Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika II rok s1- przedmioty specjalności - sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Pedagogika II rok s1- przedmioty specjalności - sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23L 2023/24L
2403-PE-203-RzKs1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia dotyczące diagnozy w różnych obszarach resocjalizacji.

Strona przedmiotu
2403-PE-222-SZs1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznania studentów z podstawowymi wymiarami rozwoju psychoseksualnego człowieka i odniesienie tej wiedzy do przestrzeni projektowania oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych w zakresie edukacji seksualnej.

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 w 100% odbywają się synchronicznie na platformie MS Teams, zgodnie z terminami i godzinami wyznaczonymi w planie.

Strona przedmiotu
2403-PE-209-OWs1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą kształtowaniu umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z nauk społecznych i humanistycznych dla planowania i realizacji profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Strona przedmiotu
2403-PE-207-OWs1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie przyszłych pedagogów zajmujących się pracą opiekuńczo-wychowawczą w szkołach lub innych placówkach (opieki całkowitej, częściowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych itd.) do prowadzenia na terenie tych placówek i w środowisku lokalnym prawidłowo rozumianej i właściwie organizowanej pracy w zakresie poradnictwa wychowawczego, społeczno-opiekuńczego oraz w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do świadomego i racjonalnego, odpowiadającego zainteresowaniom, uzdolnieniom i możliwościom psychofizycznym – wyboru zawodu i szkoły do niego prowadzącej. Wyposażenie studentów/studentki w wiadomości i umiejętności z wymienionych poniżej zakresów i przygotowanie ich do wykorzystania nabytych wiadomości i umiejętności w praktyce zawodowej.

Strona przedmiotu
2403-PE-202-RzKs1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2403-PE-2300-OWs1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwój kompetencji prawnych studentów i studentek, w odniesieniu do tematyki związanej z prawem rodzinnym i opiekuńczym

Strona przedmiotu
2403-PE-208-OWs1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2403-PE-231-SZs1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2403-PE-203a-OWs1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2403-PE-205-RzKs1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychiatrii, zapoznanie z czynnikami warunkujące występowanie, chorób psychicznych. W trakcie wykładu Student zapoznaje się z informacjami na temat psychopatologii ogólnej, wybranych zaburzeń wieku rozwojowego oraz wieku podeszłego.

Celem ćwiczeń jest ugruntowanie wiedzy uzyskanej z wykładów w oparciu o proponowane case study, dyskusje i pracę w grupach. Celem jest także zapoznanie studenta z formami kontaktu z chorym, poznania zasad współpracy z innymi specjalistami i zasad postępowania w wybranych przykładach osób chorych psychicznie. W trakcie ćwiczeń student zapozna się z wybranymi technikami diagnozy zaburzeń psychicznych. To także próba poznania sposobów postępowania w szkole w wybranych zaburzeniach rozwojowych.

Strona przedmiotu
2403-PE-204-RzKs1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu realizowane będą treści, których celem jest zapoznanie studentów z problematyka teorii dewiacji i przestępczości, omówienie aspektu objawowego oraz wskazanie na rolę jaka pełnić może dewiacja w społeczeństwach, zarówno wymiarze pozytywnym jak i negatywnym

Strona przedmiotu
2403-PE-219a-SZs1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium ma na celu rozwijanie zdolności generowania nowych pomysłów i rozwiązywania problemów otwartych.

Strona przedmiotu
2403-PE-229-SZs1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizowany przedmiot ma na celu wskazanie istoty i specyfiki procesów uczenia się a także rozwijania umiejętności samodzielnego projektowania własnego uczenia się.

Strona przedmiotu
2403-PE-232-SZs1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest doskonalenie umiejętności wychowawczych służących efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)