Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakognozja 1713-F3-FKGN-J
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Matławska I. (red) Farmakognozja. UM Poznań 2005, 2006, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Deryng J. Atlas sproszkowanych roślinnych surowców leczniczych. PZWL, Warszawa 1961

2. Kohlműnzer St. Farmakognozja. PZWL, Warszawa 2000

3. Balcerek M. Atlas anatomicznych cech diagnostycznych roślinnych surowców leczniczych, kosmetycznych i przyprawowych., Dział wydawnictw CM UMK, Bydgoszcz 2017

4. Bisset N., Wichtl; M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals, Medpharm Scientific Publishers, Stuttgart 2003

5. Bruneton J. Pharmacognosy Medicinal Plants. Intercept Ltd, Londres, New York 1999

6. Hansel R., Sticher O., Steinegger E. Pharmacognosie – Phytopharamazie. Springer–Verlag, 1999

7. ESCOP MONOGRAPHS, The Scietific Foundation for Herbal Medicinal Products. Thieme, 2003

8. Farmakopea Polska VI (2002), VII (2006), VIII (2008), IX (2011), XI (2017)

Efekty uczenia się:

W1: zna gamę surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego stosowane w lecznictwie oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym - K_C.W36

W2: zna wpływ grup związków chemicznych – metabolitów pierwotnych i wtórnych na aktywność biologiczną i farmakologiczną surowców roślinnych - K_C.W37

W3. zna wzory chemiczne związków występujących w roślinach leczniczych, ich działanie i zastosowanie - K_C.W38

W4: zna roślinne surowce lecznicze farmakopealne i niefarmakopealne - K_C.W39

W5: zna metody oceny jakości i wartości leczniczej roślinnych surowców leczniczych - K_C.W39

W6: zna grupy związków czynnych odpowiedzialnych za silne i bardzo silne działanie niektórych surowców roślinnych, zna surowce o działaniu leczniczym, toksycznym i narkotycznym wynikające z obecności tych związków - K_C.W40

W6: zna zasady stosowania i dawkowania leczniczych surowców roślinnych - K_C.W41

W7: zna problematykę toksyczności, skutków działań niepożądanych oraz interakcji roślinnych surowców leczniczych z lekami syntetycznymi, innymi surowcami i substancjami pochodzenia roślinnego - K_C.W41

Metody i kryteria oceniania:

kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwiów (testy, pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru)

W przypadku zaliczeń pisemnych (test z ćwiczeń i test egzaminacyjny) uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Zakres tematów:

- analiza cech diagnostycznych makro- i mikroskopowych surowców roślinnych, a także rozpoznawanie rozdrobnionych surowców pojedynczych i składników mieszanek ziołowych.

- analiza fitochemiczna surowców roślinnych

- zapoznanie się ze składem chemicznym surowców, uzasadniającym ich działanie farmakologiczne i zastosowanie jako składników leków ziołowych i preparatów roślinnych, zapoznanie z mechanizmami działania farmakologicznego grup związków czynnych

1. Chemizm, działanie, zastosowanie, analiza morfologiczna i anatomiczna, analiza fitochemiczna surowców zawierających:

a. węglowodany

b. glikozydy fenolowe

c. garbniki

d. kumaryny

e. antrachinony

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Kuźniewski 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Balcerek 11/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Balcerek, Daniel Załuski 11/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Kuźniewski 10/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Daniel Modnicki 11/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Balcerek, Daniel Załuski 10/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Daniel Modnicki 9/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Balcerek 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.