Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - sport i wellness (s1) - 2023/24 2600-SiW-S1-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2600-SIW-M4-BK-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie omówione zostaną różne formy lecznictwa klimatycznego i potencjał leczniczy na terenie Polski. Student pozna zasoby wód leczniczych i termalnych, zasoby peloidów na terenie Polski oraz wykorzystanie tych surowców w przyrodolecznictwie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-CK-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „ćwiczenia korekcyjne w wodzie” skupia usystematyzowany ogół wiadomości o przydatności specyficznego charakteru środowiska wodnego dla potrzeb korygowania wad postawy. Przedmiot wyznacza kierunek postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego, w odniesieniu do najczęściej spotykanych u dzieci i młodzieży zaburzeń rozwoju fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem postawy ciała. Pływanie i ćwiczenia korekcyjne w wodzie są działaniami uzupełniającymi w procesie korekcji wad postawy ciała.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-DR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają metody oceny rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-DW-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania na przedmiocie Dietetyka w wellness i SPA jest zrozumienie różnicy między zapotrzebowaniem organizmu a normami żywienia oraz zrozumienie konieczności zróżnicowania i zindywidualizowania żywienia człowieka w zależności od poziomu wydatków energetycznych oraz stanu odżywienia.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-DG-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wskazane zostaną role zawodowe wychowania do kultury fizycznej na rzecz zdrowia, style uczenia i kierowania pracą, prakseologiczny model postępowania metodycznego.

Studenci nabędą wiedzę o budowie programu i jednostki metodycznej gimnastyki korekcyjnej lub kompensacyjnej, oraz na temat obserwacji efektów, analiza skuteczności, wnioskowania i wprowadzania zmian. Poznają zasady edukacji, metod nauczania, wychowania, realizacji zadań, zdobywania i przekazywania wiadomości.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-FT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formy treningu indywidualnego w wodzie, to zajęcia kształtujące wysoką sprawność i kondycję fizyczną oraz zdrowie.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M3-KW-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów ze specyfiką języka, jako systemu przekazu i odbioru komunikatu oraz form niesienia pomocy osobom pozbawionych umiejętności wykorzystania kanału fonicznego do przekazu treści informacji. Kurs pozwolić ma na świadomy wybór drogi komunikacji, jak również wstępnej weryfikacji efektywności wykorzystania pozawerbalnego sposobu komunikacji.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-MB-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod badania wad postawy.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-MC-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod korekcji wad postawy.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-MR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie zasad prowadzenia rekreacyjnego treningu zdrowotnego, opanowanie podstawowych umiejętności metodycznych oraz kompetencji refleksyjnych umożliwiających krytyczną selekcję źródeł wiedzy o treningu zdrowotnym

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-MT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie studentów do roli instruktora lub trenera. Podczas wykładów studenci uzyskają pogłębioną wiedzę na temat zasad projektowania procesu treningowego, doboru obciążeń, zasad, środków i form treningu sportowego. Poznają podstawy diagnostyki w sporcie oraz roli nauki i badań naukowych w procesie wspomagania i kontroli treningu, w tym kontroli antydopingowej.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M3-MZ-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem w nauczaniu przedmiotu jest poznanie współczesnych kierunków metodyki zajęć ruchowych osób z niepełnosprawnością, opartej na pedagogice kultury fizycznej i metodyce edukacji fizycznej, a także postrzeganie możliwości zastosowania rekreacyjno-sportowych form oraz środków aktywności fizycznej, dogodnych w obszarze integracji osób z niepełnosprawnością przez sport. Nabywanie wiedzy o stosowaniu umiejętności prakseologicznych w edukacji fizycznej osób z niepełnosprawnością i efektywnego usprawniania wg indywidualnych potrzeb.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M3-NN-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości na temat

1. neurobiologicznych podstaw niepełnosprawności; modelach zaburzeń, przyczynach i patomechanizmie zaburzeń.

2. relacji zachodzących pomiędzy mózgiem i zachowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zaburzeń wieku rozwojowego, funkcjonowania osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i nabytym uszkodzeniem mózgu o zróżnicowanej etiologii

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-OB-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Odnowa Biologiczna jest zdobycie umiejętności programowania zabiegów odnowy biologicznej w aspekcie zmęczenia mięśniowego i regeneracji organizmu

Strona przedmiotu
2600-SIW-M3-PP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w problematykę pedagogiki specjalnej rozumianej jako nauka teoretyczna i praktyczna.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-PT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie biologicznych i psychopedagogicznych podstaw treningu zdrowotnego

Strona przedmiotu
2600-SIW-PZ-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu konwencjonalnego, w trakcie którego poruszane są współczesne problemy teorii zarządzania organizacjami.

