Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Nowoczesne metody bioobrazowania 1600-Lek21ZF15-J
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Brak
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) M. Zabel, Immunocytochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, wyd. 1

Literatura uzupełniająca:

1) S. Doonan, Białka i peptydy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, wyd. 1

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia:

W1: opisuje podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne (A K_W04)

W2: omawia fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania (B K_W08)

W3: opisuje procesy takie jak: cykl komórkowy, proliferacja, różnicowanie i starzenie się̨ komórek, różne rodzaje śmierci komórki (B K_W22)

U1: Obsługuje mikroskop optyczny w zakresie podstawowym oraz z użyciem immersji (AK_U01)

U2: Rozpoznaje w obrazach z mikroskopu elektronowego struktury komórkowe oraz dokonuje opisu i interpretacji ich budowy (AK_U02)

U3: Stosuje techniki laboratoryjne, takie jak immunofluorescencja, zastosowanie nanocząsteczek w lokalizacji białek, elektroforeza białek i kwasów nukleinowych, technika Western blot. (B K_U09)

U4: Obsługuje przyrządy pomiarowe (B K_U10)

U5: Wykonuje proste badania naukowe oraz interpretuje ich wyniki i wyciąga wnioski (B K_U14)

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się (K_K01)

K2: Posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie bez oceny na podstawie obecności oraz po osiągnięciu właściwych efektów kształcenia

Zakres tematów:

Tematy ćwiczeń

1) Praktyczne zapoznanie się z technikami mikroskopowymi – klasyczna mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia konfokalna, mikroskopia elektronowa.

2) Immunocytochemiczne znakowanie białek – technika immunofluorescenyjna.

3) Przygotowanie materiału do badań cytogenetycznych – technika „chromosome spread” .

4) Zastosowanie nanocząsteczek w lokalizacji białek na poziomie transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

5) Potranslacyjna analiza ekspresji genów – technika Western blot.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Gagat 11/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Izdebska 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.