Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wydział Chemii - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
0600-S2-CHEMOKOP Chemokop - kierunek zamawany Lista przedmiotów
0600-S3-DSC Doktoranckie Studium Chemii Lista przedmiotów
0600-S2-CM Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2 Lista przedmiotów
0600-S3-ISDMP Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze Lista przedmiotów
0600-S2-ChK-W Kierunek: Chemia kosmetyczna - przedmioty do wyboru Lista przedmiotów
0600-S2-ChK-sem1 Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 1 Lista przedmiotów
0600-S2-ChK-sem2 Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 2 Lista przedmiotów
0600-S2-ChK-sem3 Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3 Lista przedmiotów
0600-S2-ChK-sem4 Kierunek: Chemia kosmetyczne - semestr 4 Lista przedmiotów
0600-MWT-sem6 Makrokierunek: Materialy współczesnych technologii - Semestr 6 Lista przedmiotów
0600-MWT-sem1 Makrokierunek: Materiały współczesnych technologii - Semestr 1 Lista przedmiotów
0600-MWT-sem2 Makrokierunek: Materiały współczesnych technologii - Semestr 2 Lista przedmiotów
0600-MWT-sem3 Makrokierunek: Materiały współczesnych technologii - Semestr 3 Lista przedmiotów
0600-MWT-sem4 Makrokierunek: Materiały współczesnych technologii - Semestr 4 Lista przedmiotów
0600-MWT-sem5 Makrokierunek: Materiały współczesnych technologii - Semestr 5 Lista przedmiotów
0600-MWT-sem7 Makrokierunek: Materiały współczesnych technologii - Semestr 7 Lista przedmiotów
0600-PS-BHP Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” Lista przedmiotów
0600-PS-AOS Podyplomowe Studium Analityki w Ochronie Środowiska Lista przedmiotów
0600-PMGR Pracownia magisterska (drugi stopień) Lista przedmiotów
0600-s1-CM Przedmioty Chemii Medycznej Lista przedmiotów
0600-S/E Przedmioty dla studentów z programu Socrates/Erasmus Lista przedmiotów
0600-S1-CTZ-WYB Przedmioty do wyboru - Chemia i technologia żywności, studia stacjonarne I stopnia (S1) Lista przedmiotów
0600-S1-ChK-WYB Przedmioty do wyboru - Chemia kosmetyczna, studia stacjonarne I stopnia (S1) Lista przedmiotów
0600-MWT-W Przedmioty do wyboru - Materiały współczesnych Technologii Lista przedmiotów
0600-S1-WYB Przedmioty do wyboru - stacjonarne studia pierwszego stopnia (S1) Lista przedmiotów
0600-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii Lista przedmiotów
0600-MWT-SP Przedmioty specjalnościowe - Materiały Współczesnych Technologii Lista przedmiotów
0600-S2-SP/W Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia drugiego stopnia (S2) Lista przedmiotów
0600-S1-SP/W Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia pierwszego stopnia (S1) Lista przedmiotów
0600-SPD Seminaria i praca dyplomowa Lista przedmiotów
0600-MGR Seminarium i praca magisterska (drugi stopień) Lista przedmiotów
0600-S1-Spec Specjalności studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia Lista przedmiotów
0600-S2-Spec Specjalności studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia Lista przedmiotów
0600-MWT-Spec Specjalności studiów stacjonarnych inżynierskich: Materiały Współczesnych Technologii Lista przedmiotów
0600-S2-ChAM-WYB Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Przedmioty do wyboru Lista przedmiotów
0600-S2-ChAM-sem1 Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Semestr 1 Lista przedmiotów
0600-S2-ChAM-sem2 Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Semestr 2 Lista przedmiotów
0600-S2-ChAM-sem3 Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Semestr 3 Lista przedmiotów
0600-S2-ChAM-sem4 Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Semestr 4 Lista przedmiotów
0600-S2-sem1 Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 1 Lista przedmiotów
0600-S2-sem2 Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 2 Lista przedmiotów
0600-S2-sem3 Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 3 Lista przedmiotów
0600-S2-sem4 Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 4 Lista przedmiotów
0-600-S1-CTZ-sem2 Stacjonarne studia I stopnia - kierunek: Chemia i technologia żywności - semestr 2 Lista przedmiotów
0600-S1-sem1 Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 1 Lista przedmiotów
0600-S1-sem2 Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 2 Lista przedmiotów
0600-S1-sem3 Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 3 Lista przedmiotów
0600-S1-sem4 Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 4 Lista przedmiotów
0600-S1-sem5 Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 5 Lista przedmiotów
0600-S1-sem6 Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 6 Lista przedmiotów
0600-N1 Studia niestacjonarne I stopnia Lista przedmiotów
0600-N2 Studia niestacjonarne II stopnia Lista przedmiotów