Skrócony opis tematów wykładowych:

1. Wstęp do problematyki zarządzania (teoria i historia zarządzania; prekursorzy teorii zarządzania; ewolucja teorii zarządzania).

2. Otoczenie organizacji (wewnętrzne i zewnętrzne; wpływ warunków otoczenia na skuteczność zarządzania).

3. Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola).

4. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników (istota przywództwa; cechy przywódcze; podejścia do przywództwa).

5. Podstawy zarządzania jakością w organizacjach (istota jakości; znaczenie jakości dla przedsiębiorstwa; podstawowe koncepcje zarządzania jakością).

6. Etyka w zarządzaniu (pojęcie etyki; znaczenie etyki; wstęp do koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR)).

7. Współczesne problemy i wyzwania zarządzania.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-PP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i poziomami w obszarze Wellness and SPA.

Strona przedmiotu
2600-REJSIW-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-SIW-M3-RT-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach których przybliżone zostają cele i zadania rekreacji i turystyki aktywnej osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Strona przedmiotu
2600-SIW-SW1-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sport do wyboru (trener personalny) to przedmiot, który przygotowuje studenta do roli trenera osobistego prowadzącego indywidualne postępowanie treningowe podopiecznych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-SW2-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

PIŁKA SIATKOWA

Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich.

KORFBALL

Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności gry w korfball.

STRETCHING+JOGA

Stretching sportowy z elementami jogi to zajęcia, których celem jest poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie w dyscyplinach sportowych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia rozciągające i pozycje jogi (asany) zwiększają elastyczność i siłę ciała, a także odprężają i eliminują stres.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M3-SO-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach których przybliżone zostają cele i zadania sportu osób niepełnosprawnych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-TC-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu trening cardio jest zdobycie umiejętności programowania treningu cardio w aspekcie zmian adaptacyjnych w poszczególnych układach organizmu

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-TF-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Trening funkcjonalny to zajęcia składające się z ćwiczeń wielostawowych i wielopłaszczyznowych. Powszechne i użyteczne ćwiczenia mają wzmocnić gorset mięśniowy otaczający tułów zarówno z przodu i z tyłu, angażować do pracy mięśnie głębokie a tym samym spowodować odciążenie kręgosłupa. Trening funkcjonalny wykorzystuje ćwiczenia, które umożliwiają rozwój siły koordynacji, równowagi i stabilności.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-TS-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Trening siłowy z elementami kulturystyki to forma zajęć

polegącej na kształtowaniu siły grup mięśniowych przy

użyciu właściwych metod treningu zapewniających

harmonijny rozwój sylwetki, koordynacji i sprawności

fizycznej.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M4-UW-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze szczególnym rodzajem usług wpisujących się w turystykę zdrowotną, a mianowicie spa i wellness.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-WP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej systemów klasyfikacji, rozpoznania różnicowego oraz profilaktyki wad postawy ciała.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M5-WF-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kompleksowe zapoznanie studentów z różnorodnymi formami indywidualnej aktywności fizycznej oraz pracy w charakterze instruktora lub trenera personalnego.

Celem wykładów jest zapoznanie studentów zagadnieniami formalno-prawnymi i ekonomicznymi pracy trenera personalnego, w tym w szczególności: kompetencji zawodowych trenerów personalnych, kształtowania kariery zawodowej, charakterystyki usługi treningu personalnego, miejsca i roli trenera personalnego na rynku pracy oraz mechanizmów kształtujących ten rynek, wiadomości z zakresu kosztorysowania usług i kosztów prowadzenia usługi treningu personalnego, odpowiedzialności cywilnej trenera personalnego.

W zakresie ćwiczeń studenci uzyskają wiedzę na temat indywidualnych form aktywności fizycznej, szczególnie w odniesieniu do tzw. sportów wytrzymałościowych. Podsumowaniem praktycznym ćwiczeń będzie cykl spotkań w terenie, podczas którego studenci w sposób praktyczny będą wykorzystywać uzyskaną wiedzę.

Strona przedmiotu
2600-SIW-M6-ZG-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobywa podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć, poznaje różne rodzaje zabaw i gier ruchowych oraz wie jak je wykorzystywać i modyfikować w procesie korekcji wad postawy ciała i kompensacji. Posiada umiejętność nauczania czynności ruchowych związanych z kształtowaniem nawyku utrzymania postawy prawidłowej u dzieci w trakcie różnego typu zajęć. Potrafi korygować nieprawidłowości w postawie ciała oraz stosować ćwiczenia o charakterze kompensacyjnym.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)