Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wydział Humanistyczny - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
25510291-AIMP Academic English in multicultural perspectives (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510225-O-11 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku Lista przedmiotów
25510225-O-21 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku Lista przedmiotów
25510225-O-31 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku Lista przedmiotów
25510225-O-12 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku Lista przedmiotów
25510225-O-22 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku Lista przedmiotów
25510225-O-32 Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku Lista przedmiotów
25510212-s1-ProJez Grupa proseminariów językoznawczych (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510212-s1-ProKul Grupa proseminariów kulturoznawczych (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510212-s1-ProLit Grupa proseminariów literaturoznawczych Lista przedmiotów
25510214-22-JS Język słowiański - do wyboru - II rok filologii rosyjskiej s1 Lista przedmiotów
25510214-31-JS Język słowiański - do wyboru - III rok filologii rosyjskiej s1 Lista przedmiotów
25510312-s2GER-JS Języki specjalistyczne - filologia germańska s2 (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510215-LJO-22 Lektorat języka obcego - II rok filologii włoskiej s1 Lista przedmiotów
25510215-LJO-31 Lektorat języka obcego - III rok filologii włoskiej s1 Lista przedmiotów
2500-s1-LEKT-2L-60 Lektoraty języków obcych - 2 rok, semestr letni - 60 godzin Lista przedmiotów
2500-s1-LEKT-3Z-60 Lektoraty języków obcych - 3 rok, semestr zimowy - 60 godzin Lista przedmiotów
25510310-11MFL Media, film, literature - grupa do wymagań etapowych - I rok s2 Lista przedmiotów
25510310-12-MFT Media, film, theatre - grupa do wymagań etapowych - I rok s2 Lista przedmiotów
25510202-MDW-22 Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr letni Lista przedmiotów
25510202-MDW-21 Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy Lista przedmiotów
25510202-MDW-31 Moduły do wyboru - III rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy Lista przedmiotów
25520307-PNJA-2 Praktyczna nauka języka angielskiego drugi rok n2 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510312-s2GER-PS Proseminaria specjalistyczne - filologia germańska s2 (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510217-PJ-22 Przedmiot językoznawczy (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510217-PJ-31 Przedmiot językoznawczy (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510306-PKier-11-s2 Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25520310-O-12 Przedmioty dla 1 roku w semestrze letnim filologia angielska studia niestacjonarne Lista przedmiotów
25520310-O-11 Przedmioty dla 1 roku w semestrze zimowym filologia angielska studia niestacjonarne Lista przedmiotów
25510216-11-S1 Przedmioty dla 1 semestru 1 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-11-O Przedmioty dla 1 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510216-21-S1 Przedmioty dla 1 semestru 2 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-21-O Przedmioty dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510216-31-S1 Przedmioty dla 1 semestru 3 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-31-O Przedmioty dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25520310-O-22 Przedmioty dla 2 roku w semestrze letnim filologia angielska studia niestacjonarne Lista przedmiotów
25520310-O-21 Przedmioty dla 2 roku w semestrze zimowym filologia angielska studia niestacjonarne Lista przedmiotów
25510216-12-S1 Przedmioty dla 2 semestru 1 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-12-O Przedmioty dla 2 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510216-22-S1 Przedmioty dla 2 semestru 2 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-22-O Przedmioty dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510216-32-S1 Przedmioty dla 2 semestru 3 roku japonistyki Lista przedmiotów
25510210-32-O Przedmioty dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510278-IIL Przedmioty dla II roku w semestrze letnim lingwistyki język francuski z językiem arabskim s1 Lista przedmiotów
25510278-IIZ Przedmioty dla II roku w semestrze zimowym lingwistyki język francuski z językiem arabskim s1 Lista przedmiotów
