Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - geoinformacja środowiskowa (s2) - rok akademicki 2022/23 2800-GIS-S2-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2800-APBS-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem nauczania jest nabranie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania i wykorzystania analiz przestrzennych oraz zaawansowanego tworzenia projektów geoinformatycznych, poznanie wybranych przykładów analiz przestrzennych w badaniach środowiska geograficznego.

Strona przedmiotu
2800-CTS-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń terenowych specjalnościowych jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami pracy w terenie służącymi badaniom środowiska geograficznego.

Strona przedmiotu
2800-GEK-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Relacje geoekologii oraz ekologii krajobrazu. Pojęcie krajobrazu. Struktura i modele krajobrazu. Metody badań w geoekologii.

Strona przedmiotu
2800-GG-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-GIG-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-GMBS-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 8 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne spojrzenie na metody geostatystyczne,

bez nadmiernego wgłębiania się w formalizm matematyczny,

w celu poznania podstaw geostatystyki.

Strona przedmiotu
2800-GEOZ-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student uzyska podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk przyrodniczych oraz ich wpływu na funkcjonowanie środowiska. Omówione zostaną podstawowych procesów geologiczne odpowiedzialne za ukształtowanie współczesnych krajobrazów kuli ziemskiej. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami geodynamicznymi i ich skutkami. Student uzyska podstawową wiedza na temat zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców na obszarach sejsmicznych, wulkanicznych, krasowych czy terenach zagrożeń osuwiskowych i powodziowych.

Strona przedmiotu
2800-HEGW-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu stanowią zagadnienia związane z obiegiem wody, zasobami wodnymi i hydrologią regionalną i reżimami rzecznymi. Obejmuje on także problematykę wpływu człowieka na zasoby wodne, wskazuje zadania

gospodarki wodnej w obliczu zmian klimatu oraz omawia źródła informacji hydrologicznej.

Strona przedmiotu
2800-SDI-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny PZGIK; Ochrona środowiska - Tematyczne dane SIP, Środowiskowa Dyrektywa Unijna INSPIRE, Bazy CORINE Land Cover, Bazy danych geologicznych.

Strona przedmiotu
2800-KTE-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przybliżenie problematyki kartografii tematycznej, a także mapy tematycznej jako środka ilustracji i narzędzia badań w naukach fizycznogeograficznych oraz społeczno-ekonomicznych, w tym porównawczych wykorzystujących dawne i współczesne ujęcia kartograficzne dostępne w INTERNECIE.

Strona przedmiotu
2800-KLI-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat przedmiotu badań klimatologii, czynników kształtujących klimat, geograficznego rozkładu ważniejszych elementów meteorologicznych, występowania stref i typów klimatu oraz zmian klimatu. Celem ćwiczeń jest nauczenie prawidłowego wykonywania opracowań klimatologicznych.

Strona przedmiotu
2800-KRMA-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści realizowane w ramach przedmiotu będą obejmowały wybrane zagadnienia z zakresu komputerowej redakcji map i atlasów.

Strona przedmiotu
2800-KPDT-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom podstaw praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu cyfrowego przetwarzania danych teledetekcyjnych służących badaniom i analizie stanu środowiska geograficznego.

Strona przedmiotu
2800-KONW1-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-KONW2-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-MGEO-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opracowanie oraz rozwijanie teorii i metodyki geoinformacji wobec założeń do poprawnego interpretowania przekazu kartograficznego, fotointerpretacyjnego, a także teledetekcyjnego.

Ułatwienie zrozumienia zasad obrazowania otaczającej rzeczywistości za pomocą wypracowanych metod kartograficznych.

Strona przedmiotu
2800-MSG-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-GISI-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie obsługi i użytkowania oprogramowania ArcGIS firmy ESRI.

Strona przedmiotu
2800-OPU-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy zaawansowanych umiejętności w zakresie pracy z wybranymi aplikacjami biurowymi.

Strona przedmiotu
2800-PGEF-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom wiedzy z wybranych zagadnień w zakresie podstaw geodezji i fotogrametrii cyfrowej.

Strona przedmiotu
2800-PPG-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawnych podstaw rozwijania infrastruktury INSPIRE – infrastruktury informacji przestrzennej – w ramach współpracy między Unią Europejską a jej państwami członkowskimi. W aspekcie prawnym zadanie to obejmuje proces harmonizowania podstaw prawnym tworzenia i rozwijania tej infrastruktury w państwach członkowskich oraz udostępniania danych społeczeństwu, jak również w ramach transgranicznej współpracy międzypaństwowej oraz w związku z wykonywaniem przez państwo członkowskie zobowiązań unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie ochrony środowiska (np. obszary Natura 2000).

Strona przedmiotu
2800-PZ-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka zawodowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PGEO-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PAI-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-SEMM2-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie współczesnych koncepcji i kierunków rozwoju geoinformacji środowiskowej. Opracowanie konspektu pracy magisterskiej. Wykonanie opracowania naukowego (pracy magisterskiej) Zreferowanie i dyskusja nad wybranymi problemami badawczymi poruszonymi w pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2800-SEMM3-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-SEMM4-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-SOPP-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem zajęć laboratoryjnych jest:

• zapoznanie słuchaczy z zasadami działania i budowy współczesnych systemów operacyjnych (Windows, UNIX, Linux) ich możliwościami i funkcjami oferowanymi użytkownikom oraz sposobami bezpiecznego korzystania z sieciowego systemu komputerowego;

• nabycie praktycznych umiejętności sprawnej i bezpiecznej pracy z systemem operacyjnym;

• wprowadzenie słuchaczy w podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne programowania, w szczególności, zapoznanie ich z terminologią i wybranymi zagadnieniami teorii algorytmów oraz elementami języka programowania;

• zdobycie praktycznych umiejętności implementacji prostych algorytmów.

Strona przedmiotu
2800-TSAM-GI-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do technologii sieciowych oraz aplikacji mobilnych wykorzystywanych w geoinformatyce.

Strona przedmiotu
2800-TSR-GI-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metodyka interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych; Geologiczna interpretacja danych teledetekcyjnych; Geomorfologiczna interpretacja danych teledetekcyjnych; Hydrologiczna interpretacja danych teledetekcyjnych; Glebowa i roślinna interpretacja danych teledetekcyjnych. Metodyka wykonywania map użytkowania Ziemi. Zasady regionalizacji geograficznej na podstawie obrazów satelitarnych

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)