Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy rekonstrukcji snycerskiej 1402-PRS-3Z-SJ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

10.Dietmar Lang, Schnitzen, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1987

11.Peter Tangeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Gedruckt in Schweden 1986

12.Denning Antony, Holzschnitzen, Haupt, Bern 1996

13.De Jean-Pol Gomérieux, Manuel de sculpture sur bois,

14.Frederick Wilbur, Carving classic styles in wood,

15.Lora S. Irish, Classic Carving Patterns

16.Kurt Koch, Architectural carving

17.Chris Pye, Elements of woodcaring

18.Dick Onians, Essential woodcarving techniques

19.L. Noe ,Motifs ornemanteaux: Architecture et sculpture Vol1

20.L. Noe ,Motifs ornementaux: Architecture et sculpture Vol2

21.G. PERRAULT, Sculptures sur bois - Techniques traditionnelles et modernes , Réédition prévue en 2014

22.K. KOCH, Motif ornementaux - Sculpture sur bois, Henri vial 2000

Efekty uczenia się:

K_W05 - posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich

K_W06 - zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków

K_W07 - zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki

K_W08 - zna podstawy historii i teorii ochrony i konserwacji-restauracji dzieł sztuki i zabytków

K_W09 - posiada wiedzę dawnych technologii i technik artystycznych

K_W12 - zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich

K_W13 - ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracyK_U01 - umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich

K_U02 - potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginalnych i wtórnych warstw

K_U03 - potrafi określić główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku

K_U07 - posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków;

K_U13 - potrafi wykorzystywać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych

K_U14 - potrafi wykorzystywać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich

K_U17 - jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

K_U22 - potrafi przedstawiać wyniki swojej pracy w postaci multimedialnej

K_K01 - ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nie odtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K02 - ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K03 - ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

K_K04 - ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich

K_ K05 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

K_K07 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego

K_K08 - rozumie znaczenia kształtowania estetyki dzieła jako wynik prac konserwatorsko-restauratorskich

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na koniec semestru dydaktycznego.

Student oceniany jest na podstawie stopnia i poziomu realizacji zadań, zaangażowania w realizowane ćwiczenia udokumentowane fotograficznie i opisowo.

Pod uwagę brana jest też obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

Realizowane bloki tematyczne:

Techniki artystycznej obróbki drewna- snycerstwo, rzeźba w drewnie.

- relief wklęsły

- relief wypukły

- relief ażurowy

- obróbka rzeźby przestrzennej

- ćwiczenie kreacyjne

- rekonstrukcja detalu rzeźbiarskiego

- problematyka w warsztatu rzeźbiarskiego w kontekście stylu historycznego.

Zagadnienia techniczne i technologiczne.

- zapoznanie z warsztatem - narzędziami

- obróbka drewna :cięcie drewna, skrawanie, szlifowanie

- budowa i właściwości drewna

- klejenie drewna w obiektach rzeźbiarskich

- konstrukcja i rekonstrukcja w obiektach rzeźbiarskich, czopowanie, wstawki, fleki (zgodne ze strukturą i budową drewna)

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

metoda ćwiczeniowa koordynowana przez prowadzącego

Praca o charakterze formalno-technicznym i analitycznym

- realizacja konkretnych zadań snycerskich z uwzględnieniem problematyki konserwacji i rekonstrukcji rzeźby polichromowanej

- instruktaż w zakresie warsztatowo technicznym z uwzględnieniem bhp

- komentarz problemowy dotyczący poszczególnych realizacji i uwarunkowań techniczno-warsztatowych oraz materiałowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 11:00, sala 8
Stanisław Kośmiński 7/8 szczegóły
2 każdy wtorek, 12:00 - 15:00, sala 8
Sebastian Mikołajczak 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Szosa Bydgoska 50/56)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)