25510278-IIIL Przedmioty dla III roku w semestrze letnim lingwistyki język francuski z językiem arabskim s1 Lista przedmiotów
25510278-IIIZ Przedmioty dla III roku w semestrze zimowym lingwistyki język francuski z językiem arabskim s1 Lista przedmiotów
25510255-FK-s1K Przedmioty do wyboru - Fakultet kulturoznawczy Lista przedmiotów
25510204-PdW-21 Przedmioty do wyboru - ling. stos. j. rosyjski z j. czeskim II rok 1 semestr Lista przedmiotów
25510204-PdW-22-1 Przedmioty do wyboru - ling. stos. j. rosyjski z j. czeskim II rok 2 semestr - grupa 1 Lista przedmiotów
25510204-PdW-22-2 Przedmioty do wyboru - ling. stos. j. rosyjski z j. czeskim II rok 2 semestr - grupa 2 Lista przedmiotów
25510204-PdW-31-1 Przedmioty do wyboru - ling. stos. j. rosyjski z j. czeskim III rok 1 semestr - grupa 1 Lista przedmiotów
25510204-PdW-31-2 Przedmioty do wyboru - ling. stos. j. rosyjski z j. czeskim III rok 1 semestr - grupa 2 Lista przedmiotów
25510355-PdW-11-s2K Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 11 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
25510355-PdW-12-s2K Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 12 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
25510355-PdW-21-s2K Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 21 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
25510306-11-s2 Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 11 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510306-12-s2 Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 12 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510306-21-s2 Przedmioty do wyboru w ramach specjalności/specjalizacji - 21 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510255-PWKS-31-s1K Przedmioty do wyboru z dziedziny korespondencji sztuk - 31 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-WOW-31-s1K Przedmioty do wyboru z wiedzy o kulturze współczesnej - 31 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-PWNM-31-s1K Przedmioty do wyboru z zakresu nowych mediów - 31 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510236-s1-FAKL Przedmioty fakultatywne na II i III roku sem. letni fiologii germańskiej - s1 Lista przedmiotów
25510236-s1-FAKZ Przedmioty fakultatywne na II i III roku sem. zimowy filologii germańskiej - s1 Lista przedmiotów
25510312-s2GER1L Przedmioty filologii germańskiej dla I roku w sem. letnim s2 Lista przedmiotów
25510312-s2GER1Z Przedmioty filologii germańskiej dla I roku w sem. zimowym s2 Lista przedmiotów
25510312-s2GER2L Przedmioty filologii germańskiej dla II roku w sem. letnim s2 Lista przedmiotów
25510312-s2GER2Z Przedmioty filologii germańskiej dla II roku w sem. zimowym s2 Lista przedmiotów
25510215-O-11 Przedmioty I roku 1 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510215-O-12 Przedmioty I roku 2 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510212-s1-IL Przedmioty I roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia Lista przedmiotów
25510212-s1-IZ Przedmioty I roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I stopnia Lista przedmiotów
25510215-O-21 Przedmioty II roku 1 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510287-O-21 Przedmioty II roku 1 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim Lista przedmiotów
25510215-O-22 Przedmioty II roku 2 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510287-O-22 Przedmioty II roku 2 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim Lista przedmiotów
25510294-2L Przedmioty II roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim Lista przedmiotów
25510294-2Z Przedmioty II roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim Lista przedmiotów
25510212-s1-IIL Przedmioty II roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia stacjonarne I st. Lista przedmiotów
25510212-s1-IIZ Przedmioty II roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia stacjonarne I st. Lista przedmiotów
25510215-O-31 Przedmioty III roku 1 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510287-O-31 Przedmioty III roku 1 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim Lista przedmiotów
25510215-O-32 Przedmioty III roku 2 semestru filologii włoskiej (s1) Lista przedmiotów
25510287-O-32 Przedmioty III roku 2 semestru lingwistyki język włoski z językiem hiszpańskim Lista przedmiotów
25510294-3L Przedmioty III roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim Lista przedmiotów
