Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - sport i wellness (s1) - 2022/23 2600-SiW-S1-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z
2600-SIW-AF-2-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykład porusza zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem wrodzonego i nabytego układu odpornościowego, fizjologią procesu zapalnego, nadwrażliwością immunologiczną oraz głównym układem zgodności tkankowej oraz wpływem wysiłku fizycznego na odpowiedź immunologiczną.

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia związaną z wykorzystaniem interakcji antygen-przeciwciało w diagnostyce (m.in. wykonywanej u sportowców) i badaniach laboratoryjnych: oznaczanie grup krwi w układzie AB0 i Rh, test Coombsa, oznaczanie antygenów w materialnym biologicznym za pomocą testu immunoenzymatycznego ELISA. Dodatkowo, w trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami izolacji frakcji komórek immunologicznych oraz technikami prowadzenia hodowli komórkowych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-BK-3-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie omówione zostaną różne formy lecznictwa klimatycznego i potencjał leczniczy na terenie Polski. Student pozna zasoby wód leczniczych i termalnych, zasoby peloidów na terenie Polski oraz wykorzystanie tych surowców w przyrodolecznictwie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-BR-2-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami anatomii układu ruchowego kręgowców oraz podstaw biomechaniki ruchu w sporcie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-DW-3-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania na przedmiocie Dietetyka w wellness i SPA jest zrozumienie różnicy między zapotrzebowaniem organizmu a normami żywienia oraz zrozumienie konieczności zróżnicowania i zindywidualizowania żywienia człowieka w zależności od poziomu wydatków energetycznych oraz stanu odżywienia.

Strona przedmiotu
2600-SIW-FP-2-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostają wprowadzone zagadnienia związane z zarządzaniem, planowaniem, aplikowaniem o finansowanie i wdrażaniem projektów. W treściach uwzględniono takie zagadnienia jak: diagnozowanie sytuacji i potrzeb grup docelowych, określanie celu głównego i celów szczegółowych projektu, planowanie działań, opracowanie harmonogramu i budżetu, niezbędnych do pozyskania środków finansowych na realizację poszczególnych przedsięwzięć, a także wyszukiwanie źródeł finansowania.

Strona przedmiotu
2600-SIW-FW-2-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizjologia wysiłku fizycznego to kurs, którego celem jest nauczanie, jak wysiłek fizyczny wpływa na organizm człowieka. Kurs ten opiera się na podstawowej fizjologii człowieka, z którą studenci zapoznają się na II semestrze. Nacisk położony jest na funkcjonowanie układów kluczowych dla wysiłku fizycznego, tj. mięśni szkieletowych, układu oddechowego i krwionośnego oraz metabolizmu energetycznego i termoregulacji.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-OB-3-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Odnowa Biologiczna jest zdobycie umiejętności programowania zabiegów odnowy biologicznej w aspekcie zmęczenia mięśniowego i regeneracji organizmu

Strona przedmiotu
2600-SIW-OS-2-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład opisuje i wyjaśnia fizjologiczne mechanizmy regulacji apetytu (mechanizm głodu i sytości), koncepcje ponderostatu i lipostatu oraz mechanizmy zaburzeń funkcji ustroju, jako przyczynę lub konsekwencję niewłaściwego odżywiania (nieracjonalne stosowanie suplementów diety, stosowanie sztucznych substancji słodzących, substancji konserwujących). Zajęcia laboratoryjne pozwolą studentom na poznanie zawartości substancji odżywczych i antyodżywczych w produktach żywnościowych. Dostarczą wiedzy, w jaki sposób wybierać produkty wykazujące wysoką wartość odżywczą.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-PT-3-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie biologicznych i psychopedagogicznych podstaw treningu zdrowotnego

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-PP-3-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i poziomami w obszarze Wellness and SPA.

Strona przedmiotu
2600-SIW-SW-2-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Ćwiczenia siłowe wykonywane przy użyciu obciążeń zewnętrznych oraz z obciążeniem własnego ciała.

2. Nauka i doskonalenie umiejętności koszykarskich

.

Strona przedmiotu
2600-SIW-SW1-3-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sport do wyboru (trener personalny) to przedmiot, który przygotowuje studenta do roli trenera osobistego prowadzącego indywidualne postępowanie treningowe podopiecznych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-TM-2-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie studentów do roli instruktora lub trenera. Podczas wykładów studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat zasad projektowania procesu treningowego, doboru obciążeń, zasad, środków i form treningu sportowego. Poznają podstawy diagnostyki w sporcie oraz roli nauki i badań naukowych w procesie wspomagania i kontroli treningu, w tym kontroli antydopingowej. Studenci zapoznają się również z problemami i założeniami doboru i selekcji w sporcie.

W zakresie ćwiczeń znalazły się zajęcia problemowe, kształtujące umiejętności związane z praktyczną stroną periodyzacji treningu sportowego oraz kształtowania sprawności fizycznej. Studenci będą rozwiązywać problemy związane z metodyką nauczania techniki sportowej. Podsumowaniem praktycznym ćwiczeń będzie cykl spotkań na sali gimnastycznej i w terenie, podczas którego studenci w sposób praktyczny będą wykorzystywać uzyskaną wiedzę.

Strona przedmiotu
2600-SIW-TS-2-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy treści z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki. Student poznaje m.in. podstawowe pojęcia terminologiczne i uwarunkowania społeczno-pedagogiczne związane ze sportem i turystyką. Student przygotowuje się do zawodowej roli organizatora turystyki sportowej, przygotowując program oferty i usług turystyki sportowej dla wybranych grup społecznych, zwłaszcza form aktywnych, zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-UW-3-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze szczególnym rodzajem usług wpisujących się w turystykę zdrowotną, a mianowicie spa i wellness.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-ZU-3-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć - wykładów i ćwiczeń - jest zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami zintegrowanego zaradzania organizacjami świadczącymi usługi zdrowotne i prozdrowotne.

Podczas wykładów studenci poznają szereg zagadnień związanych z uwarunkowaniami formalino-prawnymi i ekonomicznymi zaradzaniem zdrowiem. Nabywają wiedzę o miejscu i roli menedżera w podmiotach świadczących usługi zdrowotne. Podczas wykładów studenci zapoznają się z podstawami zarządzania organizacją prozdrowotną, również w odniesieni do zasobów ludzkich, czy jakości świadczonych usług.

Praktyczne aspekty zarządzania organizacjami prozdrowotnymi to tematyka ćwiczeń, podczas których studenci będą podejmować próby identyfikacji i rozwiązania podstawowych procesów zarządczych na różnych szczeblach i w różnym stadium rozwoju organizacji świadczącej usługi prozdrowotne.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)