Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Creativity training

General data

Course ID: 2403-PE-219a-SZs1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0110) Education, not further defined The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Creativity training
Name in Polish: Trening kreatywności
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups: (in Polish) Pedagogika II rok s1- przedmioty specjalności - sem. letni
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (25 godz.)

Udział w zajęciach: 15 godz.

Konsultacje: 10 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25 godz.):

W sumie 50 godz. = 2 ECTS


Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) E.2K.W2. Zna metody wspierające rozwój kompetencji miękkich dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

E.2K.W3. Konstruuje własny warsztat terapeuty, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu pedagogiki twórczości.


Learning outcomes - skills:

(in Polish) E.2K.U2. Stosuje twórcze i oparte na nauce w działaniu metody terapeutyczne, a także potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjnych

E.2K.U3. Wykorzystuje twórcze metody pracy w celu motywowania ucznia do pracy i wzmacniania wiary we własne możliwości.


Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) E.2K.K3. Samodzielnie pogłębia wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii twórczości.

Teaching methods:

(in Polish) Pogadanka

Wykład konwersatoryjny

Giełda pomysłów

Ćwiczeniowa

Metody rozwijające refleksyjne myślenie


Short description: (in Polish)

Laboratorium ma na celu rozwijanie zdolności generowania nowych pomysłów i rozwiązywania problemów otwartych.

Full description: (in Polish)

1. Wprowadzenie do kreatywności: teoretyczne aspekty ludzkiej pomysłowości

2. Stymulatory i inhibitory kreatywności

3. Jak wspierać pomysłowość podopiecznych?

4. Ćwiczenia rozwijające kreatywność

Bibliography: (in Polish)

Identyfikacja potencjału twórczego : teoria, metodologia, diagnostyka, red. Karwowski M., Warszawa 2009.

Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować?, Sopot 2016.

Majchrzak K., Murawska I., Ku przyszłości : szlakami natury i wyobraźni : jak rozwijać potencjał kreatywny, Toruń 2018.

Ńecka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., Słabosz, A. (2016). Trening twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nęcka, E., Psychologia twórczości. Gdańsk 2012.

Szmidt K., Pedagogika twórczości, Sopot 2013.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-20 - 2023-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 15 hours more information
Coordinators: Iwona Murawska
Group instructors: Iwona Murawska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)