25510294-3Z Przedmioty III roku lingwistyki stosowanej język francuski z hiszpańskim Lista przedmiotów
25510212-s1-IIIL Przedmioty III roku w semestrze letnim filologii germańskiej - studia 1 st. Lista przedmiotów
25510212-s1-IIIZ Przedmioty III roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia 1 st. Lista przedmiotów
25510206-PKIE-11-s1 Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PKIE-12-s1 Przedmioty kierunkowe - 12 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510306-PKier-12-s2 Przedmioty kierunkowe - 12 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510206-PKIE-21-s1 Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510306-PKier-21-s2 Przedmioty kierunkowe - 21 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510206-PKIE-22-s1 Przedmioty kierunkowe - 22 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510306-PKier-22-s2 Przedmioty kierunkowe - 22 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510206-PKIE-31-s1 Przedmioty kierunkowe - 31 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PKIE-32-s1 Przedmioty kierunkowe - 32 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510306-SN-PN-21-s2 Przedmioty kształcenia nauczycielskiego - 21 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510306-SN-PN-22-s2 Przedmioty kształcenia nauczycielskiego - 22 - filologia polska s2 Lista przedmiotów
25510355-PKO-11-s2K Przedmioty kształcenia ogólnego - 11 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
25510355-PKO-21-s2K Przedmioty kształcenia ogólnego - 21 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
25510355-PKO-22-s2K Przedmioty kształcenia ogólnego - 22 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
25510355-PKO-12-s2K Przedmioty kształcenia ogólnego -12 - Kulturoznawstwo s2 Lista przedmiotów
25510291-O-11 Przedmioty obowiązkowe - 11 - Komparatystyka literacko-kulturowa s1 Lista przedmiotów
25510202-O-11 Przedmioty obowiązkowe - 11 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1 Lista przedmiotów
25510291-O-12 Przedmioty obowiązkowe - 12 - Komparatystyka literacko-kulturowa s1 Lista przedmiotów
25510202-O-12 Przedmioty obowiązkowe - 12 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1 Lista przedmiotów
25510291-O-21 Przedmioty obowiązkowe - 21 - Komparatystyka literacko-kulturowa s1 Lista przedmiotów
25510202-O-21 Przedmioty obowiązkowe - 21 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1 Lista przedmiotów
25510204-O-21 Przedmioty obowiązkowe - 21 - lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim s1 Lista przedmiotów
25510208-O-21 Przedmioty obowiązkowe - 21 - logopedia s1 Lista przedmiotów
25510291-O-22 Przedmioty obowiązkowe - 22 - Komparatystyka literacko-kulturowa s1 Lista przedmiotów
25510202-O-22 Przedmioty obowiązkowe - 22 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1 Lista przedmiotów
25510204-O-22 Przedmioty obowiązkowe - 22 - lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim s1 Lista przedmiotów
25510208-O-22 Przedmioty obowiązkowe - 22 - logopedia s1 Lista przedmiotów
25510291-O-31 Przedmioty obowiązkowe - 31 - Komparatystyka literacko-kulturowa s1 Lista przedmiotów
25510202-O-31 Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1 Lista przedmiotów
25510204-O-31 Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim s1 Lista przedmiotów
25510208-O-31 Przedmioty obowiązkowe - 31 - logopedia s1 Lista przedmiotów
25510291-O-32 Przedmioty obowiązkowe - 32 - Komparatystyka literacko-kulturowa s1 Lista przedmiotów
25510202-O-32 Przedmioty obowiązkowe - 32 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1 Lista przedmiotów
25510204-O-32 Przedmioty obowiązkowe - 32 - lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim s1 Lista przedmiotów
25510208-O-32 Przedmioty obowiązkowe - 32 - logopedia s1 Lista przedmiotów
25510211-11 Przedmioty obowiązkowe - I rok 1 semestr - filologia bałkańska s1 Lista przedmiotów
25510311-O-11 Przedmioty obowiązkowe - I rok 1 semestr - filologia bałkańska s2 Lista przedmiotów
25510211-12 Przedmioty obowiązkowe - I rok 2 semestr - filologia bałkańska s1 Lista przedmiotów
25510311-O-12 Przedmioty obowiązkowe - I rok 2 semestr - filologia bałkańska s2 Lista przedmiotów
25510211-21 Przedmioty obowiązkowe - II rok 1 semestr - filologia bałkańska s1 Lista przedmiotów
25510311-O-21 Przedmioty obowiązkowe - II rok 1 semestr - filologia bałkańska s2 Lista przedmiotów
25510211-22 Przedmioty obowiązkowe - II rok 2 semestr - filologia bałkańska s1 Lista przedmiotów
