Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna i nieorganiczna 1710-F1-CHON-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Szmal Z., Lipiec T., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL 1995

2. Pajdowski L. „Chemia ogólna” PWN 2002

3. Bielański A. „Podstawy chemii nieorganicznej” PWN 2004

4. Cotton A.F. „Chemia nieorganiczna podstawy” PWN 1995

5. J. Pawlaczyk i współ. „Materiały do ćwiczeń z chemii analitycznej jakościowej dla studentów I roku farmacji”, Bydgoszcz 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Hulanicki A, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN 2012

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, U1, U2, U3, U4.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (obowiązkowa obecność na ćwiczeniach) oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów. Ćwiczenia laboratoryjne: kolokwia pisemne, zaliczenie analiz – zaliczenie ćwiczeń wymaga uzyskania 60% punktów za analizy i kolokwia.

Zakres tematów:

1. Zarys chemii ogólnej i nieorganicznej.

2. Podział kationów na grupy analityczne, wprowadzenie do analizy kationów.

3. Identyfikacja anionów, analiza soli farmakopealnych.

4. Budowa atomu, chemia jądrowa, właściwości izotopów promieniotwórczych w aspekcie ich wykorzystania w diagnostyce i terapii.

5. Rodzaje wiązań chemicznych. Hybrydyzacja.

6. Kinetyka reakcji chemicznych.

7. Rodzaje i właściwości roztworów.

8. Teoria kwasów i zasad.

9. Dysocjacja. Prawo rozcieńczeń Ostwalda.

10. pH – roztworów. Roztwory buforowe.

11. Hydroliza roztworów. Sposób wykorzystania.

12. Iloczyn rozpuszczalności.

13. Procesy utleniania i redukcji. Przewidywanie biegu reakcji redoks.

14. Wstęp do elektrochemii, elektroliza.

15. Związki kompleksowe – budowa, nazewnictwo – zastosowanie w farmacji.

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Stanisław Sobiak 103/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.