Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wydział Humanistyczny - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
25510291-AIMP Academic English in multicultural perspectives (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510225-O-11 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku Lista przedmiotów
25510225-O-21 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku Lista przedmiotów
25510225-O-31 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku Lista przedmiotów
25510225-O-12 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku Lista przedmiotów
25510225-O-22 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku Lista przedmiotów
25510225-O-32 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku Lista przedmiotów
25510212-s1-ProJez Grupa proseminariów językoznawczych (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510212-s1-ProKul Grupa proseminariów kulturoznawczych (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510212-s1-ProLit Grupa proseminariów literaturoznawczych Lista przedmiotów
25510214-22-JS Język słowiański - do wyboru - II rok filologii rosyjskiej s1 Lista przedmiotów
25510214-31-JS Język słowiański - do wyboru - III rok filologii rosyjskiej s1 Lista przedmiotów
25510312-s2GER-JS Języki specjalistyczne - filologia germańska s2 (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510215-LJO-22 Lektorat języka obcego - II rok filologii włoskiej s1 Lista przedmiotów
25510215-LJO-31 Lektorat języka obcego - III rok filologii włoskiej s1 Lista przedmiotów
2500-s1-LEKT-2L-60 Lektoraty języków obcych - 2 rok, semestr letni - 60 godzin Lista przedmiotów
2500-s1-LEKT-3Z-60 Lektoraty języków obcych - 3 rok, semestr zimowy - 60 godzin Lista przedmiotów
25510310-11MFL Media, film, literature - grupa do wymagań etapowych - I rok s2 Lista przedmiotów
25510310-12-MFT Media, film, theatre - grupa do wymagań etapowych - I rok s2 Lista przedmiotów
25510202-MDW-22 Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr letni Lista przedmiotów
25510202-MDW-21 Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy Lista przedmiotów
25510202-MDW-31 Moduły do wyboru - III rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy Lista przedmiotów
25520307-PNJA-2 Praktyczna nauka języka angielskiego drugi rok n2 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510312-s2GER-PS Proseminaria specjalistyczne - filologia germańska s2 (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510217-PJ-22 Przedmiot językoznawczy (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510217-PJ-31 Przedmiot językoznawczy (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510306-PKier-11-s2 Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25520310-O-12 Przedmioty dla 1 roku w semestrze letnim filologia angielska studia niestacjonarne Lista przedmiotów
25520310-O-11 Przedmioty dla 1 roku w semestrze zimowym filologia angielska studia niestacjonarne Lista przedmiotów
25510216-11-S1 Przedmioty dla 1 semestru 1 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-11-O Przedmioty dla 1 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510216-21-S1 Przedmioty dla 1 semestru 2 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-21-O Przedmioty dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510216-31-S1 Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-31-O Przedmioty dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25520310-O-22 Przedmioty dla 2 roku w semestrze letnim filologia angielska studia niestacjonarne Lista przedmiotów
25520310-O-21 Przedmioty dla 2 roku w semestrze zimowym filologia angielska studia niestacjonarne Lista przedmiotów
25510216-12-S1 Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-12-O Przedmioty dla 2 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510216-22-S1 Przedmioty dla 2 semestru 2 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-22-O Przedmioty dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510216-32-S1 Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-32-O Przedmioty dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510278-IIL Przedmioty dla II roku w semestrze letnim lingwistyki język francuski z językiem arabskim s1 Lista przedmiotów
25510278-IIZ Przedmioty dla II roku w semestrze zimowym lingwistyki język francuski z językiem arabskim s1 Lista przedmiotów
25510278-IIIL Przedmioty dla III roku w semestrze letnim lingwistyki język francuski z językiem arabskim s1 Lista przedmiotów
25510278-IIIZ Przedmioty dla III roku w semestrze zimowym lingwistyki język francuski z językiem arabskim s1 Lista przedmiotów
25510255-FK-s1K Przedmioty do wyboru - Fakultet kulturoznawczy Lista przedmiotów
25510204-PdW-21 Przedmioty do wyboru - ling. stos. j. rosyjski z j. czeskim II rok 1 semestr Lista przedmiotów
25510204-PdW-22-1 Przedmioty do wyboru - ling. stos. j. rosyjski z j. czeskim II rok 2 semestr - grupa 1 Lista przedmiotów
25510204-PdW-22-2 Przedmioty do wyboru - ling. stos. j. rosyjski z j. czeskim II rok 2 semestr - grupa 2 Lista przedmiotów