25510311-O-22 Przedmioty obowiązkowe - II rok 2 semestr - filologia bałkańska s2 Lista przedmiotów
25510211-31 Przedmioty obowiązkowe - III rok 1 semestr - filologia bałkańska s1 Lista przedmiotów
25510211-32 Przedmioty obowiązkowe - III rok 2 semestr - filologia bałkańska s1 Lista przedmiotów
25510201-1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1 Lista przedmiotów
25510205-O-1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej jako obcej s1 Lista przedmiotów
25510313-O-1L-S2 Przedmioty obowiązkowe dla I roku w semestrze letnim - filologia romańska s2 Lista przedmiotów
25510313-O-1Z-S2 Przedmioty obowiązkowe dla I roku w semestrze zimowym - filologia romańska s2 Lista przedmiotów
25510201-2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1 Lista przedmiotów
25510205-O-2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej jako obcej s1 Lista przedmiotów
25510313-O-2L-s2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku w semestrze letnim - filologia romańska s2 Lista przedmiotów
25510313-O-2Z-s2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku w semestrze zimowym - filologia romańska s2 Lista przedmiotów
25510201-3 Przedmioty obowiązkowe dla III roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1 Lista przedmiotów
25510205-O-3 Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej jako obcej s1 Lista przedmiotów
25510338-O-IIZNA-s2 Przedmioty obowiązkowe II rok semestr zimowy s2 spec. nauczycielska filologia romańska Lista przedmiotów
25510214-11-s1 Przedmioty obowiązkowe, I rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1) Lista przedmiotów
25510314-11-s2 Przedmioty obowiązkowe, I rok 1 semestr, filologia rosyjska (s2) Lista przedmiotów
25510214-12-s1 Przedmioty obowiązkowe, I rok 2 semestr, filologia rosyjska (s1) Lista przedmiotów
25510314-12-s2 Przedmioty obowiązkowe, I rok 2 semestr, filologia rosyjska (s2) Lista przedmiotów
25510214-21-s1 Przedmioty obowiązkowe, II rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1) Lista przedmiotów
25510314-21-s2 Przedmioty obowiązkowe, II rok 1 semestr, filologia rosyjska (s2) Lista przedmiotów
25510214-22-s1 Przedmioty obowiązkowe, II rok 2 semestr, filologia rosyjska (s1) Lista przedmiotów
25510314-22-s2 Przedmioty obowiązkowe, II rok 2 semestr, filologia rosyjska (s2) Lista przedmiotów
25510214-31-s1 Przedmioty obowiązkowe, III rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1) Lista przedmiotów
25510214-32-s1 Przedmioty obowiązkowe, III rok 2 semestr, filologia rosyjska (s1) Lista przedmiotów
25510300-WH-SN Przedmioty ogólnowydziałowe - specjalność nauczycielska - S2 Lista przedmiotów
25710300-1-PSE Przedmioty pierwszego semestru studiów podyplomowych w zakresie etnologii Lista przedmiotów
25510255-KDW-11 Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 11 - kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-KDW-12 Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 12 - kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-KDW-21 Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-KDW-22 Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 22 - kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-KDW-31 Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 31 - kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-KDW-32 Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 32 - kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-KS-11 Przedmioty spec. Kultura Słowian - 11 - kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
255510255-KS-11 Przedmioty spec. Kultura Słowian - 11 - kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-KS-12 Przedmioty spec. Kultura Słowian - 12 - kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
255510255-KS-12 Przedmioty spec. Kultura Słowian - 12 - kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-OG-11-s1K Przedmioty spec. ogólna - 11 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-OG-21-s1K Przedmioty spec. ogólna - 21 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-OG-22-s1K Przedmioty spec. ogólna - 22 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-OG-31-s1K Przedmioty spec. ogólna - 31 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-OG-32-s1K Przedmioty spec. ogólna - 32 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510255-OG-12-s1K Przedmioty spec. ogólna -12 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510201-SPEC-Irok Przedmioty specjalności - I rok - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Lista przedmiotów
