjnych umożliwiających krytyczną selekcję źródeł wiedzy o treningu zdrowotnym

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-MT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie studentów do roli instruktora lub trenera. Podczas wykładów studenci uzyskają pogłębioną wiedzę na temat zasad projektowania procesu treningowego, doboru obciążeń, zasad, środków i form treningu sportowego. Poznają podstawy diagnostyki w sporcie oraz roli nauki i badań naukowych w procesie wspomagania i kontroli treningu, w tym kontroli antydopingowej.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-OB-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Odnowa Biologiczna jest zdobycie umiejętności programowania zabiegów odnowy biologicznej w aspekcie zmęczenia mięśniowego i regeneracji organizmu

Strona przedmiotu
2600-SIW-OS-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład opisuje i wyjaśnia fizjologiczne mechanizmy regulacji apetytu (mechanizm głodu i sytości), koncepcje ponderostatu i lipostatu oraz mechanizmy zaburzeń funkcji ustroju, jako przyczynę lub konsekwencję niewłaściwego odżywiania (nieracjonalne stosowanie suplementów diety, stosowanie sztucznych substancji słodzących, substancji konserwujących). Zajęcia laboratoryjne pozwolą studentom na poznanie zawartości substancji odżywczych i antyodżywczych w produktach żywnościowych. Dostarczą wiedzy, w jaki sposób wybierać produkty wykazujące wysoką wartość odżywczą.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M1-OP-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem głównym przedmiotu jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych ze szczególnych uwzględnieniem imprez masowych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-PT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie biologicznych i psychopedagogicznych podstaw treningu zdrowotnego

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-PP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i poziomami w obszarze Wellness and SPA.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M1-PR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje problematykę kształtowania relacji z otoczeniem w ramach działań public relations, ze szczególnym akcentem na zastosowanie w sporcie. Zajęcia przygotowują studentów do reprezentowania organizacji w zakresie skutecznej komunikacji z kluczowymi grupami interesariuszy.

Strona przedmiotu
2600-SIW-SW-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Ćwiczenia siłowe wykonywane przy użyciu obciążeń zewnętrznych oraz z obciążeniem własnego ciała.

2. Nauka i doskonalenie umiejętności koszykarskich

.

Strona przedmiotu
2600-SIW-SW1-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sport do wyboru (trener personalny) to przedmiot, który przygotowuje studenta do roli trenera osobistego prowadzącego indywidualne postępowanie treningowe podopiecznych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-SW2-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady higieny i bezpieczeństwa zajęć w wodzie.

Gry i zabawy w wodzie.

Zagadnienia dotyczące pływalności człowieka i sposobu oddychania w środowisku wodnym.

Elementy techniczne pływania poszczególnymi stylami. Wybrane przepisy pływania.

Nauka i doskonalenie umiejętności pływackich: grzbiet, kraul, styl klasyczny.

Strona przedmiotu
2600-SIW-SW2-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

PIŁKA SIATKOWA

Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich.

KORFBALL

Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności gry w korfball.

STRETCHING+JOGA

Stretching sportowy z elementami jogi to zajęcia, których celem jest poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie w dyscyplinach sportowych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia rozciągające i pozycje jogi (asany) zwiększają elastyczność i siłę ciała, a także odprężają i eliminują stres.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M2-SM-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy treści z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w szczególności opartych na aktywności intelektualnej. Student poznaje m.in. podstawowe pojęcia terminologiczne i uwarunkowania społeczno-pedagogiczne związane ze sportem i rekreacją mentalną i ruchową. Student poznaje i charakteryzuje wybrane dyscypliny sportów i gier mentalnych, odkrywa ich pochodzenie, znaczenie, reguły i historię. Student przygotowuje się do zawodowej roli instruktora sportu i rekreacji, przygotowując konspekt i program zajęć sportowo-rekreacyjnych z wybranej dyscypliny sportów i gier mentalnych dla wskazanej grupy społecznej, zgodnie z zasadami i przepisami bhp. Student sam aktywnie podejmuje ćwiczenia i realizuje elementy treningu mentalnego, treningu uważności i metod relaksacji.

W ramach przedmiotu organizowany jest wyjazd terenowy z praktyczną formą uczestnictwa i nauki sportów mentalnych pt. "ChessYoga".

Strona przedmiotu
2600-SIW-M2-TA-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Taniec to przedmiot o charakterze praktycznym. Zajęcia odbywają się przy muzyce. Obejmują zagadnienia, których celem jest wyposażenie studenta w wiadomości dotyczące historii i pochodzenia tańców oraz w umiejętności wykonywania kroków podstawowych wybranych tańców standardowych, latynoamerykańskich oraz użytkowych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)