Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Business English (język specjalistyczny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1S-BE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Business English (język specjalistyczny)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4373
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Basic knowledge concerning business-related issues.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

75 hours (3 ECTS):

- participation in classes (30 hours)

- preparation for classes (30 hours)

- preparation for tests and presentations (15 hours)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student:

W1: has in-depth knowledge of English for specific purposes, particularly in relation to academic and business contexts (K_W11)

W2: has in-depth knowledge of legal and ethical aspects of professional activity (K_W12)

W3: has in-depth knowledge of business aspects of professional activity and knows the principles of creating and developing various forms of business enterprise (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student:

U1: is able to participate in English debates (K_U06)

U2: is able to work in a team and take on different roles, including that of a leader (K_U09)

U3: has well-developed skills in intercultural mediation (K_U12)

U4: has language skills in accordance with the C1+ level requirements concerning English for specific purposes (K_U14)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student:

K1: appreciates the achievements of a given profession and behaves in a professionally responsible manner (K_K04)

K2: identifies and solves legal and ethical dilemmas connected with pursuing professional activity (K_K05)

K3: is prepared to think and act in an entrepreneurial manner (K_K06)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

The aim of the course is to develop students’ specialized knowledge and skills needed in an English-speaking business environment.

Pełny opis:

The aim of the course is to develop students’ specialized knowledge and skills needed in an English-speaking business environment. The content delivered during the course focuses on both the presentation and discussion of selected aspects of the professional activity as well as the development of productive and receptive language skills on the basis of tasks typical of business-related contexts, e.g. participating in the recruitment process, taking part in (intercultural) negotiations, or working on collaborative projects.

Content distribution:

- Company types and structures

- Recruitment and human resources

- Collaboration in a team

- Remote working

- International business styles

- (Intercultural) negotiations

- E-commerce

- (International) marketing

Literatura:

Required (selected chapters):

- Barrall, Irene, Nikolas Barral. 2011. Intelligent Business. Advanced Business English. Pearson Education Ltd.

- English, Laura M., Sarah Lynn. 1995. Business across Cultures. Effective Communication Strategies. Longman.

- Wyatt, Rawdon. 2007. Check your English Vocabulary for Business and Administration. 4th edition. A&C Black.

- materials available on the Moodle platform

Additional:

- Emmerson, Paul. 2007. Business English Handbook Advanced. Macmillan Education.

- Sandford, George. 2011. Cambridge English for Human Resources. Cambridge University Press.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- participation during classes, preparation and homework completion W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 (20% of the final grade); no unexcused absences are allowed - each unexcused absence means 10% off the student's grade

- mid-term assignment W1, U1, U2, U3, U4, K1, K2 (30% of the final grade)

- final assignment W1, W2, W3, U4, K3 (50% of the final grade)

Grading scale:

2 – below 60%

3 – 60-69%

3.5 – 70-75 %

4 – 76-85%

4.5 – 86-90%

5 – 91-100%

The student must obtain an average of at least 60% from all graded assignments to get a passing final grade. The teacher may refuse to give the student a passing final grade if the student misses at least 7 classes.

All the above principles are applied to both traditional and remote teaching situations.

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kopczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kopczyńska
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=0704-s2ANG1L-JB
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

W przypadku lockdownu zajęcia będą odbywały się za pośrednictwem platformy Moodle i MsTeams.

Moodle:

MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae4565746ae494835a76693b0ceb2033e%40thread.tacv2/conversations?groupId=a47157d6-521f-43c1-9828-9972f7666eac&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Watkowska
Prowadzący grup: Dorota Watkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4373
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the course is to develop students’ specialized knowledge and skills needed in an English-speaking business environment.

Pełny opis:

The aim of the course is to develop students’ specialized knowledge and skills needed in an English-speaking business environment. The content delivered during the course focuses on both the presentation and discussion of selected aspects of the professional activity as well as the development of productive and receptive language skills on the basis of tasks typical of business-related contexts, e.g. participating in the recruitment process, taking part in (intercultural) negotiations, or working on collaborative projects.

Content distribution:

- Company types and structures

- Recruitment and human resources

- Collaboration in a team

- Remote working

- International business styles

- (Intercultural) negotiations

- E-commerce

- (International) marketing

Literatura:

Required (selected chapters):

- Barrall, Irene, Nikolas Barral. 2011. Intelligent Business. Advanced Business English. Pearson Education Ltd.

- English, Laura M., Sarah Lynn. 1995. Business across Cultures. Effective Communication Strategies. Longman.

- Wyatt, Rawdon. 2007. Check your English Vocabulary for Business and Administration. 4th edition. A&C Black.

- materials available on the Moodle platform

Additional:

- Emmerson, Paul. 2007. Business English Handbook Advanced. Macmillan Education.

- Sandford, George. 2011. Cambridge English for Human Resources. Cambridge University Press.

Uwagi:

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Watkowska
Prowadzący grup: Dorota Watkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4373
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the course is to develop students’ specialized knowledge and skills needed in an English-speaking business environment.

Pełny opis:

The aim of the course is to develop students’ specialized knowledge and skills needed in an English-speaking business environment. The content delivered during the course focuses on both the presentation and discussion of selected aspects of the professional activity as well as the development of productive and receptive language skills on the basis of tasks typical of business-related contexts, e.g. participating in the recruitment process, taking part in (intercultural) negotiations, or working on collaborative projects.

Content distribution:

- Company types and structures

- Recruitment and human resources

- Collaboration in a team

- Remote working

- International business styles

- (Intercultural) negotiations

- E-commerce

- (International) marketing

Literatura:

Required (selected chapters):

- Barrall, Irene, Nikolas Barral. 2011. Intelligent Business. Advanced Business English. Pearson Education Ltd.

- English, Laura M., Sarah Lynn. 1995. Business across Cultures. Effective Communication Strategies. Longman.

- Wyatt, Rawdon. 2007. Check your English Vocabulary for Business and Administration. 4th edition. A&C Black.

- materials available on the Moodle platform

Additional:

- Emmerson, Paul. 2007. Business English Handbook Advanced. Macmillan Education.

- Sandford, George. 2011. Cambridge English for Human Resources. Cambridge University Press.

Uwagi:

Not applicable.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)