25510201-SPEC-IIrok Przedmioty specjalności - II rok - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Lista przedmiotów
25510201-SPEC-IIIrok Przedmioty specjalności - III rok - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Lista przedmiotów
25510206-PSEW-11-s1 Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 11 - filologia polska s1 ED-WYD Lista przedmiotów
25510206-PSEW-12-s1 Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 12 - filologia polska s1 ED-WYD Lista przedmiotów
25510206-PSEW-21-s1 Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 21 - filologia polska s1 ED-WYD Lista przedmiotów
25510206-PSEW-22-s1 Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 22 - filologia polska s1 - ED-WYD Lista przedmiotów
25510206-PSEW-31-s1 Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 31 - filologia polska s1 - ED-WYD Lista przedmiotów
25510206-PSEW-32-s1 Przedmioty specjalności edytorsko-wydawniczej - 32 - filologia polska s1 - ED-WYD Lista przedmiotów
25510206-PSN-11-s1 Przedmioty specjalności nauczycielskiej - 11 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PSN-12-s1 Przedmioty specjalności nauczycielskiej - 12 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PSN-21-s1 Przedmioty specjalności nauczycielskiej - 21 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PSN-22-s1 Przedmioty specjalności nauczycielskiej - 22 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PSO-11-s1 Przedmioty specjalności ogólnej - 11 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PSO-12-s1 Przedmioty specjalności ogólnej - 12 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PSO-21-s1 Przedmioty specjalności ogólnej - 21 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PSO-22-s1 Przedmioty specjalności ogólnej - 22 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PSO-31-s1 Przedmioty specjalności ogólnej - 31 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510206-PSO-32-s1 Przedmioty specjalności ogólnej - 32 - filologia polska s1 Lista przedmiotów
25510366-s2-IIrok Przedmioty specjalności: język, literatura, kultura/ translatoryka - wymagania etapowe II rok s2 Lista przedmiotów
25510217-AL-11 Przedmioty z języka albańskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-AL-12 Przedmioty z języka albańskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-A-11 Przedmioty z języka arabskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-A-12 Przedmioty z języka arabskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-A-21 Przedmioty z języka arabskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-A-22 Przedmioty z języka arabskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-A-31 Przedmioty z języka arabskiego - III rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-A-32 Przedmioty z języka arabskiego - III rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-C-11 Przedmioty z języka czeskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-C-12 Przedmioty z języka czeskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-C-21 Przedmioty z języka czeskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-C-22 Przedmioty z języka czeskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-C-31 Przedmioty z języka czeskiego - III rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-C-32 Przedmioty z języka czeskiego - III rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-F-11 Przedmioty z języka francuskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-F-12 Przedmioty z języka francuskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-F-21 Przedmioty z języka francuskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-F-22 Przedmioty z języka francuskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-F-31 Przedmioty z języka francuskiego - III rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-F-32 Przedmioty z języka francuskiego - III rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-H-11 Przedmioty z języka hiszpańskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-H-12 Przedmioty z języka hiszpańskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-H-21 Przedmioty z języka hiszpańskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-H-22 Przedmioty z języka hiszpańskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-H-31 Przedmioty z języka hiszpańskiego - III rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-H-32 