Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr hab.

Agnieszka Olesińska

prof. UMK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uniwersytetu w jednostce Wydział Prawa i Administracji

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury w czwartki, w godz. 17.15 - 18.18, pok. 200, w budynku WPIA. Jeśli ktoś z Państwa ma potrzebę skontaktowania się ze mną zdalnie w czasie rzeczywistym, jest to możliwe przez Teams po uprzednim ustaleniu terminu e-mailem. Z przyczyn technicznych połączenie się ze mną przez Teams jest niemożliwe w godzinach dyżurów, zatem w razie potrzeby spotkania zdalnego zachodzi potrzeba ustalenia innej pory połączenia niż godziny dyżuru. Sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu można załatwiać ze mną drogą e-mailową: agniesz@umk.pl
PISZĄC DO MNIE E-MAIL PROSZĘ PODAĆ - OPRÓCZ IMIENIA I NAZWISKA! - KIERUNEK STUDIÓW ORAZ TO, JAKICH ZAJĘĆ DOTYCZY PYTANIE/KONTAKT.
Jeśli w ciągu 2 dni nie odpowiem na e-mail, proszę stanowczo aż do skutku domagać się odpowiedzi łącząc się przez Teams lub przysyłając kolejny e-mail (technika bywa zawodna).
Można mnie odszukać na Teams poprzez imię i nazwisko lub login: agniesz@o365.umk.pl
https://scholar.google.pl/citations?user=vkuN4kIAAAAJ&hl=pl

Zainteresowania

W latach 2002-2016 była redaktorem naczelnym Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego. Od 2016r. sędzia WSA w Warszawie, od 1 marca 2020r. - sędzia WSA w Bydgoszczy. Wcześniej była radcą prawnym i doradcą podatkowym. W latach 2014-2017 była zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, przez kilka kadencji należała do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorką lub współautorką ponad 100 opracowań z zakresu prawa podatkowego i prawa finansów publicznych. W 2019 r. zakończyła realizację projektu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/11/B/HS5/03580). Jednym z efektów jest monografia "Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym" Wyd. Nauk. UMK, ss. 316.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty