Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne trendy na rynku usług finansowych 1100-12-F21-DF-WspTr
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podawana w trakcie zajęć.

Literatura uzupełniająca:

D. Krupa, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

M. Pachucki, Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym. Poradnik klienta usług finansowych, KNF, Warszawa 2016.

M. Buszko, D. Krupa, Obsługa osób młodych w kontekście społecznej odpowiedzialności banków, Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Nr 532, 2018.

K. Gabryelczyk (red.) Private asset & Wealth management, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

K. Gabryelczyk (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

D. Krupa, Irlandzkie Qualifying Investor Funds, [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z.2, Lublin 2010.

D. Krupa, Wspieranie inwestowania długoterminowego z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych na poziomie UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 437, 2016.

D. Krupa, Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, [w:] Inwestowanie na rynku nieruchomości, E. Siemińska (red.), Poltex, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci znają i rozumieją istotę:

a) Występowania zjawiska ryzyka na rynku finansowym krajowym i globalnym

b) Norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych tworzenia oferty produktowej różnego rodzaju instytucji finansowych.

Umiejętności:

Studenci potrafią:

a) Na bazie zdobytej wiedzy kontynuować kształcenie i rozwój zawodowy.

b) Przewidywać i interpretować finansowe podstawy zjawisk i procesów gospodarczych łącznie z relacjami między nimi.

Inne kompetencje:

Studenci posiadają kompetencje:

a) W podejmowaniu decyzji o charakterze finansowym

b) W prowadzeniu działalności doradztwa finansowego

c) Do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach związanych z kierunkowym zakresem kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny K_W02, K_W03, K_W04, K_U01

Zakres tematów:

Pojęcia wprowadzające

Kanon dobrych praktyk rynku finansowego

Konsument na rynku usług finansowych

Podstawowe charakterystyki funduszy inwestycyjnych

Fundusze transgraniczne - tendencje na rynku międzynarodowym

Fundusze UCITS jako marka globalna

Alternatywne fundusze inwestycyjne

Produkty wspólnego inwestowania wspierające oszczędzanie długoterminowe

Perspektywy i tendencje w oferowanych usługach finansowych

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każda środa, 13:00 - 14:30, sala VI
Dorota Krupa 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.