Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na konwersatoria w języku polskim do wyboru - WNoPiB - 2023/24 2751-KONJP-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2751-KON-ABWP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w konwersatorium Studenci zyskają możliwość wypowiedzi (oceny, komentowania, analizowania) bieżących wydarzeń mających miejsce w sferze społecznej, politycznej, ekonomicznej czy bezpieczeństwa, od skali lokalnej począwszy, na globalnej skończywszy. Co więcej, będę mieli okazję zapoznania się z całym spektrum poglądów w danym temacie, spierania się z innymi uczestnikami zajęć i bronienia swych racji na forum grupy.

Strona przedmiotu
2751-KON-FPP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobędą, przede wszystkim teoretyczną, wiedzę z zakresu funduszy i programów Unii Europejskiej funkcjonujących w latach 2021-2027. Wiedza ta nie będzie jednak ograniczona tylko do polityki spójności (i powiązanych z nią instrumentów), lecz wykroczy daleko poza nią. Poruszona zostanie kwestia funduszy rolnych, środków na badania i szeroko rozumiany rozwój, programów tematycznych UE i tych funduszy, które skierowane są do państw trzecich.

Strona przedmiotu
2751-KON-JCO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu omówienie nowoczesnych trendów w praktykach upamiętniających w Polsce oraz wybranych krajach, zarówno na poziomie państwowym jak i lokalnym. Celem zajęć jest wskazanie stosowanych rozwiązań i ich dyskutowanie, ocena, diagnozowanie ewentualnych problemów i próba zaproponowania optymalnego wzorca.

Strona przedmiotu
2751-KON-KZWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mozaika Kościołów i wyznań religijnych we współczesnej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich historii i tradycji, demografii, organizacji i struktur, działalności duszpasterskiej, roli społecznej oraz relacji z władzami państwowymi.

Strona przedmiotu
2751-KON-KKWPBM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza aktywności, obecności i wkładu Kościoła katolickiego na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Strona przedmiotu
2751-KON-MT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-KON-PSRP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są partnerstwa strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2011-2023.

Strona przedmiotu
2751-KON-PM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęca się problemowi szeroko rozumianych relacji pomiędzy mediami a światem polityki. Uczestnicy kursu przed każdym spotkaniem muszą obejrzeć polecony odcinek serialu i zapoznać się z tekstem. Te źródła będą stanowić przedmiot rozważań na temat konkretnych problemów w relacjach media - polityka.

Strona przedmiotu
2751-KON-PKP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma za zadanie przybliżyć studentom polską kinematografię i jej problematykę w kontekście politycznym. Zajęcia zakładają zaprezentowanie głównych etapów rozwoju kina w Polsce, kierunków, szkół filmowych, najważniejszych reżyserów i najbardziej znaczących twórców, co stanowić będzie punkt wyjścia dla omówienia wybranych aspektów powojennej historii społecznej i politycznej Polski.

Strona przedmiotu
2751-KON-RSW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja najważniejszych elementów historii, doktryn i kultu hinduizmu, buddyzmu, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Te różnorodne elementy stanowić będą inspirację dla ukazania roli i znaczenia religii w stosunkach międzynarodowych.

Strona przedmiotu
2751-KON-RUWH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy wybranych aspektów wojny hybrydowej toczącej się między Rosją i Ukrainą od 2014 roku.

Strona przedmiotu
2751-KON-STUE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-KON-TW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-KON-WPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis, wyjaśnianie mechanizmów wyłaniania i funkcjonowania przywództwa religijnego na przykładzie wybranych postaci. Analiza działalności religijne i politycznej czołowych przywódców religii w XX i XXI w.

Strona przedmiotu
2751-KON-WSS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest omówienie najważniejszych dylematów i problemów z zakresu etyki życia publicznego, a w szczególności z zakresu bioetyki, a także jej relacji z etyką polityki, etyką mediów, etyką społeczną, etyką prawniczą, etyką lekarską, etyką biznesu. Program przedmiotu obejmuje omówienie i dyskusję wokół najnowszych tekstów naukowych z zakresu wybranych problemów aksjologii życia publicznego i bioetyki. Problemy te zarysowane zostaną w sposób dialektyczny - na zasadzie dychotomicznych sporów aksjologicznych współczesnej Polski i świata.

Strona przedmiotu
2751-KON-WSRM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-KON-ZSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Zachowania w sytuacjach publicznych" studenci zapoznają się ze sztuką wystąpień publicznych. Otrzymują wiedzę pozwalającą im w sposób prawidłowy i efektywny przygotować własne wystąpienie publiczne oraz je wygłosić. Ponadto mają możliwość testować te umiejętności w praktyce oraz oceniać wystąpienia własne i innych.

Przystępującym do przedmiotu pomocna będzie znajomość zagadnień z zakresu retoryki, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Strona przedmiotu
2751-KON-ZH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)