0600-PS-RCh Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego Lista przedmiotów
0600-S1-EN-sem3 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek chemia - semestr 3 j. angielski Lista przedmiotów
0600-S1-EN-sem4 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: chemia - semestr 4 j. angielski Lista przedmiotów
0600-S1-EN-sem5 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: chemia - semestr 5 j. angielski Lista przedmiotów
0600-S1-EN-sem6 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: chemia - semestr 6 j. angielski Lista przedmiotów
0600-S1-ChK-sem1 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 1 Lista przedmiotów
0600-S1-ChK-sem2 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 2 Lista przedmiotów
0600-S1-ChK-sem3 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3 Lista przedmiotów
0600-S1-ChK-sem4 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 4 Lista przedmiotów
0600-S1-ChK-sem5 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 5 Lista przedmiotów
0600-S1-ChK-sem6 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 6 Lista przedmiotów
0600-S1-CM-sem1 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 1 Lista przedmiotów
0600-S1-CM-sem2 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 2 Lista przedmiotów
0600-S1-CM-sem3 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 3 Lista przedmiotów
0600-S1-CM-sem4 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 4 Lista przedmiotów
0600-S1-TP-sem1 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem Lista przedmiotów
0600-S1-TP-sem2 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem Lista przedmiotów
0600-S1-TP-sem3 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem Lista przedmiotów
0600-S1-TP-sem4 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem Lista przedmiotów
0600-S1-TP-sem5 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem Lista przedmiotów
0600-S1-TP-sem6 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem Lista przedmiotów
0600-S1-TP-sem7 Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem Lista przedmiotów
0600-S1-TP-sem7-chem Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem Lista przedmiotów
0600-S1-TP-sem7-środ Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem Lista przedmiotów
0600-S1-CM-sem5 Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 5 Lista przedmiotów
0600-S1-CM-sem6 Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 6 Lista przedmiotów
0600-S1-MWT-sem1-N Studia stacjonarne I stopnia - Materiały Współczesnych Technologii - sem 1 - od 2015/16 Lista przedmiotów
0600-S1-MWT-sem2-N Studia stacjonarne I stopnia - Materiały Współczesnych Technologii - sem 2 - od 2015/16 Lista przedmiotów
0600-S1-MWT-sem3-N Studia stacjonarne I stopnia - Materiały Współczesnych Technologii - sem 3 - od 2015/16 Lista przedmiotów
0600-S1-MWT-sem4-N Studia stacjonarne I stopnia - Materiały Współczesnych Technologii - sem 4 - od 2015/16 Lista przedmiotów
0600-S1-MWT-sem5-MPK Studia stacjonarne I stopnia - MWT - sem 5 - Materiały polimerowe i kompozytowe - od 2015/16 Lista przedmiotów
0600-S1-MWT-sem5-TN Studia stacjonarne I stopnia - MWT - sem 5 - Technologie nanomateriałów - od 2015/16 Lista przedmiotów
0600-S1-MWT-sem6-MPK Studia stacjonarne I stopnia - MWT - sem 6 - Materiały polimerowe i kompozytowe - od 2015/16 Lista przedmiotów
0600-S1-MWT-sem6-TN Studia stacjonarne I stopnia - MWT - sem 6 - Materiały polimerowe i kompozytowe - od 2015/16 Lista przedmiotów
0600-S1-MWT-sem7-MPK Studia stacjonarne I stopnia - MWT - sem 7 - Materiały polimerowe i kompozytowe - od 2015/16 Lista przedmiotów
0600-S1-MWT-sem7-TN Studia stacjonarne I stopnia - MWT - sem 7 - Materiały polimerowe i kompozytowe - od 2015/16 Lista przedmiotów
0600-S1-CB Studia stacjonarne I stopnia - specjalność: Nauczanie chemii i biologii Lista przedmiotów
0600-S2 Studia stacjonarne II stopnia - przedmioty do wyboru Lista przedmiotów
0600-S2-CKR-sem1 studia stacjonarne II stopnia, chemia kryminalistyczna semestr 1 Lista przedmiotów
0600-S2-CKR-sem2 studia stacjonarne II stopnia, chemia kryminalistyczna semestr 2 Lista przedmiotów
0600-S2-CKR-sem3 studia stacjonarne II stopnia, chemia kryminalistyczna semestr 3 Lista przedmiotów
0600-S2-CKR-sem4 studia stacjonarne II stopnia, chemia kryminalistyczna semestr 4 Lista przedmiotów
0600-S2-EN-sem2 studia stacjonarne II stopnia, Chemistry of Advanced Materials semestr 2 Lista przedmiotów
0600-S2-EN-sem4 studia stacjonarne II stopnia, Chemistry of Advanced Materials semestr 4 Lista przedmiotów
0600-SD-Ch Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Lista przedmiotów
0600-S1-ZUCH Zajecia w ramach projektu ZUCH Lista przedmiotów
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)