Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Language of Contemporary Media

General data

Course ID: 2401-AI-JM-21-s1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0320) Journalism and information, not further defined The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Language of Contemporary Media
Name in Polish: Język współczesnych mediów
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups: (in Polish) Architektura informacji - II rok s1 - sem. zim.
Course homepage: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1425
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Brak

Type of course:

(in Polish) przedmiot obowiązkowy

Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

– udział w laboratoriach – 15 godz. (11 godz. stacjonarnie, 4 godz. zdalne nauczanie - asynchronicznie - z wykorzystaniem platformy Moodle)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

– przygotowanie do laboratoriów – 20 godz. (10 godz. w ramach nauczania zdalnego)

– przygotowanie referatu – 25 godz. (5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

– przygotowanie do zaliczenia pisemnego – 30 godz. (5 godz. w ramach nauczania zdalnego)


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS) – w tym 24 godz. (0,8 ECTS) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad poprawnego tworzenia UX Writing i Microcopy oraz ma świadomość potrzeby dostosowywania treści pisanych do potencjalnych użytkowników – K_W04

W2: Posiada wiedzę o potrzebie badań nad językiem oraz użytkownikami - K_W11.

W3: Rozumie czym jest UX Writing i Microcopy;


Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1: Potrafi samodzielnie analizować językową poprawność różnych form przekazu oraz tworzyć własne teksty z zakresu UX Writing i Microcopy – K_U10.

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: Student ma świadomość zmienności potrzeb użytkowników i przemian ich języka, próbując także wpływać na ich kształt językowy poprzez krytyczne podejście do usterek i potknięć językowych – K_06.

Teaching methods:

(in Polish) Metoda dydaktyczna podająca:

– pogadanka,

– praca grupowa,

– dyskusja dydaktyczna.


Observation/demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- discussion
- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- brainstorming
- laboratory
- project work

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods
- methods referring to authentic or fictitious situations

Short description: (in Polish)

Zakres tematyczny przedmiotu podejmuje problematykę roli, miejsca i funkcji informacji użytecznej i zrozumiałej (UX Writing i Microcopy)

Full description: (in Polish)

W ramach laboratoriów studenci poznają teoretycznie i praktycznie takie zagadnienia jak: UX Writing i Microcopy; Spójność i ton marki; Prosty język; Badania użytkowników w kontekście UX Writing

Bibliography: (in Polish)

Podawana na bieżąco każdego roku.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Obecność na laboratoriach: możliwa jedna nieobecność

2. Zaliczenie wszystkich zadań przed terminem kolokwium.

3. Napisanie kolokwium na ocenę pozytywną (można poprawiać ocenę 3.0 i mniej)

.

Osoby z IOSem:

- Muszą zgłosić na początku semestru fakt, że mają IOS.

- Zaliczenie wszystkich zadań jakie pojawią się na moodle do 7 dni po kolokwium.

- Napisanie kolokwium na ocenę pozytywną (obecność obowiązkowa)

*Szczegółowe zasady zostały podobne na stronie kursu na Moodle

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 15 hours, 25 places more information
Coordinators: Weronika Kortas
Group instructors: Weronika Kortas
Course homepage: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1425
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 15 hours, 25 places more information
Coordinators: Weronika Kortas
Group instructors: Weronika Kortas
Course homepage: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1425
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 15 hours, 25 places more information
Coordinators: Weronika Kortas
Group instructors: Weronika Kortas
Course homepage: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1425
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)