Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna rodzinna 1600-Lek5MRDZ-J
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 35
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

W2: wyjaśnia zasady diagnozowania i działania lekarskiego w praktyce lekarza rodzinnego (E K_W36)

W3: wskazuje zasady stosowania antybiotyków w procesie leczniczym (E K_W36)

W4: określa zasady postępowania przeciwgorączkowego u chorych oraz szczepień u dzieci i dorosłych (E K_W36)

W5: podaje zasady leczenia antagonistami witaminy K (E K_W36)

W6: wymienia przyczyny, objawy, diagnostykę i leczenie infekcji dróg oddechowych, przewlekłego bólu z układu mięśniowo-szkieletowego, zakażeń układu moczowego (E K_W36)

W7: definiuje najczęstsze problemy pacjentów w wieku podeszłym (E K_W36)

W8: omawia profilaktykę chorób nowotworowych (E K_W36)

W9: charakteryzuje przyczyny otyłości jako choroby cywilizacyjnej i wyjaśnia zasady leczenia dietetycznego (E K_W36)

U4: potrafi ustalić działanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne (E K_U29)

U6: wyjaśnia badania laboratoryjne i wskazuje powody odchyleń od normy (E K_U29)

K1: ma poczucie ciągłego dokształcania się (K_K01)

K3: jest świadomy, że dobro pacjenta to kwestia priorytetowa (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria:

egzamin pisemny w formie testu (0-100 pkt, >56%) W2-W9, U4, U6;

przedłużona obserwacja (>50%) K1, K3;

Ocena końcowa wynika z procentowej sumy punktów uzyskanych podczas egzaminu pisemnego:

- 0% - 55% - ocena NDST

- 56% - 67% - ocena DST

- 68% - 75% - ocena DST PLUS

- 76% - 83% - ocena DB

- 84% - 91% - ocena DB PLUS

- 92% - 100% - ocena BDB

Zakres tematów:

- Antybiotykoterapia praktyczna;

- Postępowanie przeciwgorączkowe;

- Szczepienia dzieci i dorosłych;

- Zasady leczenia antagonistami witaminy K;

- Infekcje dróg oddechowych;

- Praktyczna ocena ryzyka sercowo- naczyniowego;

- Uzależnienie od tytoniu;

- Profilaktyka chorób nowotworowych;

- Najczęstsze przypadki kliniczne w praktyce lekarza rodzinnego;

- Problemy pacjentów w wieku podeszłym;

- Przewlekły ból z układu mięśniowo - szkieletowego;

- Zasady zdrowego żywienia, leczenie dietetyczne w chorobach cywilizacyjnych. Otyłość jako choroba cywilizacyjna. Zakażenia układu moczowego;

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny;

- wykład konwersatoryjny,

- dyskusja dydaktyczna,

- analiza przypadków;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Katarzyna Klucz, Cezary Modrzejewski 21/24 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Katarzyna Klucz, Cezary Modrzejewski 21/24 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Katarzyna Klucz, Cezary Modrzejewski 22/24 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Katarzyna Klucz, Cezary Modrzejewski 23/24 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Katarzyna Klucz, Dorota Łuszkiewicz 22/24 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Katarzyna Klucz, Cezary Modrzejewski 23/24 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Katarzyna Klucz, Cezary Modrzejewski 19/24 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Katarzyna Klucz, Dorota Łuszkiewicz 20/24 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Katarzyna Klucz, Dorota Łuszkiewicz 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.