Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajecia - turystyka i rekreacja (s2) - rok akademicki 2023/24 2800-TiR-S2-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2800-ACZW-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy treści z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i czasu wolnego. Student poznaje m.in. podstawowe pojęcia terminologiczne i uwarunkowania społeczno-pedagogiczne związane z czasem wolnym i rekreacją ruchową. Student przygotowuje się do zawodowej roli animatora czasu wolnego, przygotowując konspekt i program zajęć animacyjnych dla wybranych grup społecznych, zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

W miarę możliwości zajęcia są realizowane w sposób praktyczny i/lub terenowy.

Strona przedmiotu
2800-BWTS-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione zagrożenia zdrowia i życia podczas uprawiania turystyki, zasady i środki bezpieczeństwa wraz z metodami organizacyjnymi; postępowanie w sytuacjach zagrożeń i elementy pierwszej pomocy.

Strona przedmiotu
2800-KOMTU-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych związanych z turystyką:

• W biurze podróży

• Organizacja podróży kolejowych, lotniczych

• W gastronomii;

• W pracy przewodnickiej.

Strona przedmiotu
2800-KONW1-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci biorą udział w wykładach dotyczących szeroko rozumianej geografii. Na zajęciach prezentowane są wybrane problemy badawcze, dotychczasowe wyniki badań oraz postępy w realizacji prac dyplomowych. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do aktywnego udziału: jako prelegenci lub dyskutanci.

Strona przedmiotu
2800-KONW2-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-MBTSR-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w metodykę niezbędną do realizacji prac badawczych, w szczególności pracy magisterskiej, w zakresie badań w turystyce, sporcie i rekreacji. Studenci poznają zasady konstruowania kwestionariuszy i przeprowadzania badań ankietowych, statystyczne metody ich opracowywania, metody waloryzacji przestrzeni turystycznej itp.

Strona przedmiotu
2800-PPW-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się ze specyfiką pracy pilota wycieczek oraz zadaniami pilota jako przewodnika turystycznego poprzez aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach praktycznych (przygotowywanie

projektów wycieczek, planowanie trasy przejazdu, techniki wypowiedzi itp.). W trakcie zajęć omawiane są również sposoby rozwiązań

sytuacji problemowych, z którymi stykają się piloci wycieczek turystycznych.

Strona przedmiotu
2800-PRA-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obowiązkowe praktyki zawodowe stanowią nieodzowny element programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja, zaś ich podstawowym celem jest kształtowanie kompetencji studenta poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką.

Obowiązkowe praktyki zawodowe studentów, jako forma doskonalenia zawodowego, powinny być realizowane w instytucjach, których profil działalności jest w co najmniej znaczącym stopniu związany z kierunkiem studiów praktykanta. Wybór studentów jest każdorazowo weryfikowany i akceptowany przez osobę Pełnomocnika Dziekana WNoZiGP ds. Praktyk Zawodowych Studentów, jeszcze przed rozpoczęciem praktyk.

Strona przedmiotu
2800-RTP-KR-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-RTP-KP-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studenta z regionem kujawsko-pomorskim. Przedstawia położenie regionu w Polsce i w Europie oraz jego podział administracyjny oraz środowisko przyrodnicze (geologia, ukształtowanie terenu, klimat, wody oraz flora i fauna) i antropogeniczne w kontekście walorów turystycznych.

Strona przedmiotu
2800-RTP-PB-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami dotyczące środowiska geograficznego Pobrzeża Bałtyku, jego walorów turystycznych, a także społeczno-gospodarczych i środowiskowych konsekwencji rozwoju turystyki w regionach nadmorskich.

Strona przedmiotu
2800-RTP-SL-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studenta z regionem śląskim, z jego położeniem, środowiskiem geograficznym oraz jego walorami (przyrodniczymi, antropogenicznymi) i bazą turystyczną.

Strona przedmiotu
2800-RTP-TP-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje dotyczące środowiska geograficznego regionów Tatr i Pienin oraz ich walorów turystycznych. Baza turystyczna i jej rozwój. Rodzaje możliwej do uprawiania turystyki oraz ich cechy charakterystyczne. Specyfika turystyki górskiej w obszarach parków narodowych. Bezpieczeństwo turysty.

