Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajecia - gospodarka przestrzenna (s1) - rok akademicki 2022/23 2800-GP-S1-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2800-AK-GP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie krajobrazu w architekturze krajobrazu.

Strona przedmiotu
2800-AKR-GP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie audytu krajobrazowego. Podstawy prawne oraz zakres audytu krajobrazowego.

Strona przedmiotu
2800-CTBS-GP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z metodyką badań środowiska w ujęciu kompleksowym, ze szczególnym uwzględnieniem zależności i powiązań geoekosystemowych. Przeprowadzenie analizy głównych komponentów środowiska przyrodniczego mających wpływ na zagospodarowanie przestrzenne terenu.

Strona przedmiotu
2800-CTRR-GP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykonanie badań dotyczących rewitalizacji i rekultywacji określonego obszaru - fragmentu miejscowości (wiejskiej i miejskiej) oraz terenu zdegradowanego.

Strona przedmiotu
2800-CTBSE-GP-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przeprowadzenie badań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w oparciu o kwerendę terenową.

Strona przedmiotu
2800-DEM-GP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie w problematykę współczesnych zagadnień demograficznych: omówienie głównych podstaw teoretyczno-metodologicznych, pokazanie trendów i prawidłowości zdarzeń oraz procesów ludnościowych połączone z kształtowaniem umiejętności ich interpretowania.

Strona przedmiotu
2800-EM-GP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi skrótowe powtórzenie materiału szkoły średniej z rozszerzeniem definicji funkcji trygonometrycznych na dowolny kąt uzupełnionego o funkcje cyklometryczne, pochodne funkcji wymiernych i metody znajdowania ich ekstremów oraz podstawy geometrii analitycznej.

Strona przedmiotu
2800-FPUE-GP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-FSM-GP-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-GEOS-GP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu: gruntoznawstwa i mechaniki gruntów, parametrów geotechnicznych podłoża budowlanego, stateczność zboczy i zabezpieczenia przed ruchami masowymi.

Podstawowe wiadomości na temat ośrodków wodonośnych, zasoby wód podziemnych i ich ochrona.

Strona przedmiotu
2800-GPP-GP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zostaną omówione geozagrożenia wywoływane przez naturalnie oraz antropogeniczne zjawiska występujące na kuli ziemskiej, a zwłaszcza w Polsce. Omówiony zostanie system monitorowania tych zjawisk oraz sposoby ograniczania ich skutków w gospodarczej działalności człowieka, m.in. poprzez właściwe planowanie przestrzenne.

Strona przedmiotu
2800-GISGP-GP-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student potrafi wykorzystać oprogramowanie klasy GIS - MapInfo dla rozwiązania problemów z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej.

Strona przedmiotu
2800-GAIT-GPX-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-GOSLE-GPX-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studenta z głównymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki leśnej.

Strona przedmiotu
2800-GLR-GP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia przestawiane na wykładzie mają przybliżyć studentom zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. Szczególny nacisk jest kładziony na czynniki i bariery związane z rozwojem lokalnym i regionalnym a także kwestie związane z innowacyjnością regionu i poziomem przedsiębiorczości.

Strona przedmiotu
2800-GOZ-GPX-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z funkcjonowaniem gospodarki obiegu zamkniętego jako rozwiązania niektórych problemów środowiskowych współczesnego świata.

Strona przedmiotu
2800-GW-GP-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z podstawowymi metodami oceny wielkości zasobów wodnych, zasad gospodarowania nimi oraz metod ich ochrony, a także podstawowymi aktami prawnymi określającymi te zasady. Przedstawione zostaną warunki występowania wód podziemnych, formowania się ich własności fizyczno-chemicznych oraz aspekty związane z zagrożeniami dla jakości i ilości wód powierzchniowych i podziemnych.

Strona przedmiotu
2800-GZG-GP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przyswojenie teoretycznych i praktycznych podstaw użytkowania i ochrony gleb oraz zasad uwzględnienia i wykorzystania informacji o zasobach glebowych w gospodarce przestrzennej.

Strona przedmiotu
2800-GWR-GP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom podstawowej i praktycznej wiedzy w zakresie grafiki rastrowej i wektorowej.

Strona przedmiotu
2800-HPLAN-GPX-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Woda w pracach i projektach planistycznych dotyczących gospodarki wodnej. Czynniki kształtujące obieg wody w poszczególnych jednostkach hydrograficznych. Elementy dynamiki wód płynących mające związek z bezpieczeństwem obywateli i możliwością wykorzystania wody w gospodarce narodowej. Wpływ urbanizacji na kształtowanie się zasobów wodnych i możliwości zagospodarowania zasobów wodnych. Podstawowe dokumenty wymagane przez prawo polskie i prawo Unii Europejskiej w gospodarowaniu wodami. Rola społeczeństwa w tworzeniu Planów gospodarowania wodami.

Strona przedmiotu
2800-IPGP-GP-4-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie podstawowych informacji na temat przedsiębiorczości i innowacyjności w kontekście gospodarki przestrzennej.

Strona przedmiotu
2800-KTPL-GP-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-KWP-GP-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego ArchiCAD i AutoCAD w projektowaniu technicznym.

Strona przedmiotu
2800-KOS-GP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z problemami kształtowania środowiska. Ochrona przyrody w Polsce i na świecie. Monitoring środowiska.

Strona przedmiotu
2800-MT-GP-4-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma wiedzę na temat znaczenia marketingu terytorialnego dla rozwoju współczesnych miast i regionów.

Strona przedmiotu
2800-MAPSE-GP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami analiz społeczno-ekonomicznych, jak również wypracowanie umiejętności indywidualnej oraz w grupach pracy analitycznej.

Przyjęty cel osiągnięty zostanie m.in. poprzez:

- zapoznanie studentów z dostępnymi źródłami danych statystycznych oraz metodami ich pozyskiwania,

- zaznajomienie studentów z technikami badań i analiz społeczno-ekonomicznych,

- przygotowanie studentów do realizacji małych projektów badawczych,

- przekazanie studentom umiejętności prezentacji wyników badań.

Strona przedmiotu
2800-MBOF-GP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne kierunki i metody badań fizjograficznych i ich znacze-nie praktyczne. Metody realizacji opracowań fizjograficznych.

Strona przedmiotu
2800-MNST-GP-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami i narzędziami statystycznymi.

Strona przedmiotu
2800-MPZP-GP-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-OWI-GP-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje spektrum zagadnień związanych z problematyką ochrony wiedzy, a także wytworów wiedzy zarówno z punktu widzenia współczesnego przedsiębiorstwa, jak i samych twórców. Wykład odwołuje się do regulacji prawnych obowiązujących w Polsce i w Europie, opiera się na licznych przykładach i różnorodnych ujęciach prezentowanej problematyki.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką własności intelektualnej, a w szczególności możliwości ochrony i egzekwowania praw ochronnych dotyczących przedmiotów własności intelektualnej – głównie praw własności przemysłowej i prawa autorskiego. W efekcie student powinien orientować się w podstawowych kategoriach własności intelektualnej, umieć je rozpoznawać i charakteryzować.

Podstawową formą przedstawiania treści wykładowych jest prezentacja multimedialna.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)