Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka i gospodarka – komentarz 2051-KON-PiG
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Literatura:

Literaturę stanowić będzie prasa codzienna (lokalna i ogólnokrajowa), najważniejsze tygodniki polityczne, a także programy informacyjne emitowane przez kluczowe media (radio, telewizja, internet) w Polsce.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium Student/ka:

a) wiedza: identyfikuje najważniejsze wydarzenia zachodzące w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej; dysponuje wiedzą dotyczącą kluczowych uczestników zachodzących procesów politycznych, ekonomicznych i trwających debat społecznych;

b) umiejętności: przewiduje możliwe konsekwencje obserwowanych i komentowanych wydarzeń; krytycznie analizuje, ocenia i komentuje wydarzenia polityczne i ekonomiczne; potrafi także dyskutować o nich z innymi osobami i uzasadniać swoje zdanie;

c) kompetencje: broni swoich opinii na forum grupy.

Metody i kryteria oceniania:

1) Każdy Student/ka ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Większa liczba (3-5) spowoduje konieczność osobistego stawiennictwa na dyżurze u Prowadzącego celem zaliczenia konkretnego tematu zajęć. 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna w pierwszym terminie;

2) Każdy Student/ka przygotowuje i dostarcza mailem krótkie pisemne komentarze (max pół strony, 10 tekstów) dotyczące wybranych przez siebie wydarzeń;

3) Aktywność Studentów w trakcie dyskusji moderowanej przez Prowadzącego. Będzie to niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z konwersatorium, gdyż stanowić będzie podstawę do ich wystawienia.

UWAGA: Prowadzący nie przewiduje możliwości „dopytywania” na wyższą ocenę, tzn. ile plusów uzyskanych w trakcie zajęć taka ocena końcowa!

Skala oceniania:

0-4 aktywności - konieczność dodatkowej rozmowy z Prowadzącym (tematyka całego kursu)

5 aktywności - ocena dostateczna

6-7 aktywności - ocena dostateczna plus

8-9 aktywności - ocena dobra

10-11 aktywności - ocena dobry plus

12-15 aktywności - ocena bardzo dobra

4) Stopień końcowy z konwersatorium będzie wypadkową przede wszystkim obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich uczestnictwa, w mniejszym zaś stopniu krótkich pisemnych komentarzy.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć nr 1-15 uzależniona jest, całkowicie, od bieżących wydarzeń zachodzących na scenie politycznej i gospodarczej Polski, Europy, Świata. Stąd nie jest możliwe w tym momencie ich odgórne określenie.

Metody dydaktyczne:

Krótkie pisemne komentarze, dyskusja moderowana przez Prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 301
Rafał Willa 14/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.