Strona przedmiotu
2800-RTP-WW-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studenta z walorami, rozwojem i organizacją turystyki na Wyspie Wolin. Kolejne tematy omawiają walory przyrodnicze i kulturowe regionu oraz znaczenie turystyki nadmorskiej. Ponadto daje możliwość poznania obiektów turystycznych wyspy Wolin, oceny atrakcyjności turystycznej, a także nabycia umiejętności oceny walorów turystycznych wyspy.

Strona przedmiotu
2800-RTS-AS-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć terenowych jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu turystyki obszaru Afryki Subsaharyjskiej na wybranych przykładach z różnych części regionu.

Strona przedmiotu
2800-RTS-BA-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studenta z walorami, szeroko rozumianym rozwojem, walorami i atrakcjami turystycznymi oraz uwarunkowaniami geopolitycznymi na obszarze Bałkanów. Kolejne tematy omawiają walory przyrodnicze i kulturowe tego regionu, znaczenie oraz terytorialne konteksty turystyki, w tym turystykę nadmorską, górską, krajoznawczą, kwalifikowaną, kulturową, miejską i obszarów wiejskich.

Strona przedmiotu
2800-RTS-NZ-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studenta z walorami, rozwojem i organizacją turystyki w Nowej Zelandii. Kolejne tematy omawiają walory przyrodnicze i kulturowe kraju, znaczenie organizacji turystyki oraz szczegółowo trzy terytorialne konteksty turystyki: geoturystykę, turystykę morską i nadmorską, rekreację.

Strona przedmiotu
2800-RTS-SP-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studenta z uwarunkowaniami rozwoju turystyki oraz walorami, rozwojem i organizacją turystyki w państwach sąsiadujących z Polską. Charakteryzowane są mawiają walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych państw regionu, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej turystyki krajoznawczej i kulturowej (miejsca, obiekty, wybrane produkty turystyczne),a także miejsc rekreacji.

Strona przedmiotu
2800-RTS-SK-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje dotyczące środowiska geograficznego krajów skandynawskich oraz ich walorów turystycznych. Rodzaje możliwej do uprawiania turystyki oraz ich cechy charakterystyczne. Specyfika turystyki górskiej i bezpieczeństwo turysty. Parki Narodowe Skandynawii.

Strona przedmiotu
2800-RTS-SZ-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studenta z walorami, rozwojem i organizacją turystyki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Kolejne tematy omawiają walory przyrodnicze i kulturowe kraju, znaczenie i organizację turystyki oraz szczegółowo terytorialne konteksty turystyki a także m.in. turystykę rodzinną itd.

Strona przedmiotu
2800-RTS-TK-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z walorami, rozwojem i organizacją turystyki w Tajlandii, Kambodży i na wybranych Wyspach Kanaryjskich. W zarysie zostaną omówione walory przyrodnicze i kulturowe oraz terytorialne konteksty turystyki wymienionych regionów.

Strona przedmiotu
2800-RTS-MS-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studenta z walorami, rozwojem i organizacją turystyki na wyspach Morza Śródziemnego, a także odmiennością tych wysp pod względem przyrodniczym i kulturowym. Kolejne tematy obejmują genezę i zasoby naturalne wysp, specyfikę przyrodniczą i kulturową, ważne wydarzenia historyczne, organizację i formy turystyki, wielkość ruchu turystycznego, funkcjonowanie transportu między wyspami i w ich obrębie, typy plaż i szlaków turystycznych, niebezpieczeństwa grożące turystom przebywającym na wyspach o potencjalnie wysokim zagrożeniu wystąpienia trzęsień Ziemi.

Strona przedmiotu
2800-SEMM2-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opracowanie konspektu pracy dyplomowej. Wykonanie opracowania naukowego (pracy dyplomowej). Zreferowanie i dyskusja nad wybranymi problemami badawczymi poruszonymi w pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2800-SEMM3-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-SEMM4-TIR-2-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-ZKSW-TIR-1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu kulturoznawstwa i antropologii kultury, wybranych obszarów poszczególnych kontynentów. Studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic w różnych aspektach życia i gospodarowania poszczególnych kręgów kulturowych świata, a także z problematyką przemian zachodzących dawniej i obecnie na skutek procesów kolonializmu, postkolonializmu, globalizacji (przeobrażenia społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne oraz ich znaczenie dla kontekstów lokalnych).

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)