25510204-PdW-31-1 Przedmioty do wyboru - ling. stos. j. rosyjski z j. czeskim III rok 1 semestr - grupa 1 Lista przedmiotów
25510204-PdW-31-2 Przedmioty do wyboru - ling. stos. j. rosyjski z j. czeskim III rok 1 semestr - grupa 2 Lista przedmiotów
25510355-PdW-11-s2K Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 11 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
25510355-PdW-12-s2K Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 12 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
25510355-PdW-21-s2K Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 21 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
25510306-11-s2 Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 11 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510306-12-s2 Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 12 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510306-21-s2 Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 21 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510255-PWKS-31-s1K Przedmioty do wyboru z dziedziny korespondencji sztuk - 31 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-WOW-31-s1K Przedmioty do wyboru z wiedzy o kulturze współczesnej - 31 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-PWNM-31-s1K Przedmioty do wyboru z zakresu nowych mediów - 31 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510236-s1-FAKL Przedmioty fakultatywne na II i III roku sem. letni fiologii germańskiej - s1 Lista przedmiotów
25510236-s1-FAKZ Przedmioty fakultatywne na II i III roku sem. zimowy filologii germańskiej - s1 Lista przedmiotów
25510312-s2GER1L Przedmioty filologii germańskiej dla I roku w sem. letnim s2 Lista przedmiotów
25510312-s2GER1Z Przedmioty filologii germańskiej dla I roku w sem. zimowym s2 Lista przedmiotów
25510312-s2GER2L Przedmioty filologii germańskiej dla II roku w sem. letnim s2 Lista przedmiotów
25510312-s2GER2Z Przedmioty filologii germańskiej dla II roku w sem. zimowym s2 Lista przedmiotów
25510215-O-11 Przedmioty I roku 1 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510215-O-12 Przedmioty I roku 2 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510212-s1-IL Przedmioty I roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia Lista przedmiotów
25510212-s1-IZ Przedmioty I roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia Lista przedmiotów
25510215-O-21 Przedmioty II roku 1 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510287-O-21 Przedmioty II roku 1 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim Lista przedmiotów
25510215-O-22 Przedmioty II roku 2 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510287-O-22 Przedmioty II roku 2 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim Lista przedmiotów
25510294-2L Przedmioty II roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim Lista przedmiotów
25510294-2Z Przedmioty II roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim Lista przedmiotów
25510212-s1-IIL Przedmioty II roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I st. Lista przedmiotów
25510212-s1-IIZ Przedmioty II roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I st. Lista przedmiotów
25510215-O-31 Przedmioty III roku 1 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510287-O-31 Przedmioty III roku 1 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim Lista przedmiotów
25510215-O-32 Przedmioty III roku 2 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510287-O-32 Przedmioty III roku 2 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim Lista przedmiotów
25510294-3L Przedmioty III roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim Lista przedmiotów
25510294-3Z Przedmioty III roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim Lista przedmiotów
25510212-s1-IIIL Przedmioty III roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia 1 st. Lista przedmiotów
25510212-s1-IIIZ Przedmioty III roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia 1 st. Lista przedmiotów
25510206-PKIE-11-s1 Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PKIE-12-s1 Przedmioty kierunkowe - 12 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510306-PKier-12-s2 Przedmioty kierunkowe - 12 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510206-PKIE-21-s1 Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510306-PKier-21-s2 Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510206-PKIE-22-s1 Przedmioty kierunkowe - 22 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510306-PKier-22-s2 Przedmioty kierunkowe - 22 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510206-PKIE-31-s1 Przedmioty kierunkowe - 31 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PKIE-32-s1 Przedmioty kierunkowe - 32 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510306-SN-PN-21-s2 Przedmioty kształcenia nauczycielskiego - 21 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510306-SN-PN-22-s2 Przedmioty kształcenia nauczycielskiego - 22 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510355-PKO-11-s2K Przedmioty kształcenia ogólnego - 11 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)