Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na konwersatoria w języku polskim do wyboru - WNoPiB - 2022/23 2751-KONJP-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z
2751-KON-BFJP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-KON-ESH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z pojęciem "Europy Środkowej" w ujęciu geopolitycznym, historycznym, kulturowym i tożsamościowym. Istotą przedmiotu jest poszukiwanie kryteriów definiujących to pojęcie i zrozumienie konsekwencji związanych z ich stosowaniem.Konwersatorium składa się z dwóch bloków tematycznych, z których pierwszy dotyczy Europy Środkowej jako całości, drugi zaś wybranych państw regionu

Strona przedmiotu
2751-KON-KSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w konwersatorium Studenci zyskają możliwość wypowiedzi (oceny, komentowania) bieżących wydarzeń mających miejsce w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej, od skali lokalnej począwszy, na globalnej skończywszy. Co więcej, będę mieli okazję zapoznania się z całym spektrum poglądów w danym temacie, spierania się z innymi uczestnikami zajęć czy bronienia swych racji na forum grupy.

Strona przedmiotu
2751-KON-KZWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mozaika Kościołów i wyznań religijnych we współczesnej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich historii i tradycji, demografii, organizacji i struktur, działalności duszpasterskiej, roli społecznej oraz relacji z władzami państwowymi.

Strona przedmiotu
2751-KON-KKWPBM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza aktywności, obecności i wkładu Kościoła katolickiego na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Strona przedmiotu
2751-KON-WTC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Strona przedmiotu
2751-KON-PSWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- poznanie na konkretnych przykładach bojów/operacji i rozstrzygnięć strategicznych rozwoju polskiej sztuki wojennej od średniowiecza do współczesności,

- zrozumienie roli teoretycznej i praktycznej w rozwoju sztuki wojennej

Strona przedmiotu
2751-KON-PRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Public relations w praktyce” jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu wybranych elementów komunikacji PR i sponsoringu, zrozumienia zjawisk związanych z reprezentowaniem interesów oraz zarządzaniem sprawami publicznymi.

Strona przedmiotu
2751-KON-RUWH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy wybranych aspektów wojny hybrydowej toczącej się między Rosją i Ukrainą od 2014 roku.

Strona przedmiotu
2751-KON-WPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis, wyjaśnianie mechanizmów wyłaniania i funkcjonowania przywództwa religijnego na przykładzie wybranych postaci. Analiza działalności religijne i politycznej czołowych przywódców religii w XX i XXI w.

Strona przedmiotu
2751-KON-WOT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot znajduje się w ramach grupy przedmiotów fakultatywnych i jest poświęcony problematyce historii i współczesności Wojsk Obrony Terytorialnej i ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. Będzie realizowany w formie konwersatorium, w czasie 30 godzin kontaktowych w trakcie których omówionych zostanie 14 tematów. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną na podstawie średniej z uzyskanych ocen w czasie całego semestru.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- pojęciem, zadaniami i genezą OT w Polsce;

- formacjami OT innych państw;

- strukturą, wyposażeniem i szkoleniem WOT;

- funkcjonowaniem WOT w czasie pokoju, kryzysu i wojny;

- współdziałaniem i współpracą WOT z innymi podmiotami bezpieczeństwa;

- rolą WOT w narodowym systemie bezpieczeństwa Polski;

- prognozami rozwoju WOT.

Strona przedmiotu
2751-KON-WRN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej źródeł oraz przejawów i sposobów przezwyciężania konfliktów o charakterze narodowym w Europie Środkowo- Wschodniej. Zwrócona zostanie uwaga na teoretyczne aspekty dotyczące socjologicznych ujęć narodu, a zwłaszcza ukazanie koncepcji takich jak: prymondializm, perenializm, etnosymbolizm itd. Ukazane zostaną także klasyfikacje doktryny nacjonalistycznej( typologia H.Khona, L. Grrenefeld, E. Gelnnera, M. Biliiga, R. Backera, J. Fiszera) oraz uwarunkowania jej rozwoju. Zaprezentowane zostaną też wybrane konflikty o podłożu narodowym w Europie.

Analiza obejmie także program, symbole i znaczenie partii nacjonalistycznych w Europie i Polsce. Omówione zostaną także wypływy polityczne oraz działalność organizacji afiliowanych.

Strona przedmiotu
2751-KON-WPES
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie i analiza współpracy państw Europy Środkowej w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Podczas konwersatorium dyskutowane będą przyczyny, uwarunkowania i ograniczenia współpracy, w tym polityka Rosji i USA w tej materii oraz polityka klimatyczno-energetyczna UE.

Przedstawione zostaną przykłady współpracy państw w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Strona przedmiotu
2751-KON-ZSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Zachowania w sytuacjach publicznych" studenci zapoznają się ze sztuką wystąpień publicznych. Otrzymują wiedzę pozwalającą im w sposób prawidłowy i efektywny przygotować własne wystąpienie publiczne oraz je wygłosić. Ponadto mają możliwość testować te umiejętności w praktyce oraz oceniać wystąpienia własne i innych.

Przystępującym do przedmiotu pomocna będzie znajomość zagadnień z zakresu retoryki, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)