Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński II rok 1202-H-JL21-S1
Lektorat (LEK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Materiały ćwiczeniowe oraz teksty przygotowane przez prowadzącą zajęcia.

"Bis repetita placent" H. Appel

Słownik łacińsko- polski red. J. Korpanty

Efekty uczenia się:

po III semestrze student potrafi poprawnie wskazać i przetłumaczyć w tekście części zdania. Potrafi przetłumaczyć prosty tekst łaciński.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się ocena z testu końcowego oraz z tłumaczenia tekstu.

Skala ocen 100%-90%-ocena bdb

89%-79%- ocena db

78%-65%- ocena dst

poniżej ocena niedostateczna

Zakres tematów:

1. Gruntowna powtórka gramatyki poznanej w poprzednich semestrach.

2. Tłumaczenie tekstu „ o spaleniu Troi“.

Czasownik eo, ire we wszystkich czasach.

Powtórzenie participiów i infinitiwów.

3.O założeniu Rzymu ( 163) . O początkach Rzymu (164)

Powtórka konstrukcji a.c.i. Wprowadzenie koniunktiwu.

4.Milczenie Papiriusza (170). Ćwiczenia z koniuktiwu. Wprowadzenie liczebników.

5.Nić Ariadny (224) czasowniki nieregularne volo, nolo, malo; verba deponentia.

6. Orfeusz w świecie podziemnym (226) Stopniowanie przymiotnika. Stopniowanie supletywne. Tworzenie i stopniowanie przysłówka.

Zaimki hic, is, ille, nemo. Odyseusz i Polifem (228).

7. Wdowa z Efezu (200). Powtórka anomala: eo, fero, volo, nolo, malo; verba defectiva.

8. Test końcowy:

1. Tłumaczenie czasowników: indicativus, coniunctivus, imperativi, infinitivi, participia.

2. Tłumaczenie verba deponentia.

3. Tłumaczenie czasowników posiłkowych i nieregularnych.

4. Stopniowanie przymiotnika.

5. Odmiana rzeczownika, przymiotnika, zaimka.

6. Składnia imion miast.

7. Daty po łacinie.

Metody dydaktyczne:

Głównie metoda ćwiczeniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala AB 2.11
Hanna Appel 16/15 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, sala AB 2.11
Hanna Appel 17/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.