Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna 2 0800-ANMAT2
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

dla kierunków Fizyka, Fizyka techn., Astronomia

wiedza:

W01 – zna definicje transformat funkcji ciągłych (transformata Fouriera, Laplace’a)

W02 – zna własności transformat funkcji ciągłych

W03 – zna definicję i własności splotu funkcji ciągłych

W04 – zna twierdzenia dotyczące transformat funkcji ciągłych

W05 – ma podstawową wiedzę o szeregach i funkcjach zespolonych

W06 - ma zaawansowaną wiedzę o całkowaniu funkcji wielu zmiennych

Efekty przedmiotowe W01-W06 realizują efekty kierunkowe:

K_W01, K_W04 dla Fizyki s1

K_W02 dla Astronomii s1

K_W01, K_W04, K_W08 dla Fizyki technicznej s1

umiejętności

U01 – potrafi wyznaczyć z definicji transformaty prostych funkcji ciągłych

U02- potrafi wyznaczyć transformaty złożonych funkcji ciągłych korzystając z własności i twierdzeń dotyczących transformat

U03- potrafi obliczyć proste sploty funkcji ciągłych oraz wykorzystać do obliczeń twierdzenie o transformacie splotu

U04 – potrafi uzasadnić wybrane własności transformat

U05 - potrafi obliczyć całki wielokrotne używając twierdzeń i własności

U06 – potrafi wyznaczyć rozwinięcie funkcji okresowej w szeregi trygonometryczny i Fouriera

U07 – rozumie potrzebę dalszego rozwijania wiedzy matematycznej i potrafi zaplanować jej dalsze rozwijanie

Efekty przedmiotowe U01- U06 realizują efekty kierunkowe:

K_U01 dla Fizyki technicznej s1

K_U01, K_U02 dla Astronomii s1

K_U01, K_U04 dla Fizyki s1

Efekt przedmiotowy U07 realizuje efekt kierunkowy:

K_U09 dla Fizyki s1

K_U11 dla Astronomii s1

K_U12 dla Fizyki technicznej s1

kompetencje społeczne

K01 – jest świadomy ograniczeń przekazanej wiedzy matematycznej

Efekt kierunkowy K01 realizuje efekt przedmiotowy

K_K01 dla Fizyki technicznej s1

K_K01 dla Astronomii s1

K_K01 dla Fizyki s1

dla kierunków Automatyka i robotyka, Informatyka stosowana

wiedza:

W01 – zna definicje transformat funkcji dyskretnych (DFT, Z) oraz funkcji ciągłych (transformata Fouriera, Laplace’a)

W02 – zna własności transformat funkcji dyskretnych i ciągłych

W03 – zna definicję i własności splotu funkcji dyskretnych i ciągłych

W04 – zna twierdzenia dotyczące transformat funkcji dyskretnych i ciągłych

W05 – ma podstawową wiedzę o szeregach i funkcjach zespolonych

W06 - ma podstawową wiedzę o całkowaniu funkcji wielu zmiennych

Efekty przedmiotowe W01-W06 realizują efekty kierunkowe:

K_W01 dla AiR,

K_W01 dla IS

umiejętności:

U01 – potrafi wyznaczyć z definicji transformaty prostych funkcji ciągłych i dyskretnych

U02- potrafi wyznaczyć transformaty złożonych funkcji dyskretnych i ciągłych korzystając z własności i twierdzeń dotyczących transformat

U03- potrafi obliczyć proste sploty funkcji ciągłych i dyskretnych oraz wykorzystać do obliczeń twierdzenie o transformacie splotu

U04 – potrafi uzasadnić wybrane własności transformat

U05 - potrafi obliczyć proste całki wielokrotne używając twierdzeń i własności

U06 – potrafi wyznaczyć współczynniki rozwinićć funkcji okresowej w szeregi trygonometryczny i Fouriera

U07 – rozumie potrzebę dalszego rozwijania wiedzy matematycznej i potrafi zaplanować jej dalsze rozwijanie

Efekty przedmiotowe U01- U06 realizują efekty kierunkowe:

K_U07 dla AiR,

K_U01, K_U02 dla IS

Efekt przedmiotowy U07 realizuje efekt kierunkowy:

K_U15 dla AiR

K_U23 dla IS

kompetencje społeczne:

K01 – jest świadomy ograniczeń przekazanej wiedzy matematycznej

Efekt kierunkowy K01 realizuje efekt przedmiotowy

K_K01 dla AiR

K_K06 dla IS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 12:00, sala Audytorium A.J.
Krystyna Parczyk, Jacek Jurkowski 44/60 szczegóły
2 każdy wtorek, 14:00 - 16:00, sala 20
Jacek Jurkowski, Filip Brzęk 166/200 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.