Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leki pochodzenia naturalnego 1713-F4-LPN-J
Seminarium (SEM) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Matławska I. (red) Farmakognozja. UM Poznań 2005, 2006, 2008.

2. Lamer- Zarawska E. i inni: Fitoterapia i lek roślinny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007

3. Błecha K.,Wawer I. Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, Bonimed, 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Farmakopea Polska VI (2002), VII (2006), VIII (2008), IX (2011), XI (2017)

2. Kompendium Leków PHARMINDEX, Medimedia, 2004

3. Chwalibogowska-Podlewska A., Podelewski J. K.: Leki współczesnej terapii, Split Trading sp. z o. o., wyd. XVI, Warszawa 2003

4. Borkowski B., Lutomski J (red.).: Rośliny lecznicze w fitoterapii, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań, 2000

5. Ulotki i materiały informacyjne preparatów pochodzenia naturalnego.

6. Bisset N., Wichtl; M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals, Medpharm Scientific Publishers, Stuttgart, 2004

7. Bruneton J. Pharmacognosy Medicinal Plants. Intercept Ltd, Londres, New York, 1999

8. Hansel R., Sticher O., Steinegger E. Pharmacognosie – Phytopharamazie. Springer–Verlag, 1999

9. ESCOP MONOGRAPHS, The Scietific Foundation for Herbal Medicinal Products. Thieme, 2003

Efekty uczenia się:

U1: ocenia jakość produktów zawierających lecznicze surowce roślinne różnego pochodzenia – K_D.U33

U2: przeprowadza analizę prostego i złożonego preparatu roślinnego w oparciu o metody fitochemiczne i identyfikuje zawarte w nim związki lub grupy związków czynnych – K_D.U34

U3: projektuje skład preparatu roślinnego o określonym działaniu – K_D.U35

U4: ocenia profil działania określonego preparatu na podstawie znajmości jego składu – K_D.U36

U5: udziela pełnej informacji na temat preparatu roślinnego, znajdującego się w obrocie, podaje jego zastosowanie lecznicze, opisuje interakcje oraz skutki działań niepożądanych – K_D.U37

U6: przedstawia informacje dotyczące leku pochodzenia naturalnego w sposób przystępny i dostosowany do poziomu odbiorcy – K_D.U66

U7: udziela porad w zakresie stosowania, przeciwwskazań, interakcji i działań niepożądanych leków pochodzenia roślinnego – K_D.U67

U8: formułuje problemy badawcze związane z lekiem pochodzenia roślinnego – K_D.U68

U9: przeprowadza procedurę standaryzacji leczniczego produktu

roślinnego i opracowuje wniosek o jego rejestrację – K_D.U69

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Zakres tematów:

1. Lek roślinny, a suplement diety. Preparaty roślinne stosowane w zaburzeniach pracy układu nerwowego.

2. Preparaty roślinne stosowane w schorzeniach układu moczowo-płciowego, preparaty roślinne stosowane w infekcjach dróg oddechowych.

3. Preparaty roślinne wpływające na pracę układu krążenia.

4. Preparaty roślinne stosowane w zaburzeniach pracy przewodu pokarmowego i w chorobie lokomocyjnej. Preparaty roślinne usprawniające metabolizm.

5. Preparaty roślinne stosowane w chorobach skóry.

Metody dydaktyczne:

 ćwiczeniowa metoda klasyczna (problemowa),

 dyskusja dydaktyczna,

 prezentacje multimedialne (przedstawiane przez studentów)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Balcerek 31/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Daniel Modnicki 29/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Daniel Modnicki 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.