Przedmioty z języka hiszpańskiego - III rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-R-11 Przedmioty z języka rosyjskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-R-12 Przedmioty z języka rosyjskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-R-21 Przedmioty z języka rosyjskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-R-22 Przedmioty z języka rosyjskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-R-31 Przedmioty z języka rosyjskiego - III rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-R-32 Przedmioty z języka rosyjskiego - III rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-W-11 Przedmioty z języka włoskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-W-12 Przedmioty z języka włoskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-W-21 Przedmioty z języka włoskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-W-22 Przedmioty z języka włoskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-W-31 Przedmioty z języka włoskiego - III rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510217-W-32 Przedmioty z języka włoskiego - III rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1 Lista przedmiotów
25510213-O-11 Przedmioty: I rok 1 semestr (S1) filologia romańska Lista przedmiotów
25510213-O-12 Przedmioty: I rok 2 semestr (S1) filologia romańska Lista przedmiotów
25510213-O-21 Przedmioty: II rok 3 semestr (S1) filologia romańska Lista przedmiotów
25510213-O-22 Przedmioty: II rok 4 semestr (S1) filologia romańska Lista przedmiotów
25510213-O-31 Przedmioty: III rok 5 semestr (S1) filologia romańska Lista przedmiotów
25510213-O-32 Przedmioty: III rok 6 semestr (S1) filologia romańska Lista przedmiotów
25510310-21-SAELNS Selected aspects of English linguistic studies - grupa do wymagań etapowych - II rok s2, sem. 1 Lista przedmiotów
25510310-21-SAELTS Selected aspects of English literary studies - grupa do wymagań etapowych - II rok s2, sem. 1 Lista przedmiotów
25510238-SL-3 Seminaria licencjackie (S1) filologia romańska, grupa przedmiotów do wymagań etapowych Lista przedmiotów
25510278-SL-3 Seminaria licencjackie (S1) lingwistyka francuski z arabskim, grupa przedmiotów do wymagań etapowych Lista przedmiotów
25510294-SL-3 Seminaria licencjackie (S1) lingwistyka francuski z hiszpańskim, grupa przedm. do wym. etapowych Lista przedmiotów
25510312-s2GER-SP Seminaria przedmiotowe - filologia germańska s2 (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510310-2-SEMP Seminaria przedmiotowe - grupa do wymagań etapowych - II rok s2 Lista przedmiotów
25510210-21-SP Seminaria przedmiotowe - wybieralne - dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510207-31-SP Seminaria przedmiotowe - wybieralne - dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510210-22-SP Seminaria przedmiotowe - wybieralne - dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510207-32-SP Seminaria przedmiotowe - wybieralne - dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska Lista przedmiotów
25510238-S-2 Seminaria przedmiotowe (S1) filologia romańska, lingwistyka, grupa przedmiotów do wymagań etapowych Lista przedmiotów
25510238-S-3 Seminaria przedmiotowe (S1) rok 3 filologia romańska, ling., grupa przedmiotów do wymagań etapowych Lista przedmiotów
25510287-SP-3 Seminaria przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa, językoznawswa lub kulturoznawstwa rom. Lista przedmiotów
25510217-SEM-31 Seminarium licencjackie - III rok 1 semestr (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510217-SEM-32 Seminarium licencjackie - III rok 2 semestr (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25520310-SMGR-2 Seminarium magisterskie drugi rok n2 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510336-s2GER1L-NAU Specjalność nauczycielska Lista przedmiotów
25510336-s2GER1Z-NAU Specjalność nauczycielska Lista przedmiotów
25510336-s2GER2Z-NAU Specjalność nauczycielska Lista przedmiotów
25510310-SN-11-WZ Wybrane zajęcia na spec. naucz. I r. 1 sem. fil. ang. s2 ze spec. edyt.- filolog. Lista przedmiotów
25510310-SN-21-WZ Wybrane zajęcia na spec. naucz. II r. 1 sem. fil. ang. s2 ze spec. edyt.- filolog. lub translat. Lista przedmiotów
25510225-s1ETN-MON Wykłady monograficzne - etnologia s1 (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510212-s1GER-MON Wykłady monograficzne - filologia germańska s1 (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510312-s2GER-MON Wykłady monograficzne - filologia germańska s2 (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510006-s1s2POL-MON Wykłady monograficzne - filologia polska s1 i s2 Lista przedmiotów
25510014-s1s2ROS-MON Wykłady monograficzne - filologia rosyjska s1 i s2 Lista przedmiotów
25510338-2-SP2 Wymagania etapowe - seminaria przedmiotowe - filologia romańska S2 Lista przedmiotów
25510338-2-S2 Wymagania etapowe - seminarium magisterskie - filologia romańska S2 Lista przedmiotów
25510206-ZWHF-11-s1 Zajęcia do wyboru z historii filozofii Lista przedmiotów
25510206-ZWHF-12-s1 Zajęcia do wyboru z historii filozofii Lista przedmiotów
25510206-ZWHP-11-s1 Zajęcia do wyboru z historii Polski Lista przedmiotów
25510206-ZWHP-12-s1 Zajęcia do wyboru z historii Polski Lista przedmiotów
25510217-ZF-31 Zajęcia fakultatywne - j. hiszpański (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510217-ZFCJ-21 Zajęcia fakultatywne o charakterze językowym - j. hiszpański (wymagania etapowe) Lista przedmiotów
25510210-31-ZKF-DW Zajęcia kierunkowe filologiczne - do wyboru - dla 1 semestru 3 roku filologii angielskiej s1 Lista przedmiotów
25510210-32-ZKF-DW Zajęcia kierunkowe filologiczne - do wyboru - dla 2 semestru 3 roku filologii angielskiej s1 Lista przedmiotów
25510210-21-ZKF-DW Zajęcia kierunkowe filologiczne - do wyboru - filologia angielska s1, II rok, sem. 1 - spec. ogólna Lista przedmiotów
25510238-M-2rok-L Zajęcia modułowe filologia romańska - sem letni -wymagania etapowe - rok 2 Lista przedmiotów
25510238-M-2rok-Z Zajęcia modułowe filologia romańska - sem zimowy - wymagania etapowe - rok 2 Lista przedmiotów
25510278-M-2rok-L Zajęcia modułowe lingwistyka stosowana francuski z arabskim - sem. letni - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510278-M-2rok-Z Zajęcia modułowe lingwistyka stosowana francuski z arabskim - sem. zimowy - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510294-M-2rok-L Zajęcia modułowe lingwistyka stosowana j. francuski z hiszpańskim - sem. letni - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510294-M-2rok-Z Zajęcia modułowe lingwistyka stosowana j. francuski z hiszpańskim - sem. zimowy - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25520307-ZS-2 Zajęcia specjalizacyjne drugi rok n2 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510338-1L-NA Zajęcia specjalności nauczycielskiej na I roku w semestrze letnim (S2) filologia romańska Lista przedmiotów
25510338-1Z-NA Zajęcia specjalności nauczycielskiej na I roku w semestrze zimowym (S2) filologia romańska Lista przedmiotów
25510255-ZW-31-s1K Zajęcia warsztatowe - 31 - Kulturoznawstwo s1 Lista przedmiotów
25510212-1-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - I rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510206-1-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - I rok filologii polskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510213-1-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - I rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510214-1-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - I rok filologii rosyjskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510210-2-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii angielskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510212-2-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510206-2-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii polskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510213-2-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510214-2-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii rosyjskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510210-3-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - III rok filologii angielskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510212-3-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - III rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510206-3-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - III rok filologii polskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510213-3-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - III rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510214-3-MODUŁY Zajęcia z modułów I i II do wyboru - III rok filologii rosyjskiej s1 - wymagania etapowe Lista przedmiotów
25510310-22-ZZNSDW Zajęcia z zakresu nauk społecznych do wyboru Lista przedmiotów
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)